Ledsagebrev til Politiklagemyndigheden om myndighedernes magtmisbrug mod Tibetsympatisører

Attachments:
Download this file (Oplysninger til DUP2.doc)Oplysninger til DUP2.doc[ ]75 Kb

[Dette er ledsagebrevet af 14. december 2012 til Støttekomiteen for Tibets fremsendelse af oplysninger til Den Uafhængige Politiklagemyndighed om politiets overgreb mod vores demonstration og mod folk med tibetanske flag. For den fulde rapport, se linket nederst i denne tekst, red.]

 Kære Mette Møller (og Christian L. Otto, Rasmus Blaabjerg m.fl.)

Vedr. sag nr. DUP-2012-331-0408 og DUP-2012-342-0071    

Den 22. oktober talte jeg i telefon med dig om DUP's afvisning af seks personers anmeldelse af Københavns Politi for magtmisbrug i forbindelse med den kinesiske præsidents statsbesøg i Danmark den 14.-16. juni 2012. Jeg har som formand for Støttekomiteen for Tibet været medvirkende til at koordinere deres klage sammen med vores advokat, Claus Bonnez.

Du fortalte mig, at det er muligt, at DUP vil genoptage sagen, hvis I modtager nye oplysninger. Jeg vedhæfter derfor et dokument (Oplysninger til DUP.doc), hvor jeg har forsøgt at samle alle de mest relevante oplysninger i sagen. Når det har taget næsten to måneder at udarbejde dokumentet, skyldes det, at jeg har haft meget erhvervsarbejde og en del andre uopsættelige opgaver. Støttekomiteen for Tibet er en lille forening, der udelukkende arbejder friviligt og ulønnet.

Jeg vedhæfter desuden personlige beretninger fra de mennesker, der blev forhindret i at fremvise tibetanske flag under statsbesøget. De fleste er skrevet af dem selv. Andre har jeg nedskrevet efter telefoninterviews. Vi har også andre skriftlige øjenvidneskildringer, som vi gerne fremsender.

Københavns Byret har i øvrigt berammet retssager i form at civile søgsmål for de seks oprindelige klagere. De handler alle om frihedsberøvelserne og finder sted den 21. februar.

Ud over information om de tilfælde, hvor mennesker fik deres ytrings- og forsamlingsfrihed krænket af politiet under statsbesøget, indeholder dokumentet også oplysninger om Støttekomiteen for Tibet's demonstration på Højbro Plads den 15. juni. Landsforeningen KRIM anmeldte samme dag politiet for magtmisbrug i den forbindelse, og vi håber, at DUP også vil genoverveje denne sag, som vi mener drejer sig om strafbart magtmisbrug, ikke om "politiets dispositioner uden for strafferetsplejen", som I skrev i jeres videresendelse af denne sag til Politidirektøren den 29. juni.

Støttekomiteen for Tibet og de individuelle klagere føler alle, at der er blevet sat alvorlige spørgsmålstegn ved vores retssikkerhed efter, at vi først har fulgt, hvordan ledende politifolk har fremsat usande påstande om vores adfærd og om deres egen indsats over for os, og dernæst hvordan vores klager er blevet afvist på stribe, udelukkende med henvisning til og på grundlag af politiets påstande. Det håber vi, at DUP som en uafhængig instans vil rette op på.

I er meget velkomne til at kontakte undertegnede med spørgsmål. Vi har indsamlet en del materiale i sagen og formilder gerne kontakt til fx øjenvidner.

Med venlig hilsen

Anders H. Andersen

Formand

Støttekomiteen for Tibet

5055 2842

http://www.tibetkomite.dk/

Oplysninger til DUP2.doc