Åbent brev om en diplomatisk boykot af OL

Kære udenrigsminister Jeppe Kofod

Åbent brev om en diplomatisk boykot af OL i Beijing

Jeg skriver til dig på vegne af Støttekomiteen for Tibet for at opfordre dig til at iværksætte en diplomatisk boykot af OL i Beijing i februar 2022 i stil med USA, UK, Canada, Australien, New Zealand og Litauen og til at arbejde for, at så mange EU-lande som muligt gør det samme.

I en situation hvor der pågår, hvad eksperter betegner som et folkemord mod uighurerne (1), hvor undertrykkelsen og det kulturelle folkemord i det besatte Tibet fortsætter med forøget styrke (2), hvor Hong Kong i strid med aftalerne har mistet demokrati, frihed og retssikkerhed, og hvor Kina ignorerer havretsdomstolens afgørelser samt truer Taiwan med invasion, vil en dansk politisk deltagelse i OL være et katastrofalt signal at sende til det kinesiske styre. Det vil samtidig være et anslag mod de mange kinesere, tibetanere, uighurer m.fl., der ser den demokratiske verden som et forbillede.

OL i Beijing i 2008 var en stor propagandasejr for styret i Beijing, hvilket viser, at sport og politik desværre hænger uløseligt sammen. Den mellemfolkelige kontakt og forståelse, som sport i sig selv kan skabe, bidrager potentielt til en fredeligere verden, men ønsker man, at sporten afpolitiseres, giver deltagelse i OL af regeringsrepræsentanter, politikere eller kongehuset ikke mening.

Kina er desværre i stand til at splitte EU-landene gennem økonomiske løfter og trusler, men vi håber, at den danske regering vil finde sammen med de EU-lande, der forstår, hvor vigtigt det er - også for vores egen fremtids skyld - at lade spørgsmål om menneskerettigheder have afgørende betydning i vores forhold til Kina: at også vi har røde linjer.

Forud for OL i Beijing i 2008 fremsatte Kina en række politiske løfter om forbedringer af menneskerettighederne. IOC argumenterede samtidig, at afholdelsen af OL i Beijing ville få positiv betydning for menneskerettighederne i Kina (3). Ganske som menneskerettighedsorganisationer havde advaret om og efterfølgende kunne dokumentere, skete der det stik modsatte.

En af de tibetanere, der tog Kina på ordet forud for OL i Beijing i 2008, var filminstruktøren og menneskerettighedsaktivisten Dhondup Wangchen. Da han 3 dage før åbningen af Legene i Beijing offentliggjorde dokumentarfilmen ”Jigdrel - Leaving Fear Behind” (4), hvor tibetanere i Amdoregionen i Nordøsttibet frit sagde deres mening om OL og menneskerettighedssituationen i Tibet, som Beijing og IOC havde lovet, at man kunne, indbragte det ham en fængselsdom på 6 år. Efter endt fængsling og tortur lykkedes det ham at flygte i 2017. Wangchen besøger Danmark den 5.-8. januar 2022 for bl.a. at opfordre til en boykot af OL (5), og vi håber, at du vil møde ham.

Kina lovede igen IOC at overholde menneskerettighederne forud for tildelingen af vinter-OL til Beijing, og IOC godtog disse løfter (6) trods overvældende dokumentation for, at løfterne forud for OL i 2008 var blevet brudt.

Trods adskillige opfordringer fra menneskerettighedsorganisationer har IOC efterfølgende undladt at oplyse om eller udøve rettidig omhu, når det gælder risikoen for menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med OL (7).

Vi opfordrer derfor den danske regering til at demonstrere, at den har politisk vilje til at gå imod Kinas stadigt voldsommere krænkelser af menneskerettighederne ved at støtte en multilateral diplomatisk boykot af OL for at sende det klare signal til Beijing, at vi ikke vil bidrage til det kinesiske regimes ”sports washing” og den propagandasejr, som det vil være for regimet, hvis ledere fra demokratiske lande deltager i OL og dermed undergraver kampen for menneskerettigheder.

Med venlig hilsen

Anders Højmark Andersen
Formand
Støttekomiteen for Tibet

Noter:

1) https://newlinesinstitute.org/uyghurs/the-uyghur-genocide-an-examination-of-chinas-breaches-of-the-1948-genocide-convention/
https://www.cas-sca.ca/images/CASCA_Statement_on_Xinjiang.pdf
https://r2pasiapacific.org/files/5818/app
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59595952 & https://uyghurtribunal.com/wp-content/uploads/2021/12/Uyghur-Tribunal-Summary-Judgment-9th-Dec-21.pdf

2) https://tibetadvocacy.org/2021-tibet-report/
https://tibetaction.net/campaigns/colonialboardingschools/
https://savetibet.org/religious-freedom-commission-chinas-control-of-tibetan-buddhism-pervasive/
https://tibet.net/tibet-and-syria-least-free-countries-in-the-world-freedom-house-report-2021/

3) International Tibet Network: Beijing 2022: Another Gold for Human Rights Abuses?
https://drive.google.com/file/d/1hKcRiyHyrY7vc-8x8yhrmmViraf5hEGe/view

4) http://www.filmingfortibet.org/projects/leaving-fear-behind/

5) https://www.insidethegames.biz/articles/1116409/ioc-eb-beijing-2022-blog

6) IOC skrev i et brev til International Tibet Network den 29. juli 2015: ”With regards to Beijing 2022, assurances were provided concerning the following matters: human rights, the right to demonstrate, media freedom to report on the Games with no restrictions on the Internet, labour rights, displacement and environmental protection” (https://drive.google.com/file/d/1rpaUpoCbjQg1_8sE4aMayyIADjoR0Gvy/edit).

Se desuden side 73 i IOC’s evalueringsrapport forud for tildelingen af OL til Beijing: https://stillmed.olympic.org/Documents/Host_city_elections/ioc_evaluation_commission_report_sp_eng.pdf

7) https://olympics.com/ioc/news/ioc-coordination-commission-praises-beijing-2022-s-progress og https://www.youtube.com/watch?v=X8gQLn_tOjs