Referat af generalforsamling 2021

Referat af generalforsamling i Støttekomiteen for Tibet 19. oktober 2021

 

(Generalforsamlingen blev pga. corona-pandemien udsat fra foråret)

 

a) Valg af dirigent og referent

Anders H. Andersen blev valgt som dirigent, Ingrid B. Lauritsen blev valgt som referent.

 

b) Formandens beretning

Anders H. Andersen fremlagde formandens beretning. Beretningen blev godkendt.

 

c) Årsregnskab for 2020

Regnskabet for 2020 blev omdelt. Regnskabet er behørigt revideret og blev godkendt af generalforsamlingen.

 

d) Fastsættelse af kontingent for 2021

Kontingentet for 2021 bliver fortsat:

- alm. medlemskab: kr. 300

- pensionister, studerende, arbejdsløse: kr. 200

- støttemedlemskab: kr. 450

 

e) Indkomne forslag

Ingen.

 

f) Valg af bestyrelse, to suppleanter og kasserer

Bestyrelsen blev valgt som flg.  

- Anders H. Andersen  

- Hanne Bess Boelsbjerg

- Thomas Goetz

- Ingrid B. Lauritsen 

- Jens Christian Nielsen (suppleant) 

Bestyrelsen konstituerer sig på efterfølgende møde. 

 

g) Valg af revisorer

Som revisor blev valgt:

- Stella Lützer

 

h) Eventuelt

Intet.