Retssagen om myndighedernes magtmisbrug mod danske Tibetaktivister fortsætter

Pressemeddelelse, den 13. august 2013

I dag tirsdag den 13. august fortsætter retssagen mod Københavns Politi for frihedsberøvelse af seks Tibetsympatisører i forbindelse med statsbesøget den 14.-16. juni 2012 af Kinas daværende præsident Hu Jintao. Retsmødet finder sted i retssal 13 i Københavns Byret og begynder kl. 9.30 (1).

Under det første retsmøde den 21. februar blev de seks sagsøgere afhørt (2). Under retsmødet i dag skal politipersonale afhøres, og der fremlægges beviser. Det er uvist, om der når at blive afsagt dom. Vores advokat, Claus Bonnez, oplyser, at Københavns Politi trods anmodning derom ikke har udleveret nogen fysiske beviser (fx fotos og video) i sagen, selvom vi har video, der dokumenterer, at politifolk fotograferede på Christiansborg Slotsplads den 15. juni 2012.

Københavns Politi har anerkendt, at de seks sagsørere var i kontakt med politiet under statsbesøget, men de benægter, at der var tale om frihedsberøvelse i lovens forstand. Den seneste udvikling i den beslægtede sag om politiets beslaglæggelser af tibetanske flag fra individer (herunder nogle af de seks) uden for den anmeldte demonstration på Højbro Plads skete den 26. juni 2013, hvor justitsminister Morten Bødskov i et notat skrevet på baggrund af nye oplysninger fra Københavns Politi informerede Folketingets Retsudvalg om, at "flere personer er blevet frataget tibetanske flag i forbindelse med det kinesiske statsbesøg i 2012" (3). Politiet mente dog, at der var "tale om fratagelse af genstande i medfør af politilovens § 5, stk. 2, nr. 3, og ikke beslaglæggelse i medfør af retsplejeloven". Politiloven siger, at politiet kan "fratage personer genstande" for at "afværge fare for forstyrrelse af den offentlige orden" m.m. (https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=1836). At de personer, som politibetjente tog flagene fra, i alle tilfælde stod tavst og roligt, og at politiet samtidig lod folk med kinesiske flag stå uantastet (se note 2), fremgår ikke af ministernotatet.

At de danske myndigheder har et forklaringsproblem, understreges også af de lignende hændelser under besøget i Danmark den 4.-7. juni 2013 af Kinas fjerde øverste leder Yu Zhengsheng. I tre separate tilfælde forsøgte tre Tibetaktivister at vise tibetanske flag frem for Yu ved Avedøreværket og Christiansborg i stille protester mod den tiltagende kinesiske undertrykkelse i Tibet. Politiet greb ind mod dem alle, selvom deres aktioner var fredelige, ikkevoldelige og lovlige og ikke udgjorde nogen trussel. Denne gang dokumenterede Tibetaktivisterne alle deres tilbageholdelser på video og diktafon (4). Justitsminsteren skal den 22. august i samråd i Folketingets Retsudvalg for at redegøre for politiets adfærd i disse tre tilfælde (5).

Disse sager drejer sig i sin essens ikke om de enkelte politifolks overdrevne magtudøvelse, men om alle danske borgeres ret til frit at ytre sig på fredelig vis og om behovet for at stille de danske myndigheder til ansvar, når de forsøger at begrænse denne ret og derefter undertrykker information om dette. Derved berører de os alle.

Med venlig hilsen

Anders Højmark Andersen

Formand

Støttekomiteen for Tibet

5055 2842

Noter:

1) http://www.domstol.dk/KobenhavnsByret/retslister/Pages/Uge33-Civilesager.aspx.

2) For en detaljeret gennemgang af de seks personers historier og hele sagen om politiets magtmisbrug mod Tibetsympatisører under statsbesøget, se http://www.tibetkomite.dk/overgreb-mod-tibetaktivister/129-rapport-til-dup-om-myndighedernes-magtmisbrug-mod-tibetsympatisorer-under-hu-jintaos-besog

3) http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/REU/bilag/339/1264852/index.htm?/samling/20121/almdel/REU/bilag/339/1264852/index.htm

4) http://www.tibetkomite.dk/overgreb-mod-tibetaktivister/131-tre-nye-sager-om-magtmisbrug-mod-tibetsympatisorer

5) http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Retsudvalget/Kalender/Vis.aspx?itemid={F9500545-A9E0-43B4-8206-FD9301B624B5}

Bliv aktiv - gør en forskel

Har du lyst til selv at gøre noget for tibetanernes sag? Støttekomiteen for Tibet har altid brug for nye aktive

Læs mere…

Betalingsoplysninger

Bank: reg.nr. 1551, kontonr. 2719134

MobilePay: 85230

 • Opfordring til justitsministeren

  Kære justitsminister Søren Pape Poulsen

  I forbindelse med, at Tibetkommissionen nu har afgivet beretning, vil Støttekomiteen for Tibet gerne bidrage til, at dens værdifulde arbejde kommer til at skabe varig forandring. Denne henvendelse, der også er sendt til Folketingets Retsudvalg, drejer sig dog ikke om kommissionens konklusioner, men om det, som den ikke har udtalt sig om.

  Læs mere…  
 • Formanden for Folketinget modtager to medlemmer af det tibetanske eksilparlament

  Formanden for Folketinget, Pia Kjærsgaard, modtog to medlemmer af det tibetanske eksilparlament, Ven. Geshe Rongpo Lobsang Nyandak og Jigme Jungney i sin embedslejlighed på Christiansborg den 17. maj 2016.

  Læs mere…  
 • Dalai Lama opfordrer politikerne til både at søge venskab med og sige sandheden til Kina
  Pressemeddelelse, den 12. februar 2015
   
  Under Dalai Lamas møde med 16 medlemmer af Folketinget torsdag formiddag opfordrede den tibetanske leder politikerne til ikke at lade sig skræmme af Kinas vrede reaktioner, når de mødes med ham. Vi har intet at skjule og ingen onde hensigter over for Kina, var Dalai Lamas budskab. Vi søger ikke uafhængighed og ønsker at finde en løsning, som Kina kan acceptere, sagde han. Læs mere…