Retssagen om myndighedernes magtmisbrug mod danske Tibetaktivister fortsætter

Pressemeddelelse, den 13. august 2013

I dag tirsdag den 13. august fortsætter retssagen mod Københavns Politi for frihedsberøvelse af seks Tibetsympatisører i forbindelse med statsbesøget den 14.-16. juni 2012 af Kinas daværende præsident Hu Jintao. Retsmødet finder sted i retssal 13 i Københavns Byret og begynder kl. 9.30 (1).

Under det første retsmøde den 21. februar blev de seks sagsøgere afhørt (2). Under retsmødet i dag skal politipersonale afhøres, og der fremlægges beviser. Det er uvist, om der når at blive afsagt dom. Vores advokat, Claus Bonnez, oplyser, at Københavns Politi trods anmodning derom ikke har udleveret nogen fysiske beviser (fx fotos og video) i sagen, selvom vi har video, der dokumenterer, at politifolk fotograferede på Christiansborg Slotsplads den 15. juni 2012.

Københavns Politi har anerkendt, at de seks sagsørere var i kontakt med politiet under statsbesøget, men de benægter, at der var tale om frihedsberøvelse i lovens forstand. Den seneste udvikling i den beslægtede sag om politiets beslaglæggelser af tibetanske flag fra individer (herunder nogle af de seks) uden for den anmeldte demonstration på Højbro Plads skete den 26. juni 2013, hvor justitsminister Morten Bødskov i et notat skrevet på baggrund af nye oplysninger fra Københavns Politi informerede Folketingets Retsudvalg om, at "flere personer er blevet frataget tibetanske flag i forbindelse med det kinesiske statsbesøg i 2012" (3). Politiet mente dog, at der var "tale om fratagelse af genstande i medfør af politilovens § 5, stk. 2, nr. 3, og ikke beslaglæggelse i medfør af retsplejeloven". Politiloven siger, at politiet kan "fratage personer genstande" for at "afværge fare for forstyrrelse af den offentlige orden" m.m. (https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=1836). At de personer, som politibetjente tog flagene fra, i alle tilfælde stod tavst og roligt, og at politiet samtidig lod folk med kinesiske flag stå uantastet (se note 2), fremgår ikke af ministernotatet.

At de danske myndigheder har et forklaringsproblem, understreges også af de lignende hændelser under besøget i Danmark den 4.-7. juni 2013 af Kinas fjerde øverste leder Yu Zhengsheng. I tre separate tilfælde forsøgte tre Tibetaktivister at vise tibetanske flag frem for Yu ved Avedøreværket og Christiansborg i stille protester mod den tiltagende kinesiske undertrykkelse i Tibet. Politiet greb ind mod dem alle, selvom deres aktioner var fredelige, ikkevoldelige og lovlige og ikke udgjorde nogen trussel. Denne gang dokumenterede Tibetaktivisterne alle deres tilbageholdelser på video og diktafon (4). Justitsminsteren skal den 22. august i samråd i Folketingets Retsudvalg for at redegøre for politiets adfærd i disse tre tilfælde (5).

Disse sager drejer sig i sin essens ikke om de enkelte politifolks overdrevne magtudøvelse, men om alle danske borgeres ret til frit at ytre sig på fredelig vis og om behovet for at stille de danske myndigheder til ansvar, når de forsøger at begrænse denne ret og derefter undertrykker information om dette. Derved berører de os alle.

Med venlig hilsen

Anders Højmark Andersen

Formand

Støttekomiteen for Tibet

5055 2842

Noter:

1) http://www.domstol.dk/KobenhavnsByret/retslister/Pages/Uge33-Civilesager.aspx.

2) For en detaljeret gennemgang af de seks personers historier og hele sagen om politiets magtmisbrug mod Tibetsympatisører under statsbesøget, se http://www.tibetkomite.dk/overgreb-mod-tibetaktivister/129-rapport-til-dup-om-myndighedernes-magtmisbrug-mod-tibetsympatisorer-under-hu-jintaos-besog

3) http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/REU/bilag/339/1264852/index.htm?/samling/20121/almdel/REU/bilag/339/1264852/index.htm

4) http://www.tibetkomite.dk/overgreb-mod-tibetaktivister/131-tre-nye-sager-om-magtmisbrug-mod-tibetsympatisorer

5) http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Retsudvalget/Kalender/Vis.aspx?itemid={F9500545-A9E0-43B4-8206-FD9301B624B5}

Bliv aktiv - gør en forskel

Har du lyst til selv at gøre noget for tibetanernes sag? Støttekomiteen for Tibet har altid brug for nye aktive

Læs mere…

Betalingsoplysninger

Bank: reg.nr. 1551, kontonr. 2719134

MobilePay: 85230 (kan ikke anvendes i butikken)

 • Tibets eksilpræsident Penpa Tsering besøger Danmark

  Pressemeddelelse, 2. maj 2023

  I eftermiddag bliver Tibets eksilpræsident (Sikyong) Penpa Tsering modtaget af repræsentanter fra det Tibetanske Samfund og danske Tibetforeninger i Københavns lufthavn. Han indleder hermed et 3-dages besøg i Danmark arrangeret af Støttekomiteen for Tibet i samarbejde med Office of Tibet i London.

  Det er Penpa Tserings første besøg i Danmark som præsident.

  Læs mere…  
 • Borgerforslag om verbalnoten til Kina
  Annuller regeringens verbalnote om Tibet!
   
  Underskriv borgerforslaget her: 
   
  Den 9. december 2009 anerkendte den danske regering for første gang Tibet som en del af Kina. Det skete gennem en såkaldt verbalnote, der også "modsatte sig” Tibets uafhængighed.
   
  Tibet har en historie, der går længere tilbage end Danmarks. Kina besatte Tibet ulovligt i 1950 og holder i dag landet i et jerngreb.
   
  Verbalnoten er i strid med folkeretten og med Danmarks forpligtelser og interesser. Den krænker desuden tibetanernes selvbestemmelsesret og modvirker en forhandlingsløsning. Læs uddybningen i selve forslaget.
   
  Støttekomiteen for Tibet forsøger nu at få Folketinget til at annullere verbalnoten. Det gør vi gennem dette borgerforslag. Vi håber, at du vil underskrive det og bede dine venner gøre det samme!
   
  Læs mere om verbalnoten her: http://www.tibetkomite.dk/verbalnoten-om-tibet
   
 • Kinas A4-demonstrationer fortsætter i Danmark

  En række danske organisationer støtter i morgen lørdag det kinesiske folks modige protester imod deres regering med en demonstration foran Kinas ambassade i Hellerup (kl. 13-14) og senere på Amagertorv (15-16).

  https://www.facebook.com/events/463266102638937/

  Demonstrationen finder sted på FN’s menneskerettighedsdag den 10. december og gælder desuden et værdigt liv med ytringsfrihed og menneskerettigheder i Vietnam, Tibet, Østturkestan og Hong Kong.

  Vi opfordrer folk til at møde op med A4-ark – enten blanke eller med budskaber.

  Desuden medbringer vi bannere, stearinlys, flag og plakater.

  Arrangører:

  Støttekomiteen for Vietnam
  Students for a Free Tibet- Denmark
  Dansk Selskab for Tibetansk Kultur
  Støttekomiteen for Tibet
  Viet Tan Danmark
  Medlemmer af Federation for a Democratic China