Referat af generalforsamling 2018

Referat af generalforsamling i Støttekomiteen for Tibet 11. april 2018

 

a) Valg af dirigent og referent

Ingrid B. Lauritsen blev valgt som dirigent og referent.

 

b) Formandens beretning

Anders H. Andersen fremlagde formandens beretning. Beretningen blev godkendt.

 

c) Årsregnskab for 2017

Kasserer Poul Trier Damgaard fremlagde regnskabet for 2017. Regnskabet er behørigt revideret og blev godkendt af generalforsamlingen.

 

d) Fastsættelse af kontingent for 2018

Kontingentet for 2018 bliver fortsat:

- alm. medlemskab: kr. 300

- pensionister, studerende, arbejdsløse: kr. 200

- støttemedlemskab: kr. 450

 

e) Indkomne forslag

Der var ikke modtaget forslag til generalforsamlingen.

 

f) Valg af bestyrelse, to suppleanter og kasserer

Bestyrelsen blev valgt som flg.

- Anders H. Andersen  

- Poul Trier Damgaard (kasserer)

- Lise Hjort

- Henning Rovsing Olsen

- Lis Gilager

- Ingrid B. Lauritsen  

Bestyrelsen konstitueres på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

g) Valg af revisorer

Som revisorer blev valgt:

- Stella Lützer

- Hans Skytte

 

h) Eventuelt

Intet.