De fem Tibetsympatisører, der ikke fik medhold af byretten, anker dommen

Pressemeddelelse, den 23. februar 2014

Alle de fem Tibetsympatisører, der ikke fik medhold af Københavns Byret i deres påstand om, at politiet frihedsberøvede dem under Hu Jintaos statsbesøg i Danmark i juni 2012, anker nu deres dom til Landsretten. Det gælder Luna Pedersen, der blev tilbageholdt to gange ved Langelinie den 15. juni samt Sara Berthou, Christian Hansen, Kamilla Nielsen og Rene Wennerberg, der samme aften blev forhindret i at stå med tibetanske flag på Christiansborgs Slotsplads sammen med en del andre tilskuere, der overværede den kinesiske præsidents ankomst til statsbanketten med regeringen og dronningen på Chiristiansborg.
 
Politiet ændrer forklaring
 
I et interview bragt i Jyllands-Posten fredag den 21. februar forklarer politiinspektør Mogens Lauridsen, der havde det overordnede ansvar for politiindsatsen under statsbesøget, at det var udpegninger fra kinesisk sikkerhedspersonale, der fulgte med Hus delegation, som fik danske politibetjente til at kontakte folk med tibetanske flag langs præsidentens rute i København. "Hvis opmærksomheden bliver peget i retning af nogle mennesker, som nogle af vores samarbejdspartnere mener kunne være en risiko, så er der ikke noget mærkeligt i, at man undersøger det", siger Lauridsen. Han påstår dog samtidig, at når politifolkene i deres morgenbriefing fik besked på, "at kineserne ikke ønskede at tabe ansigt", så var det netop for at forberede betjentene på, at de kinesiske sikkerhedsfolk kunne tage det ilde op, når de danske betjente afviste at følge sådanne anvisninger. Endelig hævder Lauridsen, at sådanne afvisninger fandt sted, men det harmonerer ikke med vores erfaringer. I alle de 11 tilfælde af flagfremvisninger nær Hus rute, som vi har kendskab til, greb politiet nemlig ind for at stoppe dem.
 
I begyndelsen påstod Københavns Politi, at frihedsberøvelserne af Tibetsympatisører med tibetanske flag samt beslaglæggelserne af flag slet ikke var fundet sted. Derefter ændrede de deres forklaring til at hævde, at bortvisningerne af sådanne personer skete af hensyn til sikkerheden. Nu er det så det kinesiske sikkerhedspersonale, der får skylden for i hvert enkelt tilfælde at have overtalt dansk politi til at gribe ind mod folk med flag.
 
Denne påstand opfatter vi som endnu et røgslør, som politiet lægger ud for at skjule, at der var ordrer fra politiledelsen om at gribe ind mod tibetanske flag og en plan om at skjule vores demonstration.
 
Det fremgår ganske rigtigt af vidneberetninger og videodokumentation, at kinesiske civilklædte sikkerhedsfolk var med til at udpege mennesker med tibetanske flag ved både Amalienborg, Den Lille Havfrue og Christiansborg for danske politibetjente. Men vi ved også, at de betjente, der anholdte Luna Pedersen ved Langelinie og Thomas Goetz i Kongens Have samt de, der bad demonstrationen på Højbro Plads om at skrue ned for lyden, alle var i radiokontakt med deres ledelse om disse spørgsmål, og at indskrænkelserne af vores ytrings- og demonstrationsfrihed fandt sted som et resultat af denne kontakt og ikke som en direkte følge af det kinesiske sikkerhedspersonales advarsler. Såvidt vi er orienteret, har kinesiske sikkerhedsfolk ingen myndighed på dansk jord.
 
Påstanden om, at det var kinesiske opfordringer, der i de enkelte tilfælde fik politiet til at kontakte og bortvise folk med tibetanske flag, harmonerer desuden dårligt med det faktum, at samme mønster gentog sig i juni 2013, hvor Kinas 4. øverste leder, Yu Zhengsheng, besøgte det officielle Danmark. Her blev to kvinder med små tibetanske flag på deres t-shirts den 6. juni tilbageholdt og derefter bortvist fra Rigsdagsgården, hvor de stod sammen med en andre tilskuere, som så Yu ankomme til Folketinget. En betjent forklarede senere, at det var en PET-agent, der havde bedt politiet gribe ind mod kvinderne. Dagen forinden var Jens Christian Nielsen blevet bortvist fra et fortov i et vejkryds ved Avedøreværket, hvor han stod med to små tibetanske flag. Han fik besked af politiet om i stedet at "demonstrere" 400 meter væk.
 
Vi vil gerne opfordre de danske myndigheder til nu at lægge alle kort på bordet. I interviewet i Jyllands-Posten indrømmer Lauridsen for første gang, at det var forkert at bortvise Luna fra Langelinie og true hende med anholdelse, men Luna har aldrig fået nogen undskyldning fra politiet, og hændelsen var langt fra isoleret.
 
Vi ved fra flere politifolk, der udtalte sig før og under statsbesøget, at der var ordrer om at skærme Hu mod tibetanske flag og demonstrationer, og det er præcis, hvad der skete i praksis i mindst 11 tilfælde. At Københavns Politi taler usandt for at skjule disse indgreb mod vores ytrings- og demonstrationsfrihed, ser vi som et udtryk for en fortsættelse af deres magtmisbrug.
 
Med venlig hilsen
 
Anders Højmark Andersen
Formand
Støttekomiteen for Tibet
5055 2842
 

Bliv aktiv - gør en forskel

Har du lyst til selv at gøre noget for tibetanernes sag? Støttekomiteen for Tibet har altid brug for nye aktive

Læs mere…

Betalingsoplysninger

Bank: reg.nr. 1551, kontonr. 2719134

MobilePay: 85230 (kan ikke anvendes i butikken)

 • Åbent brev om en diplomatisk boykot af OL

  Kære udenrigsminister Jeppe Kofod

  Åbent brev om en diplomatisk boykot af OL i Beijing

  Jeg skriver til dig på vegne af Støttekomiteen for Tibet for at opfordre dig til at iværksætte en diplomatisk boykot af OL i Beijing i februar 2022 i stil med USA, UK, Canada, Australien, New Zealand og Litauen og til at arbejde for, at så mange EU-lande som muligt gør det samme.

  Læs mere…  
 • Danmark bør støtte uighurerne

  Danmark bør støtte uighurerne

  Pressemeddelelse, torsdag den 1. oktober

  Støttekomiteen for Tibet har i dag kl. 14:30 foretræde for Folketingets udenrigsudvalg sammen med den dansk-tyske antropolog og uighurekspert Rune Steenberg. Vi vil informere om masseinterneringen af uighurerne og deres tvangsarbejde på fabrikker, der bl.a. leverer til danske firmaer.

  Folketinget og regeringen bør fordømme Kinas igangværende kulturelle folkemord i Xinjiang og forbyde danske firmaer og institutioner at samarbejde med kinesiske virksomheder eller institutioner, der medvirker til undertrykkelsen. Desuden bør regeringen aktivt støtte og beskytte de landflygtige uighurer, der også i deres eksil er forfulgt af Kina (1).

  Læs mere…  
 • Åbent brev til regeringen om Hong Kong

  Åbent brev til den danske regering

  Kære udenrigsminister Jeppe Kofod

  Den nye sikkerhedsbeslutning, som blev fremlagt i Kinas Folkekongres den 22. maj (1) og vedtaget i dag, er den alvorligste trussel mod Hong Kongs selvstyre, demokrati og menneskerettigheder, som vi hidtil har været vidne til. Enhver med kendskab til Tibet og Østturkestan ved, hvordan det kinesiske styre udnytter love om "national sikkerhed" som et påskud for målrettede indgreb mod kritik af regeringen, initiativer for at styrke etniske identiteter eller sågar ønsker om at måtte benytte sit eget sprog i undervisningen, j.fr. Tashi Wangchuk-sagen (2).

  Læs mere…