Åbent brev til Retsudvalget

Til medlemmer af Folketingets Retsudvalg m.fl.

(navn fjernet 17/6 16)

Vedr. samrådet med justitsministeren om politiets indsats under Yu Zhengshengs besøg i juni
 
Er det i orden at politiet tilbageholder og bortviser en kvinde, blot fordi hun bærer en t-shirt med et tibetansk flag inden for en besøgende kinesisk leders synsfelt? Er det i overensstemmelse med almindelig praksis, at politifolk forstuver en anden kvindes skulder i en armlås, fordi hun råber "Free Tibet"? Og falder det inden for politiets beføjelser at bortvise en mand, der står stille med to små tibetanske flag på et offentligt fortov?
 Medlemmer af Folketinget har i mange år diskuteret, hvordan vi bedst påvirker Kina til at bevæge sig i retning af en retsstat. Siden den danske verbalnote til Kina i 2009 har det desværre virket som om, det er Kina, der har haft held til i stigende grad at skubbe Danmark i retning af kinesiske retstilstande.
 
Den 11. juni sendte Støttekomiteen for Tibet medlemmerne af Retsudvalget en orientering om tre nye tilfælde af indgreb fra politiet mod danske Tibetaktivister (Luna Pedersen, Lærke Arvedsen og Jens Christian Nielsen), der fredeligt forsøgte at vise tibetanske flag frem for den kinesiske leder Yu Zhengsheng under dennes besøg i København den 4.-7. juni. En opdateret version af denne oversigt, der indeholder links til dokumentation i form af video og diktafonoptagelser, findes på komiteens hjemmeside: http://www.tibetkomite.dk/overgreb-mod-tibetaktivister/131-tre-nye-sager-om-magtmisbrug-mod-tibetsympatisorer
 
Der er siden sket følgende i sagen:
 
Den 1.-3. juli klagede de tre over politiets adfærd til Politiklagemyndigheden (DUP)  via vores advokat, Claus Bonnez. I klagen henviste de bl.a. til grundlovens § 77 og 79 og til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions art. 9 og 11, der beskytter ytrings- og forsamlingsfriheden. Vi vedhæfter Luna Pedersens klage til orientering.
 
Via vores advokat modtog Jens Christian Nielsen i går et brev afsendt af DUP den 16. august, der afviste hans klage uden at indlede nogen efterforskning. DUP afviser i al væsentlighed sagen med henvisning til, at der "ikke er rimelig formodning for" et strafbart forhold, og at  "grundlovens § 77 og  § 79 ikke er strafbelagte". DUP's afgørelse ignorerer fuldstændigt den henvisning til menneskerettighederne, som indgik i klagen. Vi har ikke kendskab til, om DUP også har færdigbehandlet de to andre klager.
 
Lignende sager fra juni 2012
 
DUP's afvisning af Jens Christian Nielsens klage er i tråd med DUP's tidligere afvisninger af alle lignende sager fra den daværende kinesiske præsident Hu Jintaos besøg sidste år (se http://www.tibetkomite.dk/overgreb-mod-tibetaktivister/117-retssag-om-frihedsberovelser-under-det-kinesiske-statsbesog og http://www.tibetkomite.dk/overgreb-mod-tibetaktivister/129-rapport-til-dup-om-myndighedernes-magtmisbrug-mod-tibetsympatisorer-under-hu-jintaos-besog).
 
Under Hu Jintaos besøg den 14.-16 juni 2012 greb politiet ind imod samtilige de elleve mennesker (som vi har kendskab til), der fredeligt forsøgte at vise tibetanske flag frem for den kinesiske præsident. I alt syv personer blev frihedsberøvet under statsbesøget i otte separate tilfælde. Seks af de 11 fik beslaglagt i alt fire flag, og kun to fik deres ene flag tilbage igen. I alt seks af disse personer blev truet med anholdelse, og politiet anvendte fysisk magt mod mindst fem af dem. Det hører med til billedet, at alle forsøgene på at vise det tibetanske flag frem skete helt fredeligt og – med en enkelt undtagelse – tavst.
 
Som en følge af DUP's afvisninger af vores anmeldelse af politiet for magtmisbrug, har vi siden kørt retssager mod Københavns Politi for frihedsberøvelse af 6 Tibetsympatisører. Under det seneste retsmøde den 13. august blev yderligere to møder berammet til den 2. december 2013 og (et afsluttende) den 6. januar 2014.
 
Nye indrømmelser fra politiet
 
Under retsmødet den 13. august kom de afhørte ledende politifolk med enkelte væsentlige indrømmelser, selvom de benægtede, at der var overordnede ordrer om indgreb mod folk med tibetanske flag. Vicepolitiinspektør Claus Hjelm Olsen, der var operationelt ansvarlig for politiindsatsen, sagde, at han som forberedelse til besøget havde briefet de københavnske politibetjente om, at der ifølge en risikovurdering udarbejdet af PET forud for besøget kun var en "lav terrortrussel" samt et lavt trusselsniveau fra "ekstremister", men at "der er en bekymring fra kinesisk side, fordi de ser anderledes på demonstrationer, end vi gør i Danmark", og at PET havde oplyst, at man fra kinesisk side ikke var vant til at "tabe ansigt" (http://www.avisen.dk/pet-kina-ville-ikke-tabe-ansigt-under-besoeg_230282.aspx). Olsen forsikrede om, at det ikke havde påvirket politiets planlægning, der fulgte en strategi om en "afpasset offensiv indsats", men at det vigtige for politiet var at undgå uroligheder og at bidrage til, at besøget skulle være en success for arrangørerne.
 
Politiet har dog tidligere i år indrømmet, at der havde været opbevaret 2-4 tibetanske flag på Station Amager i dagene efter statsbesøget. Det informerede justitsministeren Retsudvalget om den 26. juni (http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/reu/bilag/339/1264852/index.htm).
 
Claus Olsens udtalelser om, at der ikke var ordrer om indgreb mod tibetanske flag, blev før og under statsbesøget modsagt af flere politibetjente. De sagde uafhængigt af hinanden ved flere lejligheder, at Københavns Politi havde ordrer fra regeringen om at skåne Hu Jintao for synet af tibetanske flag og demonstrationer. Nogle af dem brugte vendingen "fra højeste sted" om kilden til deres ordrer. Før et eneste tibetansk flag havde været forsøgt fremvist, fortalte en politibetjent på Amalienborg Slotsplads fx om formiddagen den 15. juni journalist Vera Bundgaard, at "Vi har fra højeste sted fået besked på, at Hu Jintao hverken vil se graffiti, protester eller tibetanske flag på sin vej gennem København" (http://www.kinakenderen.dk/kina-danmark/en-kineserhejs-pa-besog.html). Betjentene, der tvang Sara Berthou og Christian Hansen væk fra Slotspladsen, sagde "jo - i dag er det" til Saras indvending om, at tibetanske flag jo ikke er forbudte i Danmark (http://politiken.dk/debat/ECE1663949/skal-kinesisk-lov-regere-her/). Betjenten, der bortviste Kamilla Nielsen og Rene Wennerberg fra Slotspladsen, sagde, at han havde fået besked på at konfiskere alle tibetanske flag, der ikke blev pakket væk. Thomas Thor, der den 15. juni stod ved Christiansborg med et lille tibetansk flag på en stang, blev af en betjent spurgt, hvilket flag det var. Da han svarede, at det var tibetansk, fik han besked om at fjerne det. De betjente, der overvågede vores demonstration på Højbro Plads den 15. juni, fortalte os før kl. 18, at de havde ordrer fra højeste sted om at placere nogle busser foran demonstrationen for at skjule den for Hu Jintao. Det var de ikke var glade for, sagde de, men de var nødt til at efterkomme denne ordre.
 
De danske myndigheder har i de seneste år systematisk forsøgt at forhindre Støttekomiteen for Tibet i på fredelig vis at demonstrere synligt eller hørligt for besøgende kinesiske topledere. Det er i strid med den danske lovgivning, de internationale konventioner og vore grundliggende demokratiske værdier, og det er undergravende for retsbevidstheden.
 
Vi håber derfor, at Folketingets Retsudvalg fortsat vil bidrage til at undersøge baggrunden for denne praksis og til at standse den.
 
Med venlig hilsen

Anders H. Andersen
Formand
Støttekomiteen for Tibet
5055 2842
 
 

 

Bliv aktiv - gør en forskel

Har du lyst til selv at gøre noget for tibetanernes sag? Støttekomiteen for Tibet har altid brug for nye aktive

Læs mere…

Betalingsoplysninger

Bank: reg.nr. 1551, kontonr. 2719134

MobilePay: 85230

 • Opfordring til justitsministeren

  Kære justitsminister Søren Pape Poulsen

  I forbindelse med, at Tibetkommissionen nu har afgivet beretning, vil Støttekomiteen for Tibet gerne bidrage til, at dens værdifulde arbejde kommer til at skabe varig forandring. Denne henvendelse, der også er sendt til Folketingets Retsudvalg, drejer sig dog ikke om kommissionens konklusioner, men om det, som den ikke har udtalt sig om.

  Læs mere…  
 • Formanden for Folketinget modtager to medlemmer af det tibetanske eksilparlament

  Formanden for Folketinget, Pia Kjærsgaard, modtog to medlemmer af det tibetanske eksilparlament, Ven. Geshe Rongpo Lobsang Nyandak og Jigme Jungney i sin embedslejlighed på Christiansborg den 17. maj 2016.

  Læs mere…  
 • Dalai Lama opfordrer politikerne til både at søge venskab med og sige sandheden til Kina
  Pressemeddelelse, den 12. februar 2015
   
  Under Dalai Lamas møde med 16 medlemmer af Folketinget torsdag formiddag opfordrede den tibetanske leder politikerne til ikke at lade sig skræmme af Kinas vrede reaktioner, når de mødes med ham. Vi har intet at skjule og ingen onde hensigter over for Kina, var Dalai Lamas budskab. Vi søger ikke uafhængighed og ønsker at finde en løsning, som Kina kan acceptere, sagde han. Læs mere…