Politiet stævnet for menneskerettighedskrænkelser

Støttekomiteen for Tibet stævner politiet for menneskerettighedskrænkelser under det kinesiske statsbesøg i 2012

Pressemeddelelse, mandag den 22. juni 2015

Støttekomiteen for Tibet har nu startet en civilretslig sag mod Københavns Politi for under det kinesiske statsbesøg i 2012 at krænke menneskerettighederne og de grundlovsikrede rettigheder til at ytre og forsamle sig. Det skete den 15. juni i en stævning udarbejdet af vores advokat, Bonnez & Ziebe (1). Sagen er anlagt ved Københavns Byret.

Under den daværende kinesiske præsident Hu Jintaos besøg i Danmark forsøgte Københavns Politi systematisk at forhindre os i at demonstrere på en måde, så præsidenten kunne se eller høre os (2). Støttekomiteens demonstration i anledning af statsbanketten på Christiansborg om aftenen den 15. juni blev således forvist til Højbro Plads, der blev kørt 4 minibusser ind foran demonstrationen for at skjule den yderligere, og vi fik ordrer om at dæmpe eller slukke for musikken, så den ikke kunne høres på Christiansborg.

I stævningen gør to medlemmer af komiteens bestyrelse gældende, at Københavns Politi dermed krænkede vore rettigheder i henhold til Grundlovens §§ 77 og 79 og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10 og 11 (3). Med retssagen ønsker vi at opnå, at de danske myndigheder fremover respekterer de samme retsprincipper, som vi i mange år har kritiseret Kina for at overtræde.

Da individuelle Tibetsympatisører i mindst elleve andre tilfælde forsøgte at vise tibetanske flag frem langs Hu Jintaos rute i København, greb politiet ind mod og bortviste dem alle. Politifolk beslaglagde fire flag, truede seks af aktivisterne med anholdelse, tilbageholdt syv i kortere eller længere tid og anvendte fysisk magt mod mindst fem af dem. Det skete, selvom alle demonstranterne optrådte fredeligt og stod roligt på et offentligt fortov. I ingen tilfælde udgjorde demonstranterne nogen form for trussel eller sikkerhedsrisiko.

Seks af tilbageholdelserne har været prøvet ved Københavns Byret, der den 18. februar 2014 afgjorde, at politiet i et enkelt tilfælde havde frihedsberøvet sagsøgeren ulovligt. Alle seks sager er anket, og de skal behandles i Østre Landsret den 14.-15. september.

Som vi ser det, indikerer omfanget og systematikken i politiets indgreb mod tibetanske flag og demonstranter, at indsatsen var målrettet og koordineret, og at den skyldtes en beslutning, der blev taget centralt og muligvis på regeringsniveau. Den danske regering gav i december 2009 efter for kinesisk pres og sendte en ydmygende erklæring (verbalnote) til de kinesiske myndigheder om, at Danmark anerkender Tibet som en del af Kina, modsætter sig Tibets uafhængighed og er "fuldt ud opmærksom på vigtigheden og følsomheden af Tibetrelaterede spørgsmål og tillægger den kinesiske regerings synspunkter på disse spørgsmål stor betydning" (4).

Det tibetanske flag er i praksis forbudt i Kina og Tibet. PET havde inden statsbesøget briefet politiet om, at kinesere ikke ønskede at "tabe ansigt", og "at man i Kina ikke var vant til, at man kan udtrykke sig, som man kan i Danmark". Københavns Politi har dog nægtet, at de bevidst gik efter tibetanske flag.

Med venlig hilsen

Anders Højmark Andersen
Formand
Støttekomiteen for Tibet
5055 2842


1) Stævningen fås fra komiteen.

2) For en detaljeret redegørelse over politiets indgreb mod Tibetaktivister, se http://www.tibetkomite.dk/overgreb-mod-tibetaktivister/129-rapport-til-dup-om-myndighedernes-magtmisbrug-mod-tibetsympatisorer-under-hu-jintaos-besog

3) http://www.grundloven.dk, http://echr.dk/konventionen-og-tillaegsprotokoller/den-europaeiske-menneskerettighedskonvention/

4) http://www.ft.dk/samling/20091/almdel/upn/bilag/24/772818/index.htm


Bliv aktiv - gør en forskel

Har du lyst til selv at gøre noget for tibetanernes sag? Støttekomiteen for Tibet har altid brug for nye aktive

Læs mere…

Betalingsoplysninger

Bank: reg.nr. 1551, kontonr. 2719134

MobilePay: 85230 (kan ikke anvendes i butikken)

 • Tibets eksilpræsident Penpa Tsering besøger Danmark

  Pressemeddelelse, 2. maj 2023

  I eftermiddag bliver Tibets eksilpræsident (Sikyong) Penpa Tsering modtaget af repræsentanter fra det Tibetanske Samfund og danske Tibetforeninger i Københavns lufthavn. Han indleder hermed et 3-dages besøg i Danmark arrangeret af Støttekomiteen for Tibet i samarbejde med Office of Tibet i London.

  Det er Penpa Tserings første besøg i Danmark som præsident.

  Læs mere…  
 • Borgerforslag om verbalnoten til Kina
  Annuller regeringens verbalnote om Tibet!
   
  Underskriv borgerforslaget her: 
   
  Den 9. december 2009 anerkendte den danske regering for første gang Tibet som en del af Kina. Det skete gennem en såkaldt verbalnote, der også "modsatte sig” Tibets uafhængighed.
   
  Tibet har en historie, der går længere tilbage end Danmarks. Kina besatte Tibet ulovligt i 1950 og holder i dag landet i et jerngreb.
   
  Verbalnoten er i strid med folkeretten og med Danmarks forpligtelser og interesser. Den krænker desuden tibetanernes selvbestemmelsesret og modvirker en forhandlingsløsning. Læs uddybningen i selve forslaget.
   
  Støttekomiteen for Tibet forsøger nu at få Folketinget til at annullere verbalnoten. Det gør vi gennem dette borgerforslag. Vi håber, at du vil underskrive det og bede dine venner gøre det samme!
   
  Læs mere om verbalnoten her: http://www.tibetkomite.dk/verbalnoten-om-tibet
   
 • Kinas A4-demonstrationer fortsætter i Danmark

  En række danske organisationer støtter i morgen lørdag det kinesiske folks modige protester imod deres regering med en demonstration foran Kinas ambassade i Hellerup (kl. 13-14) og senere på Amagertorv (15-16).

  https://www.facebook.com/events/463266102638937/

  Demonstrationen finder sted på FN’s menneskerettighedsdag den 10. december og gælder desuden et værdigt liv med ytringsfrihed og menneskerettigheder i Vietnam, Tibet, Østturkestan og Hong Kong.

  Vi opfordrer folk til at møde op med A4-ark – enten blanke eller med budskaber.

  Desuden medbringer vi bannere, stearinlys, flag og plakater.

  Arrangører:

  Støttekomiteen for Vietnam
  Students for a Free Tibet- Denmark
  Dansk Selskab for Tibetansk Kultur
  Støttekomiteen for Tibet
  Viet Tan Danmark
  Medlemmer af Federation for a Democratic China