Referat af generalforsamling 2019

Referat af generalforsamling i Støttekomiteen for Tibet 11. april 2019

a) Valg af dirigent og referent

Anders H. Andersen blev valgt som dirigent, Ingrid B. Lauritsen blev valg som referent.

b) Formandens beretning

Anders H. Andersen fremlagde formandens beretning. Beretningen blev godkendt.

c) Årsregnskab for 2018

Regnskabet for 2018 blev omdelt. Regnskabet er behørigt revideret og blev godkendt af generalforsamlingen.

d) Fastsættelse af kontingent for 2019

Kontingentet for 2019 bliver fortsat:

- alm. medlemskab: kr. 300

- pensionister, studerende, arbejdsløse: kr. 200

- støttemedlemskab: kr. 450

e) Indkomne forslag

Thomas Goetz har stillet forslag om, at der udarbejdes en flyer om Tibet på kinesisk til brug for uddeling til kinesiske turister. Ideen er allerede på støttekomiteens to-do-liste og vil blive udført, når der er tid til det.

f) Valg af bestyrelse, to suppleanter og kasserer

Bestyrelsen blev valgt som flg.

- Anders H. Andersen  

- Poul Damgaard

- Lise Hjorth

- Henning Rovsing Olsen

- Ingrid B. Lauritsen  

- Thomas Goetz (suppleant)

Bestyrelsen konstitueres på førstkommende bestyrelsesmøde.

g) Valg af revisorer

Som revisorer blev valgt:

- Stella Lützer

- Hans Skytte

h) Eventuelt

Intet.