Retssag om frihedsberøvelser under det kinesiske statsbesøg

Torsdag den 21. februar startede Københavns Byret sin behandling af sagen om seks personers stævning af Københavns Politi for uberettiget frihedsberøvelse under det kinesiske statsbesøg i Danmark den 14-16. juni 2012. Retsmødet var begrænset til en afhøring af de seks personer. Ved næste retsmøde skal politi og vidner afhøres, der skal fremlægges beviser, og der bliver afsagt dom.

Hidtil er Støttekomiteen for Tibet "ramlet ind den ene mur efter den anden", som Ritzau formulerede det på FN's menneskerettighedsdag den 10. december 2012, i vores forsøg på at stille de danske myndigheder til ansvar for deres indgreb mod vores ytrings- og demonstrationsfrihed under det kinesiske statsbesøg i juni. Der er dog også enkelte lyspunkter.

Foranlediget af, at Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) afviste vores første klage på baggrund af ufuldstændige oplysninger og uden selv at undersøge sagen, indsendte vi den 14. december en længere redegørelse til dem svarende til den, vi bragte i sidste nummer af Sneløven. Til trods for disse nye og detaljerede oplysninger afviste DUP dog igen vores klager den 15. januar. Det skete uden nogen begrundelse og ligesom første gang uden, at DUP selv har iværksat undersøgelser. DUP kommenterede ikke vores beskrivelser af de for os åbenlyst lovstridige krænkelser af vores ytrings-, demonstrations- og forsamlingsfrihed, og de forholdt sig ikke til, om disse hændelsesforløb set fra et juridisk perspektiv kunne karakteriseres som strafbart magtmisbrug. Igen henviste DUP blot til politiets udlægning af historien, selvom vi i klagen bl.a. dokumenterede, at den er delvist usand. Det blev vi naturligvis forundrede og rystede over. DUP blev netop sat i verden den 1. januar 2012 for at give borgerne en reel mulighed for at klage over politiet.

Politiklagemyndigheden afviste således vore klager over knægtelsen af vores ytringsfrihed samt ulovlig frihedsberøvelse, ransagning og beslaglæggelse blankt, men de valgte i denne omgang at "behandle" sagen om, at en politibetjent havde sagt "skrid af helvede til" til Sara Berthou og Christian Hansen, efter at de stille havde holdt et tibetansk flag op, idet Hu Jintao og hans følge var på vej i en bilkortege ind over Christiansborg Slotsplads til statsbanket på Christiansborg. Behandlingen bestod i, at DUP udbad sig vore kommentarer til episoden og derefter udtalte, at de "beklagede" betjentens adfærd.

At samme betjent frarøvede Sara og Christian et tibetansk flag og forhindrede dem i at vise det frem for kineserne, fandt DUP åbenbart hverken lovstridigt eller beklageligt. DUP og politiet har heller ikke hidtil gjort nogen som helst indsats for at identificere den politibetjent, der kom med udtalelsen, selv om vi har foreslået flere forskellige metoder, dette kunne gøres på.

Det er dybt foruroligende, at det først kan lykkes Kina (som man må formode i sidste ende står bag) at få den danske regering til at begå overgreb mod danske borgeres basale menneskerettigheder, og at en instans som DUP derefter sanktionerer en sådan lovstridig adfærd. Derved mener vi, at DUP svigter sin opgave som en uafhængig myndighed og som en garant for danske borgeres retssikkerhed. Gennem vores advokat Claus Bonnez har vi klaget over DUP's afgørelse til Statsadvokaten.

Denne sag drejer sig i sin essens ikke om enkelte politifolks overdrevne magtudøvelse eller ukvemsord, men om alle danske borgeres ret til frit at ytre sig på fredelig vis og om behovet for at stille de danske myndigheder til ansvar, når de begrænser denne ret og derefter undertrykker information om dette. Derved berører sagen os alle.

Frem til det første retsmøde i Københavns Byret er der dog sket en vis opblødning i Københavns Politis standpunkt. Politiet har nu erkendt, at der var episoder på Christiansborg Slotsplads, hvor personer blev eskorteret væk fra pladsen og hen til Tibetdemonstrationen på Højbro Plads. De har også anerkendt, at der var en anden episode i Kongens Have. Vi håber naturligvis, at sandheden kommer frem under retssagerne, og at vi derigennem kommer et skridt nærmere mod en afklaring af, hvilke ordrer politiet havde, og hvem der gav dem. Det vil på sigt kunne tvinge den danske stat til at være mindre eftergivende over for Kina – hvilket kun kan være til gavn for det tibetanske folk.

Bliv aktiv - gør en forskel

Har du lyst til selv at gøre noget for tibetanernes sag? Støttekomiteen for Tibet har altid brug for nye aktive

Læs mere…

Betalingsoplysninger

Bank: reg.nr. 1551, kontonr. 2719134

MobilePay: 85230 (kan ikke anvendes i butikken)

 • Tibets eksilpræsident Penpa Tsering besøger Danmark

  Pressemeddelelse, 2. maj 2023

  I eftermiddag bliver Tibets eksilpræsident (Sikyong) Penpa Tsering modtaget af repræsentanter fra det Tibetanske Samfund og danske Tibetforeninger i Københavns lufthavn. Han indleder hermed et 3-dages besøg i Danmark arrangeret af Støttekomiteen for Tibet i samarbejde med Office of Tibet i London.

  Det er Penpa Tserings første besøg i Danmark som præsident.

  Læs mere…  
 • Borgerforslag om verbalnoten til Kina
  Annuller regeringens verbalnote om Tibet!
   
  Underskriv borgerforslaget her: 
   
  Den 9. december 2009 anerkendte den danske regering for første gang Tibet som en del af Kina. Det skete gennem en såkaldt verbalnote, der også "modsatte sig” Tibets uafhængighed.
   
  Tibet har en historie, der går længere tilbage end Danmarks. Kina besatte Tibet ulovligt i 1950 og holder i dag landet i et jerngreb.
   
  Verbalnoten er i strid med folkeretten og med Danmarks forpligtelser og interesser. Den krænker desuden tibetanernes selvbestemmelsesret og modvirker en forhandlingsløsning. Læs uddybningen i selve forslaget.
   
  Støttekomiteen for Tibet forsøger nu at få Folketinget til at annullere verbalnoten. Det gør vi gennem dette borgerforslag. Vi håber, at du vil underskrive det og bede dine venner gøre det samme!
   
  Læs mere om verbalnoten her: http://www.tibetkomite.dk/verbalnoten-om-tibet
   
 • Kinas A4-demonstrationer fortsætter i Danmark

  En række danske organisationer støtter i morgen lørdag det kinesiske folks modige protester imod deres regering med en demonstration foran Kinas ambassade i Hellerup (kl. 13-14) og senere på Amagertorv (15-16).

  https://www.facebook.com/events/463266102638937/

  Demonstrationen finder sted på FN’s menneskerettighedsdag den 10. december og gælder desuden et værdigt liv med ytringsfrihed og menneskerettigheder i Vietnam, Tibet, Østturkestan og Hong Kong.

  Vi opfordrer folk til at møde op med A4-ark – enten blanke eller med budskaber.

  Desuden medbringer vi bannere, stearinlys, flag og plakater.

  Arrangører:

  Støttekomiteen for Vietnam
  Students for a Free Tibet- Denmark
  Dansk Selskab for Tibetansk Kultur
  Støttekomiteen for Tibet
  Viet Tan Danmark
  Medlemmer af Federation for a Democratic China