Åbent brev til regeringen om Hong Kong

Åbent brev til den danske regering

Kære udenrigsminister Jeppe Kofod

Den nye sikkerhedsbeslutning, som blev fremlagt i Kinas Folkekongres den 22. maj (1) og vedtaget i dag, er den alvorligste trussel mod Hong Kongs selvstyre, demokrati og menneskerettigheder, som vi hidtil har været vidne til. Enhver med kendskab til Tibet og Østturkestan ved, hvordan det kinesiske styre udnytter love om "national sikkerhed" som et påskud for målrettede indgreb mod kritik af regeringen, initiativer for at styrke etniske identiteter eller sågar ønsker om at måtte benytte sit eget sprog i undervisningen, j.fr. Tashi Wangchuk-sagen (2).

Vi skriver til dig i anledning af dit møde med EU's andre udenrigsministre i morgen for at anmode den danske regering om aktivt at modsætte sig denne uheldige udvikling, der ikke alene må forventes at ville eskalere den igangværende konflikt i Hong Kong, men som også bidrager til at underminere den folkeretsbaserede verdensorden, såfremt Kina får held til at gennemtrumfe loven uden konsekvenser for sine internationale relationer.

Vi er af den opfattelse, at Danmark har en væsentlig interesse i at kæmpe for frihed, selvbestemmelse og demokrati i Hong Kong, fordi Kina for tiden følger et spor, der ultimativt også er en trussel mod de præcis samme principper for alle os andre. Vi behøver næppe at nævne, at den nye sikkerhedslov desuden vil kunne få konsekvenser for danske virksomheder i Hong Kong.

Ud over EU (3) har flere andre lande allerede offentliggjort kritiske udtalelser om den nye lovgivning. Det er værd at notere sig, at Storbritannien sammen med Australien, Canada og USA fremhæver, at lovforslaget er i "direkte konflikt med" principperne i den bindende britisk-kinesiske Joint Declaration (4). Det kinesiske skridt stiller på den måde spørgsmålstegn ved, om Kina er en pålidelig aftalepartner (5). Den schweiziske regering har peget på schweiziske firmaers interesser i, at Hong Kong forbliver et sted med retssikkerhed og frihed (6). USA’s sikkerhedsrådgiver har truet Kina med sanktioner (7).

Vi opfordrer den danske regering til at tage følgende skridt:

1. Foretag en formel demarche over for myndighederne i Kina og Hong Kongs SAR.

2. Bed Beijing om at respektere alle sine forpligtelser i henhold til folkeretten, især den sino-britiske Joint Declaration og FN’s Konventionen om borgerlige og politiske rettigheder.

3. Indled et diplomatisk arbejde for at gennemføre målrettede sanktioner mod styret i Beijing og deres medløbere i Hong Kong.

4. Benyt alle relevante multilaterale og bilaterale fora (fx FN’s Menneskerettighedsråd og Tredje Komité, Sikkerhedsrådet og EU-Kina-dialogen) til at underkaste Kinas menneskerettigheder et indgående gennemsyn, også hvad angår den nye sikkerhedslov og dens konsekvenser.

 

Med venlig hilsen

Støt Hong Kong, https://www.facebook.com/DenmarkSupportingHongKong/

Fight For Freedom. Stand With Hong Kong (https://standwithhk.org/)

Anders Højmark Andersen, formand, Støttekomiteen for Tibet, http://www.tibetkomite.dk

 

Noter:

1. https://www.chinalawtranslate.com/en/hknatsecdecisiondraft/

2. https://freetibetanheroes.org/hero-profile/tashi-wangchuk/

3. https://uk.reuters.com/article/uk-hongkong-protests-eu-japan-idUKKBN2321PJ

4. https://www.gov.uk/government/news/joint-statement-from-the-uk-australia-canada-and-united-states-on-hong-kong

5. https://www.hongkongwatch.org/all-posts/2020/5/23/patten-led-group-of-198-parliamentarians-from-23-countries-decry-flagrant-breach-of-the-sino-british-joint-declaration

6. https://twitter.com/swissmfa/status/1263849619605401601

7. https://www.reuters.com/article/us-china-parliament-hongkong-usa-idUSKBN2300IO