Retssag om frihedsberøvelser under det kinesiske statsbesøg

Torsdag den 21. februar startede Københavns Byret sin behandling af sagen om seks personers stævning af Københavns Politi for uberettiget frihedsberøvelse under det kinesiske statsbesøg i Danmark den 14-16. juni 2012. Retsmødet var begrænset til en afhøring af de seks personer. Ved næste retsmøde skal politi og vidner afhøres, der skal fremlægges beviser, og der bliver afsagt dom.

Hidtil er Støttekomiteen for Tibet "ramlet ind den ene mur efter den anden", som Ritzau formulerede det på FN's menneskerettighedsdag den 10. december 2012, i vores forsøg på at stille de danske myndigheder til ansvar for deres indgreb mod vores ytrings- og demonstrationsfrihed under det kinesiske statsbesøg i juni. Der er dog også enkelte lyspunkter.

Foranlediget af, at Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) afviste vores første klage på baggrund af ufuldstændige oplysninger og uden selv at undersøge sagen, indsendte vi den 14. december en længere redegørelse til dem svarende til den, vi bragte i sidste nummer af Sneløven. Til trods for disse nye og detaljerede oplysninger afviste DUP dog igen vores klager den 15. januar. Det skete uden nogen begrundelse og ligesom første gang uden, at DUP selv har iværksat undersøgelser. DUP kommenterede ikke vores beskrivelser af de for os åbenlyst lovstridige krænkelser af vores ytrings-, demonstrations- og forsamlingsfrihed, og de forholdt sig ikke til, om disse hændelsesforløb set fra et juridisk perspektiv kunne karakteriseres som strafbart magtmisbrug. Igen henviste DUP blot til politiets udlægning af historien, selvom vi i klagen bl.a. dokumenterede, at den er delvist usand. Det blev vi naturligvis forundrede og rystede over. DUP blev netop sat i verden den 1. januar 2012 for at give borgerne en reel mulighed for at klage over politiet.

Politiklagemyndigheden afviste således vore klager over knægtelsen af vores ytringsfrihed samt ulovlig frihedsberøvelse, ransagning og beslaglæggelse blankt, men de valgte i denne omgang at "behandle" sagen om, at en politibetjent havde sagt "skrid af helvede til" til Sara Berthou og Christian Hansen, efter at de stille havde holdt et tibetansk flag op, idet Hu Jintao og hans følge var på vej i en bilkortege ind over Christiansborg Slotsplads til statsbanket på Christiansborg. Behandlingen bestod i, at DUP udbad sig vore kommentarer til episoden og derefter udtalte, at de "beklagede" betjentens adfærd.

At samme betjent frarøvede Sara og Christian et tibetansk flag og forhindrede dem i at vise det frem for kineserne, fandt DUP åbenbart hverken lovstridigt eller beklageligt. DUP og politiet har heller ikke hidtil gjort nogen som helst indsats for at identificere den politibetjent, der kom med udtalelsen, selv om vi har foreslået flere forskellige metoder, dette kunne gøres på.

Det er dybt foruroligende, at det først kan lykkes Kina (som man må formode i sidste ende står bag) at få den danske regering til at begå overgreb mod danske borgeres basale menneskerettigheder, og at en instans som DUP derefter sanktionerer en sådan lovstridig adfærd. Derved mener vi, at DUP svigter sin opgave som en uafhængig myndighed og som en garant for danske borgeres retssikkerhed. Gennem vores advokat Claus Bonnez har vi klaget over DUP's afgørelse til Statsadvokaten.

Denne sag drejer sig i sin essens ikke om enkelte politifolks overdrevne magtudøvelse eller ukvemsord, men om alle danske borgeres ret til frit at ytre sig på fredelig vis og om behovet for at stille de danske myndigheder til ansvar, når de begrænser denne ret og derefter undertrykker information om dette. Derved berører sagen os alle.

Frem til det første retsmøde i Københavns Byret er der dog sket en vis opblødning i Københavns Politis standpunkt. Politiet har nu erkendt, at der var episoder på Christiansborg Slotsplads, hvor personer blev eskorteret væk fra pladsen og hen til Tibetdemonstrationen på Højbro Plads. De har også anerkendt, at der var en anden episode i Kongens Have. Vi håber naturligvis, at sandheden kommer frem under retssagerne, og at vi derigennem kommer et skridt nærmere mod en afklaring af, hvilke ordrer politiet havde, og hvem der gav dem. Det vil på sigt kunne tvinge den danske stat til at være mindre eftergivende over for Kina – hvilket kun kan være til gavn for det tibetanske folk.

Bliv aktiv - gør en forskel

Har du lyst til selv at gøre noget for tibetanernes sag? Støttekomiteen for Tibet har altid brug for nye aktive

Læs mere…

Betalingsoplysninger

Bank: reg.nr. 1551, kontonr. 2719134

MobilePay: 85230

 • Opfordring til justitsministeren

  Kære justitsminister Søren Pape Poulsen

  I forbindelse med, at Tibetkommissionen nu har afgivet beretning, vil Støttekomiteen for Tibet gerne bidrage til, at dens værdifulde arbejde kommer til at skabe varig forandring. Denne henvendelse, der også er sendt til Folketingets Retsudvalg, drejer sig dog ikke om kommissionens konklusioner, men om det, som den ikke har udtalt sig om.

  Læs mere…  
 • Formanden for Folketinget modtager to medlemmer af det tibetanske eksilparlament

  Formanden for Folketinget, Pia Kjærsgaard, modtog to medlemmer af det tibetanske eksilparlament, Ven. Geshe Rongpo Lobsang Nyandak og Jigme Jungney i sin embedslejlighed på Christiansborg den 17. maj 2016.

  Læs mere…  
 • Dalai Lama opfordrer politikerne til både at søge venskab med og sige sandheden til Kina
  Pressemeddelelse, den 12. februar 2015
   
  Under Dalai Lamas møde med 16 medlemmer af Folketinget torsdag formiddag opfordrede den tibetanske leder politikerne til ikke at lade sig skræmme af Kinas vrede reaktioner, når de mødes med ham. Vi har intet at skjule og ingen onde hensigter over for Kina, var Dalai Lamas budskab. Vi søger ikke uafhængighed og ønsker at finde en løsning, som Kina kan acceptere, sagde han. Læs mere…