Politiet stævnet for menneskerettighedskrænkelser

Støttekomiteen for Tibet stævner politiet for menneskerettighedskrænkelser under det kinesiske statsbesøg i 2012

Pressemeddelelse, mandag den 22. juni 2015

Støttekomiteen for Tibet har nu startet en civilretslig sag mod Københavns Politi for under det kinesiske statsbesøg i 2012 at krænke menneskerettighederne og de grundlovsikrede rettigheder til at ytre og forsamle sig. Det skete den 15. juni i en stævning udarbejdet af vores advokat, Bonnez & Ziebe (1). Sagen er anlagt ved Københavns Byret.

Under den daværende kinesiske præsident Hu Jintaos besøg i Danmark forsøgte Københavns Politi systematisk at forhindre os i at demonstrere på en måde, så præsidenten kunne se eller høre os (2). Støttekomiteens demonstration i anledning af statsbanketten på Christiansborg om aftenen den 15. juni blev således forvist til Højbro Plads, der blev kørt 4 minibusser ind foran demonstrationen for at skjule den yderligere, og vi fik ordrer om at dæmpe eller slukke for musikken, så den ikke kunne høres på Christiansborg.

I stævningen gør to medlemmer af komiteens bestyrelse gældende, at Københavns Politi dermed krænkede vore rettigheder i henhold til Grundlovens §§ 77 og 79 og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10 og 11 (3). Med retssagen ønsker vi at opnå, at de danske myndigheder fremover respekterer de samme retsprincipper, som vi i mange år har kritiseret Kina for at overtræde.

Da individuelle Tibetsympatisører i mindst elleve andre tilfælde forsøgte at vise tibetanske flag frem langs Hu Jintaos rute i København, greb politiet ind mod og bortviste dem alle. Politifolk beslaglagde fire flag, truede seks af aktivisterne med anholdelse, tilbageholdt syv i kortere eller længere tid og anvendte fysisk magt mod mindst fem af dem. Det skete, selvom alle demonstranterne optrådte fredeligt og stod roligt på et offentligt fortov. I ingen tilfælde udgjorde demonstranterne nogen form for trussel eller sikkerhedsrisiko.

Seks af tilbageholdelserne har været prøvet ved Københavns Byret, der den 18. februar 2014 afgjorde, at politiet i et enkelt tilfælde havde frihedsberøvet sagsøgeren ulovligt. Alle seks sager er anket, og de skal behandles i Østre Landsret den 14.-15. september.

Som vi ser det, indikerer omfanget og systematikken i politiets indgreb mod tibetanske flag og demonstranter, at indsatsen var målrettet og koordineret, og at den skyldtes en beslutning, der blev taget centralt og muligvis på regeringsniveau. Den danske regering gav i december 2009 efter for kinesisk pres og sendte en ydmygende erklæring (verbalnote) til de kinesiske myndigheder om, at Danmark anerkender Tibet som en del af Kina, modsætter sig Tibets uafhængighed og er "fuldt ud opmærksom på vigtigheden og følsomheden af Tibetrelaterede spørgsmål og tillægger den kinesiske regerings synspunkter på disse spørgsmål stor betydning" (4).

Det tibetanske flag er i praksis forbudt i Kina og Tibet. PET havde inden statsbesøget briefet politiet om, at kinesere ikke ønskede at "tabe ansigt", og "at man i Kina ikke var vant til, at man kan udtrykke sig, som man kan i Danmark". Københavns Politi har dog nægtet, at de bevidst gik efter tibetanske flag.

Med venlig hilsen

Anders Højmark Andersen
Formand
Støttekomiteen for Tibet
5055 2842


1) Stævningen fås fra komiteen.

2) For en detaljeret redegørelse over politiets indgreb mod Tibetaktivister, se http://www.tibetkomite.dk/overgreb-mod-tibetaktivister/129-rapport-til-dup-om-myndighedernes-magtmisbrug-mod-tibetsympatisorer-under-hu-jintaos-besog

3) http://www.grundloven.dk, http://echr.dk/konventionen-og-tillaegsprotokoller/den-europaeiske-menneskerettighedskonvention/

4) http://www.ft.dk/samling/20091/almdel/upn/bilag/24/772818/index.htm


Bliv aktiv - gør en forskel

Har du lyst til selv at gøre noget for tibetanernes sag? Støttekomiteen for Tibet har altid brug for nye aktive

Læs mere…

Betalingsoplysninger

Bank: reg.nr. 1551, kontonr. 2719134

MobilePay: 85230 (kan ikke anvendes i butikken)

 • Åbent brev om en diplomatisk boykot af OL

  Kære udenrigsminister Jeppe Kofod

  Åbent brev om en diplomatisk boykot af OL i Beijing

  Jeg skriver til dig på vegne af Støttekomiteen for Tibet for at opfordre dig til at iværksætte en diplomatisk boykot af OL i Beijing i februar 2022 i stil med USA, UK, Canada, Australien, New Zealand og Litauen og til at arbejde for, at så mange EU-lande som muligt gør det samme.

  Læs mere…  
 • Danmark bør støtte uighurerne

  Danmark bør støtte uighurerne

  Pressemeddelelse, torsdag den 1. oktober

  Støttekomiteen for Tibet har i dag kl. 14:30 foretræde for Folketingets udenrigsudvalg sammen med den dansk-tyske antropolog og uighurekspert Rune Steenberg. Vi vil informere om masseinterneringen af uighurerne og deres tvangsarbejde på fabrikker, der bl.a. leverer til danske firmaer.

  Folketinget og regeringen bør fordømme Kinas igangværende kulturelle folkemord i Xinjiang og forbyde danske firmaer og institutioner at samarbejde med kinesiske virksomheder eller institutioner, der medvirker til undertrykkelsen. Desuden bør regeringen aktivt støtte og beskytte de landflygtige uighurer, der også i deres eksil er forfulgt af Kina (1).

  Læs mere…  
 • Åbent brev til regeringen om Hong Kong

  Åbent brev til den danske regering

  Kære udenrigsminister Jeppe Kofod

  Den nye sikkerhedsbeslutning, som blev fremlagt i Kinas Folkekongres den 22. maj (1) og vedtaget i dag, er den alvorligste trussel mod Hong Kongs selvstyre, demokrati og menneskerettigheder, som vi hidtil har været vidne til. Enhver med kendskab til Tibet og Østturkestan ved, hvordan det kinesiske styre udnytter love om "national sikkerhed" som et påskud for målrettede indgreb mod kritik af regeringen, initiativer for at styrke etniske identiteter eller sågar ønsker om at måtte benytte sit eget sprog i undervisningen, j.fr. Tashi Wangchuk-sagen (2).

  Læs mere…