Referat af generalforsamling 2017

 

Referat af generalforsamling i Støttekomiteen for Tibet 29. marts 2017

  

a) Valg af dirigent og referent

Anders H. Andersen blev valgt som dirigent, Ingrid B. Lauritsen som referent.

 

b) Formandens beretning

Anders H. Andersen fremlagde formandens beretning. Beretningen blev godkendt.

 

c) Årsregnskab for 2016

Kasserer Poul Trier Damgaard fremlagde regnskabet for 2016. Regnskabet er behørigt revideret og blev godkendt af generalforsamlingen.

 

d) Fastsættelse af kontingent for 2017

Kontingentet for 2017 bliver fortsat:

- alm. medlemskab: kr. 300

- pensionister, studerende, arbejdsløse: kr. 200

- støttemedlemskab: kr. 450

 

e) Indkomne forslag

Der var ikke modtaget forslag til generalforsamlingen.

 

f) Valg af bestyrelse, to suppleanter og kasserer

Bestyrelsen blev valgt som flg. (og bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende):

- Anders H. Andersen (formand)

- Ingrid B. Lauritsen (næstformand)

- Poul Trier Damgaard (kasserer)

- Lis Gilager

 

g) Valg af revisorer

Som revisorer blev valgt:

- Stella Lützer

- Hans Skytte

 

h) Eventuelt

Bestyrelsen har besluttet, at det fremover kræves af bestyrelsesmedlemmer, at de er aktive i udførelsen af arbejdsopgaverne.

Bliv aktiv - gør en forskel

Har du lyst til selv at gøre noget for tibetanernes sag? Støttekomiteen for Tibet har altid brug for nye aktive

Læs mere…

Donation

Udover at blive medlem kan du støtte arbejdet for tibetanernes sag økonomisk ved at indsætte en donation på Støttekomiteens konto: reg. nr. 1551 konto nr. 2719134.

Du kan også sende os en mail og bede om at få tilsendt et girokort.

 • Demonstration ved Kinas ambassade den 10. marts 2018

  Foto fra demonstration

   

   

   

   

   

   

   

  STED: Øregårds Allé 25, 2900 Hellerup

  TID: Lørdag den 10. marts kl. 14

  Læs mere…  
 • Opfordring til justitsministeren

  Kære justitsminister Søren Pape Poulsen

  I forbindelse med, at Tibetkommissionen nu har afgivet beretning, vil Støttekomiteen for Tibet gerne bidrage til, at dens værdifulde arbejde kommer til at skabe varig forandring. Denne henvendelse, der også er sendt til Folketingets Retsudvalg, drejer sig dog ikke om kommissionens konklusioner, men om det, som den ikke har udtalt sig om.

  Læs mere…  
 • Formanden for Folketinget modtager to medlemmer af det tibetanske eksilparlament

  Formanden for Folketinget, Pia Kjærsgaard, modtog to medlemmer af det tibetanske eksilparlament, Ven. Geshe Rongpo Lobsang Nyandak og Jigme Jungney i sin embedslejlighed på Christiansborg den 17. maj 2016.

  Læs mere…