Bestyrelsen

På generalforsamlingen den 11. april 2019 valgtes flg. bestyrelse:

Anders H. Andersen (formand)

Ingrid B. Lauritsen (næstformand)

Poul Damgaard (kasserer)

Thomas Homer Goetz

Lise Hjort