Tre nye sager om magtmisbrug mod Tibetsympatisører

[Åbent brev til medlemmerne af Folketingets Retsudvalg, med senere tilføjelser - sidst redigeret den 31. december 2013]

De danske myndigheder har i de seneste år systematisk forsøgt at forhindre Støttekomiteen for Tibet i på fredelig vis at demonstrere synligt eller hørligt for besøgende kinesiske topledere (1). Det er i strid med den danske lovgivning, de internationale konventioner og vore grundliggende demokratiske værdier i øvrigt.

Vi håber derfor, at Folketingets Retsudvalg vil bidrage til at undersøge baggrunden for denne praksis og til at standse den.

I forbindelse med besøget i Danmark den 4.-7. juni 2013 af Kinas fjerde øverste leder Yu Zhengsheng, der er Politbureaumedlem og formand for Det Kinesiske Folks Politisk Rådgivende Konference (CPPCC) og dermed har det formelle ansvar for Kinas Tibetpolitik (2), forsøgte tre Tibetaktivister i tre separate tilfælde at vise tibetanske flag frem for ham ved Avedøreværket og Christiansborg. Det tibetanske nationalflag er i praksis forbudt i Kina og Tibet, så det at vise det frem for en kinesisk leder kan opfattes som en symbolsk kritik af Kinas politik i Tibet. Politiet greb ind mod dem alle, selvom deres aktioner var fredelige, ikkevoldelige og lovlige og ikke udgjorde nogen trussel.

Jens Christian Nielsen

På Grundlovsdag blev Jens Christian Nielsen, der er IT specialist, jazzmusiker og tidligere bestyrelsesmedlem i Støttekomiteen for Tibet gennem mange år, bortvist fra et offentligt fortov i et vejkryds foran Avedøreværket, hvor han stod tavst med to små tibetanske flag på stænger (3). En hollændervogn (nr. ZJ 22 496) med mindst 4 betjente i beredskabsuniform standsede ved ham og fortalte ham, at han ikke måtte "demonstrere" her. En betjent bad ham om i stedet at tage opstilling ved Avedøreværkets "vestport". Adspurgt om hvorvidt Yu Zhengsheng ville forlade værket af den udgang, svarede politibetjenten, at "det ved jeg ikke, men det er dér, der er anvist, at folk de må have lov til at demonstrere, for at sige, jeg aner ikke en kæft om, hvor han kører ind og ud". Hollændervognen fulgte derefter lige bag ved Jens Christian, mens han langsomt cyklede hen til vestporten. Da Jens Christian senere stod ved en rundkørsel, som han vidste, at Yu skulle forbi på sin vej væk fra Avedøreværket, kørte en politimotorcykel helt op foran ham og spærrede dermed udsynet til hans flag, mens Yu kørte forbi.

Luna Pedersen

Da Yu Zhengsheng ankom til Christiansborg torsdag den 6. juni kl. 9.25, stod Luna Pedersen, der er næstformand i Studerende for et Frit Tibet (DK), på et fortov i Rigsdagsgården overfor hovedindgangen til Folketinget. Hun stod ved siden af en del skolelever. Allerede kl. 9.20 bedte politibetjenten Erik hende om at forlade stedet. Det fremgår af Lunas diktafonoptagelse: http://www.jcnielsen.dk/Memo.mp3 (20MB). Han fortalte hende dog først, at Yu "kommer ind ad bagvejen" (hvilket var usandt). Eriks leder gav imidlertid Luna lov til at blive stående efter, at hun havde protesteret over den ubegrundede bortvisning. Tre betjente stillede sig nu op inden for en meters afstand af Luna.

Idet Yu ankom, lynede Luna sin trøje ned, så hendes tshirt med et tibetansk flag på brystet blev synligt. En politibetjent på den anden siden af gården råbte straks "Hey, hey, [...], vend hende om! Vend hende!" til betjentene omkring Luna. Det fremgår af Lærke Arvedsens videooptagelse (4) fra 0:30 til 0:34. En betjent ved navn Jesper greb da Luna hårdt i armen, gik ind foran hende sammen med de to andre betjente og holdt en hånd op foran hendes mobilkamera, som det fremgår af Lunas egen video: https://www.youtube.com/watch?v=WiGGsol4_lM. Da Luna sagde: "Jeg vil gerne se den kinesiske ...", svarede Jesper: "Nej, det skal du ikke i det tøj der. Så må du lyne op." Adspurgt om, hvad hun gjorde, der var ulovligt, svarede Jesper: "Jeg får jo bare noget at vide over radioen, og sådan er det bare".

Efter få minutter sagde Jesper ifølge Lunas anden video: "Du er blevet tilbageholdt, indtil der kan komme én og visitere dig" (http://www.youtube.com/watch?v=KIvzN0aCPCM). Da Luna spurgte hvorfor, svarede Jesper: "Vi skal se om du har flere ting derovre i den taske der. Du har jo et tibetansk flag på". Lunas tredje og fjerde videooptagelser af forløbet ses her: http://www.youtube.com/watch?v=T7AgEeJPc3c og http://www.youtube.com/watch?v=FDwk0T2AvDw.

Der kom aldrig nogen for at visitere Luna, som kl. 9.42 blev ført ud fra Rigsdagsgården til en hollændervogn (Delta 6132) umiddelbart øst for indgangen til gården. Her fik hun besked om at forlade området. Hun fik aldrig oplyst nogen reel grund til, at hun var blevet tilbageholdt, og tilbageholdelsen forhindrede hende i at møde rettidigt på arbejde. Da Luna havde ondt i armene fra betjentens hårde greb og var følelsesmæssigt oprevet, måtte hun ringe til sit arbejde og melde sig syg, hvilket hun ellers aldrig gør.

Lærke Arvedsen

Ved Yu Zhengshengs ankomst til Christiansborg stod Lærke Arvedsen fra Studerende for et Frit Tibet på fortovet overfor hovedindgangen til Folketinget, men et stykke væk fra Luna (5). Idet Yu ankom, lynede Lærke sin trøje ned, så et påhæftet tibetansk flag blev synligt. Hun var ikke klar over sikkerhedsforanstaltningerne omkring et besøg af denne karakter og gik tættere på Yus bil for bedre at kunne fotografere hans ankomst (4). En dansk sikkerhedsvagt løb op til hende, skubbede hende hårdt i brystet og puffede hende tilbage til fortovet, som hun kom fra. Her stillede en kvindelig politibetjent sig op foran Lærke (og spærrede dermed for udsynet til Lærkes flag) og bad hende slukke for sit kamera. Da hun på dette tidspunkt følte, at politiet ville forhindre hende i at vise sit tibetanske flag frem, valgte hun at råbe "Free Tibet!" fire gange for at protestere imod Kinas besættelse og undertrykkelse af Tibet. 

Råbene fik den kvindelige betjent til at skubbe til hende og sammen med en mandlig kollega vride hendes arme hårdt om på ryggen. Betjentene førte derefter Lærke foroverbøjet i armlås og i stærke smerter ud mod en hollændervogn (Golf 6132) ved Christiansborg Slotsplads. Hendes venstre arm var vredet så kraftigt om på ryggen, at Lærke knapt kunne gå eller tale. Lærkes rolige opfordringer til den kvindelige betjent om at løsne grebet og hendes forsikringer om, at hun var der i et fredeligt ærinde, ikke udgjorde nogen sikkerhedsrisiko og ikke havde i sinde at flygte, blev besvaret med endnu hårdere greb. Hun gjorde betjentene opmærksomme på, at det gjorde ekstremt ondt, men de bevarede også armlåsen under hendes ophold ved hollændervognen og mens hun blev bedt om ID. Da Lærke p.g.a. armlåsen ikke kunne finde sit ID frem, visiterede den kvindelige betjent hendes krop og taske, men uden at oplyse hende om nogen sigtelse, trods Lærkes anmodning derom. Den kvindelige betjent nægtede desuden at oplyse sit navn til Lærke under henvisning til, at hun vurderede, at Lærke ikke var i stand til at modtage disse oplysninger p.g.a. sin sindstilstand. Lærkes egen videooptagelse fra dette sted viser, at hun forholdt sig roligt trods politifolkenes overgreb (6). Efter at patruljeleder Torben Madsen havde talt med den kvindelige betjent, bortviste hun Lærke fra området. Som et resultat af politifolkenes overdrevne anvendelse af vold har Lærke siden haft smerter i hele venstre side af kroppen, og hendes venstre skulder er nu forstuvet. Se den vedhæftede lægeerklæring.

Støttekomiteen for Tibet er sammen med Lærke af den opfattelse, at hendes bevægelse frem mod den bil, som Yu Zhengsheng ankom i, legitimerede, at sikkerhedsfolk førte Lærke tilbage mod fortovet, som hun kom fra, og at politiet derefter sikrede sig, at hun ikke havde voldelige motiver. Men en kvinde, der gør opmærksom på sig selv ved at filme og bære et tibetansk flag, kan næppe siges at have voldelige intentioner. Vi mener, at politiets armlås udgjorde en overdreven magtanvendelse, der kun havde til formål at forhindre, at Lærke yderligere gav sin mening til kende. Det, at politifolkene fastholdt armlåsen i flere minutter efter, at Lærke var blevet ført væk fra Rigsdagsgården, at armlåsen forstuvede hendes skulder, at de foretog en visitering uden nogen sigtelse, at de begrundede frihedsberøvelsen med, at Lærke udgjorde en "sikkerhedsrisiko", og at den kvindelige betjent nægtede at oplyse sit navn, må karakteriseres som vold og magtmisbrug.

Lignende overgreb i juni 2012

Karakteren af politiets indgreb mod Jens Christian, Luna og tildels Lærke tyder på, at politiet i strid med ytringsfriheden og demonstrationsretten har haft ordrer om at forhindre Yu i at blive udsat for tibetanske flag og demonstrationer. Det viser politifolkenes egne udsagn desuden. Dermed fortsætter den samme type ulovlige overgreb, som Tibetsympatisører blev udsat for i forbindelse med den daværende kinesiske præsident Hu Jintaos besøg i Danmark den 14.-16. juni (7). Her forhindrede politiet i alt elleve mennesker i at vise tibetanske flag eller andre kritiske symboler frem og bortviste dem derefter. I alt syv personer blev i den forbindelse frihedsberøvet i otte separate tilfælde. Seks af dem fik beslaglagt i alt fire flag, og kun to fik deres ene flag tilbage igen. I alt seks af de elleve personer blev truet med anholdelse, og politiet anvendte fysisk magt mod mindst fem af dem på trods af, at alle forsøg på at fremvise tibetanske flag foregik roligt og (med en enkelt undtagelse) tavst.

Vi har senere stævnet politiet for ulovlig frihedsberøvelse. Det første retsmøde blev afholdt i Københavns Byret den 21. februar (8), og der falder dom i disse sager den 13. august. Politiklagemyndigheden har afvist vores klager blankt, dvs. uden at kommentere vores påstande om ulovligt magtmisbrug fra myndighedernes side og vel at mærke uden overhovedet at indlede nogen undersøgelse af sagerne. Statsadvokaten har senere godtaget DUP's afgørelse, også uden at undersøge sagerne. Disse instanser har alene baseret deres afgørelser på udsagn fra politiet, selv om vi har fremlagt beviser, der dokumenterer, at flere af disse udsagn er usande (7).

Hvorfra stammede ordrerne om indgreb mod tibetanske flag og demonstrationer?

Både politiets adfærd og deres udtalelser før og under statsbesøget i 2012 pegede på, at Københavns Politi havde fået ordrer om at gribe ind over for tibetanske flag og demonstranter, og at disse ordrer oprindeligt kom fra en regeringsmyndighed. I alle de (i alt 11) tilfælde, som vi har kendskab til, hvor folk forsøgte at vise et tibetansk flag frem langs Hu Jintaos rute, blev de nemlig forhindret i det af politiet. Samtidig stod der ved flere af de samme steder (Amalienborg, Den Lille Havfrue og Christiansborg) mennesker med kinesiske flag, som politiet lod stå i fred.

Flere politibetjente, som vi og andre talte med på disse steder, sagde uafhængigt af hinanden før og under statsbesøget, at Københavns Politi havde ordrer fra regeringen om at skåne Hu Jintao for synet af tibetanske flag og demonstrationer. Nogle af dem brugte vendingen "fra højeste sted" om kilden til deres ordrer. Før et eneste tibetansk flag havde været fremvist, fortalte en politibetjent på Amalienborg Slotsplads fx om formiddagen den 15. juni journalist Vera Bundgaard, at "Vi har fra højeste sted fået besked på, at Hu Jintao hverken vil se graffiti, protester eller tibetanske flag på sin vej gennem København" (9). Betjentene, der tvang Sara Berthou og Christian Hansen væk fra Slotspladsen, sagde "jo - i dag er det" til Saras indvending om, at tibetanske flag jo ikke er forbudte i Danmark (10). Betjenten, der bortviste Kamilla Nielsen og Rene Wennerberg fra Slotspladsen, sagde, at han havde fået besked på at konfiskere alle tibetanske flag, der ikke blev pakket væk. Thomas Thor, der den 15. juni stod ved Christiansborg med et lille tibetansk flag på en stang, blev af en betjent spurgt, hvilket flag det var. Da han svarede, at det var tibetansk, fik han besked om at fjerne det. De betjente, der overvågede vores demonstration på Højbro Plads den 15. juni, fortalte os før kl. 18, at de havde ordrer fra højeste sted om at placere nogle busser foran demonstrationen for at skjule den for Hu Jintao. Det var de ikke var glade for, sagde de, men de var nødt til at efterkomme denne ordre.

Efter episoderne benægtede politiets talsmænd dog alt om sådanne ordrer. Justitsminister Morten Bødskov svarede den 15. august 2012 på spørgsmål 877 fra Retsudvalget (Pernille Skipper), at Københavns Politi havde informeret ham om, at de ikke "havde modtaget instrukser, som havde til formål at begrænse ytrings- og forsamlingsfriheden" (11).

Med venlig hilsen

Anders Højmark Andersen

Formand

Støttekomiteen for Tibet

5055 2842

--------------------------------

Noter:

1) Støttekomiteen for Tibet, der blev grundlagt i 1989, har altid udelukkende arbejdet fredeligt og ikkevoldeligt, ganske som vore vedtægter pålægger os: http://www.tibetkomite.dk/om-os/vedtaegter. Vi sætter desuden en ære i at overholde loven og har aldrig givet anledning til påtaler eller klager over vores adfærd fra politiets side.

2) http://chinese-leaders.org/yu-zhengsheng/

3) Download Jens Christians egne videooptagelser af episoden her: http://www.jcnielsen.dk/20130605_jc_avedore.zip (411MB). Se desuden en detaljeret gennemgang af begivenhedsforløbet: http://www.tibetkomite.dk/54-forside-nyheder/127-politiet-forhindrer-en-lovlig-demonstration-for-tibet-pa-grundlovsdag. Se også http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/article2001076.ece (indeholder også et sammenklip af Jens Christians videoer).

4) Se http://www.youtube.com/watch?v=fP2s5ySzU4Q.

5) Se Lærkes egen beskrivelse af hændelsesforløbet her: http://www.tibetkomite.dk/54-forside-nyheder/130-laerke-arvedsens-beretning-om-politivold-ifm-yu-zhengshengs-besog.

6) Se http://youtu.be/222hEcEJsTM

7) Se Støttekomiteen for Tibet's detaljerede rapport om disse overgreb: http://www.tibetkomite.dk/54-forside-nyheder/129-rapport-til-dup-om-myndighedernes-magtmisbrug-mod-tibetsympatisorer-under-hu-jintaos-besog og vores brev til Politiklagemindigheden i den forbindelse: http://www.tibetkomite.dk/54-forside-nyheder/128-ledsagebrev-til-politiklagemyndigheden-om-myndighedernes-magtmisbrug-mod-tibetsympatisorer

8) Se http://www.tibetkomite.dk/54-forside-nyheder/117-retssag-om-frihedsberovelser-under-det-kinesiske-statsbesog

9) http://www.kinakenderen.dk/kina-danmark/en-kineserhejs-pa-besog.html

10) Se Saras indlæg i Politiken den 21. juni 2012: http://politiken.dk/debat/ECE1663949/skal-kinesisk-lov-regere-her/

Vi havde ikke oplevet midlertidige forbud mod tibetanske flag i Danmark før, men de er forekommet i udlandet ved flere lejligheder.

Da den daværende kinesiske præsident Jiang Zemin besøgte London i oktober 1999, fjernede det britiske politi bannere og flag fra demonstranter og forsøgte at skjule en Tibetdemonstration med busser parkeret foran den [a]. Det førte til en retssag, som Free Tibet Campaign vandt. Det britiske udenrigsministerium (Foreign Office) benægtede, at det havde fået politiet til at gribe ind mod demonstrationerne, men en minister (John Battle) indrømmede, at både embedsmænd og politi havde drøftet kinesernes bekymringer om "the possible impact of demonstrations on the visit" [b]. Retssagen mod politiet fik den effekt, at da Hu Jintao besøgte Storbritannien i 2005, undgik den kinesiske præsident ikke at se eller høre demonstranter med tibetanske flag [c].

Under Jiang Zemins statsbesøg i Norge i 1996 førte overgreb mod  fredelige demonstranter og norsk politis anholdelse af bl.a. den 65-årige tibetanske munk Palden Gyatso under en Tibetdemonstration i Oslo til en offentlig undskyldning af den norske statsminister, justitsminister og politichef [d]. Gyatso havde indtil sin løsladelse i 1992 tilbagt i alt 33 år i kinesiske fængsler som politisk fange. Hans eneste "forbrydelse" i Oslo var, at han bar et tibetansk flag [e].

[a] http://www.guardian.co.uk/uk/1999/oct/24/theobserver.uknews1

[b] http://www.guardian.co.uk/uk/2000/may/04/willwoodward

[c] http://www.guardian.co.uk/uk/2005/nov/09/politics.china?INTCMP=SRCH

[d] http://1207.vgb.no/2006/06/27/da-gule-t-skjorter-var-forbudt-pa-karl-johan/

[e] http://www.tibet.ca/tibet/public/en/newsroom/wtn/archive/old?y=1996&m=6&p=28_1

 

11) http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/reu/spm/877/svar/900019/1147949/index.htm

 

Bliv aktiv - gør en forskel

Har du lyst til selv at gøre noget for tibetanernes sag? Støttekomiteen for Tibet har altid brug for nye aktive

Læs mere…

Betalingsoplysninger

Bank: reg.nr. 1551, kontonr. 2719134

MobilePay: 85230 (kan ikke anvendes i butikken)

 • 11 danske kandidater støtter Tibet

  Aktiv dansk deltagelse i Europa-Parlamentets arbejde for Tibet er på vej!

   Støttekomiteen for Tibet har opfordret kandidater til Europa-Parlamentsvalget til at love at støtte Tibet, hvis de bliver valgt. Det har 11 af kandidaterne gjort indtil nu. Dermed har danskerne fået mulighed for at stemme på en kandidat, der lover at:

  Læs mere…  
 • Tibets eksilpræsident Penpa Tsering besøger Danmark

  Pressemeddelelse, 2. maj 2023

  I eftermiddag bliver Tibets eksilpræsident (Sikyong) Penpa Tsering modtaget af repræsentanter fra det Tibetanske Samfund og danske Tibetforeninger i Københavns lufthavn. Han indleder hermed et 3-dages besøg i Danmark arrangeret af Støttekomiteen for Tibet i samarbejde med Office of Tibet i London.

  Det er Penpa Tserings første besøg i Danmark som præsident.

  Læs mere…  
 • Borgerforslag om verbalnoten til Kina
  Annuller regeringens verbalnote om Tibet!
   
  Underskriv borgerforslaget her: 
   
  Den 9. december 2009 anerkendte den danske regering for første gang Tibet som en del af Kina. Det skete gennem en såkaldt verbalnote, der også "modsatte sig” Tibets uafhængighed.
   
  Tibet har en historie, der går længere tilbage end Danmarks. Kina besatte Tibet ulovligt i 1950 og holder i dag landet i et jerngreb.
   
  Verbalnoten er i strid med folkeretten og med Danmarks forpligtelser og interesser. Den krænker desuden tibetanernes selvbestemmelsesret og modvirker en forhandlingsløsning. Læs uddybningen i selve forslaget.
   
  Støttekomiteen for Tibet forsøger nu at få Folketinget til at annullere verbalnoten. Det gør vi gennem dette borgerforslag. Vi håber, at du vil underskrive det og bede dine venner gøre det samme!
   
  Læs mere om verbalnoten her: http://www.tibetkomite.dk/verbalnoten-om-tibet