Retssag om frihedsberøvelser under det kinesiske statsbesøg

Torsdag den 21. februar startede Københavns Byret sin behandling af sagen om seks personers stævning af Københavns Politi for uberettiget frihedsberøvelse under det kinesiske statsbesøg i Danmark den 14-16. juni 2012. Retsmødet var begrænset til en afhøring af de seks personer. Ved næste retsmøde skal politi og vidner afhøres, der skal fremlægges beviser, og der bliver afsagt dom.

Hidtil er Støttekomiteen for Tibet "ramlet ind den ene mur efter den anden", som Ritzau formulerede det på FN's menneskerettighedsdag den 10. december 2012, i vores forsøg på at stille de danske myndigheder til ansvar for deres indgreb mod vores ytrings- og demonstrationsfrihed under det kinesiske statsbesøg i juni. Der er dog også enkelte lyspunkter.

Foranlediget af, at Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) afviste vores første klage på baggrund af ufuldstændige oplysninger og uden selv at undersøge sagen, indsendte vi den 14. december en længere redegørelse til dem svarende til den, vi bragte i sidste nummer af Sneløven. Til trods for disse nye og detaljerede oplysninger afviste DUP dog igen vores klager den 15. januar. Det skete uden nogen begrundelse og ligesom første gang uden, at DUP selv har iværksat undersøgelser. DUP kommenterede ikke vores beskrivelser af de for os åbenlyst lovstridige krænkelser af vores ytrings-, demonstrations- og forsamlingsfrihed, og de forholdt sig ikke til, om disse hændelsesforløb set fra et juridisk perspektiv kunne karakteriseres som strafbart magtmisbrug. Igen henviste DUP blot til politiets udlægning af historien, selvom vi i klagen bl.a. dokumenterede, at den er delvist usand. Det blev vi naturligvis forundrede og rystede over. DUP blev netop sat i verden den 1. januar 2012 for at give borgerne en reel mulighed for at klage over politiet.

Politiklagemyndigheden afviste således vore klager over knægtelsen af vores ytringsfrihed samt ulovlig frihedsberøvelse, ransagning og beslaglæggelse blankt, men de valgte i denne omgang at "behandle" sagen om, at en politibetjent havde sagt "skrid af helvede til" til Sara Berthou og Christian Hansen, efter at de stille havde holdt et tibetansk flag op, idet Hu Jintao og hans følge var på vej i en bilkortege ind over Christiansborg Slotsplads til statsbanket på Christiansborg. Behandlingen bestod i, at DUP udbad sig vore kommentarer til episoden og derefter udtalte, at de "beklagede" betjentens adfærd.

At samme betjent frarøvede Sara og Christian et tibetansk flag og forhindrede dem i at vise det frem for kineserne, fandt DUP åbenbart hverken lovstridigt eller beklageligt. DUP og politiet har heller ikke hidtil gjort nogen som helst indsats for at identificere den politibetjent, der kom med udtalelsen, selv om vi har foreslået flere forskellige metoder, dette kunne gøres på.

Det er dybt foruroligende, at det først kan lykkes Kina (som man må formode i sidste ende står bag) at få den danske regering til at begå overgreb mod danske borgeres basale menneskerettigheder, og at en instans som DUP derefter sanktionerer en sådan lovstridig adfærd. Derved mener vi, at DUP svigter sin opgave som en uafhængig myndighed og som en garant for danske borgeres retssikkerhed. Gennem vores advokat Claus Bonnez har vi klaget over DUP's afgørelse til Statsadvokaten.

Denne sag drejer sig i sin essens ikke om enkelte politifolks overdrevne magtudøvelse eller ukvemsord, men om alle danske borgeres ret til frit at ytre sig på fredelig vis og om behovet for at stille de danske myndigheder til ansvar, når de begrænser denne ret og derefter undertrykker information om dette. Derved berører sagen os alle.

Frem til det første retsmøde i Københavns Byret er der dog sket en vis opblødning i Københavns Politis standpunkt. Politiet har nu erkendt, at der var episoder på Christiansborg Slotsplads, hvor personer blev eskorteret væk fra pladsen og hen til Tibetdemonstrationen på Højbro Plads. De har også anerkendt, at der var en anden episode i Kongens Have. Vi håber naturligvis, at sandheden kommer frem under retssagerne, og at vi derigennem kommer et skridt nærmere mod en afklaring af, hvilke ordrer politiet havde, og hvem der gav dem. Det vil på sigt kunne tvinge den danske stat til at være mindre eftergivende over for Kina – hvilket kun kan være til gavn for det tibetanske folk.

Bliv aktiv - gør en forskel

Har du lyst til selv at gøre noget for tibetanernes sag? Støttekomiteen for Tibet har altid brug for nye aktive

Læs mere…

Betalingsoplysninger

Bank: reg.nr. 1551, kontonr. 2719134

MobilePay: 85230

 • Åbent brev til regeringen om Hong Kong

  Åbent brev til den danske regering

  Kære udenrigsminister Jeppe Kofod

  Den nye sikkerhedsbeslutning, som blev fremlagt i Kinas Folkekongres den 22. maj (1) og vedtaget i dag, er den alvorligste trussel mod Hong Kongs selvstyre, demokrati og menneskerettigheder, som vi hidtil har været vidne til. Enhver med kendskab til Tibet og Østturkestan ved, hvordan det kinesiske styre udnytter love om "national sikkerhed" som et påskud for målrettede indgreb mod kritik af regeringen, initiativer for at styrke etniske identiteter eller sågar ønsker om at måtte benytte sit eget sprog i undervisningen, j.fr. Tashi Wangchuk-sagen (2).

  Læs mere…  
 • Generalforsamlingen er udskudt

  P.g.a coronakrisen har bestyrelsen besluttet at udskyde foreningens generalforsamling på ubestemt tid. Den skulle have været afholdt den 31. marts. Vi vil indkalde påny.

   
 • Tibetans, Uighurs, Hong Kong'ers, Taiwanese and Chinese demonstrate at China's Embassy

  Tibetans, Uighurs, Hong Kong'ers, Taiwanese and Chinese demonstrate at China's Embassy

  https://www.facebook.com/events/176169740467748/

  For the first time in Denmark the Chinese Embassy faces collective resistance from some of the peoples that are most directly suppressed or threatened by China. On Tuesday 10 March at 4.30 pm we protest against China's ruthless behaviour but also to show that we could all live in harmony with China if only the Chinese leaders would let everyone live as they chose.

  Ms Zumretay Arkin from World Uyghur Congress in Munich visits Denmark to tell about re-education camps and total surveillance. There will be speeches by the Hong Kong activist Mr Andrew Chan, chairman of Taiwan Corner, Mr Michael Danielsen and exile Chinese Ms Marion Chen from Our Future House. We will also read the statement by Tibet's exile President, Mr Lobsang Sangay. Danish politics are represented by Mr Christian Jul (Red-Green Alliance), Mr Thomas Rohden from Danish China-Critical Society and Mr Anders Storgaard, Conservative Youth.

  Læs mere…