Betydningen af at Danmark aldrig har anerkendt Tibet

Betydningen af at Danmark aldrig har anerkendt Tibet

Spørgsmålet om Danmarks og andre landes manglende anerkendelse af Tibet som en selvstændig stat bruges ofte i den offentlige debat som bevis på, at omverdenen opfattede eller ligefrem anerkendte Tibet som en del af Kina før 1950. Det er en fejlslutning, der skyldes et manglende kendskab til betydningen af en anerkendelse i folkeretten. Hvorvidt en stat er suveræn (som fx Taiwan er i dag) afgøres nemlig alene af effektivitetsprincippet, dvs. af om den rent faktisk er i stand til at udøve sin magt på et afgrænset territorium og indgå diplomatiske relationer med andre lande. Det har været den dominerende teori i folkeretten siden anden verdenskrig og er især blevet fulgt af lande som Danmark.

 

Det betyder, at anerkendelser af stater er deklaratoriske, ikke konstitutive. De bekræfter blot allerede bestående retsforhold og ændrer ikke derved. En ny (eller gammel) stats eksistens som folkeretssubjekt "med alle de retsvirkninger, der knytter sig dertil, påvirkes ikke af, at en eller flere stater afslår at anerkende den nye stat".[1] Med andre ord afgøres spørgsmålet om, hvorvidt Tibet var en suveræn stat før 1950, ikke af andre landes opfattelser eller anerkendelser af Tibet, men alene af om den tibetanske regering styrede Tibet effektivt, om den var den højeste myndighed på tibetansk territorium, og om den nød accept som repræsentant for den tibetanske stat i udlandet.

 

At netop dette var tilfældet for den tibetanske regering i Lhasa, og at Tibet dermed opfyldte definitionen på en suveræn stat før 1950 er veldokumenteret.[2] Det var også den danske regerings opfattelse i december 1950, hvor Udenrigsministeriet udarbejdede et baggrundsreferat om Tibets folkeretlige status. Hvorvidt en stat også er anerkendt af andre stater er i denne sammenhæng irrelevant, da en anerkendelse som nævnt før er en rent politisk handling, der alene forpligter den anerkendende stat. Taiwan er et udmærket eksempel på en stat, som Danmark ikke anerkender, men som vi alle alligevel ved reelt er helt uafhængig. Tibet var i nogenlunde samme situation fra 1912-1950 bortset fra, at Tibet i modsætning til Taiwan også havde erklæret sig uafhængigt, og at befolkningen ikke var kinesere.

 

Støttekomiteen for Tibet

Den 25. maj 2011[1] Kilde: Resolution vedtaget af "folkeretsinstituttet i 1936", citeret i "Folkeretlige spørgsmål vedrørende anerkendelse af nye stater og regeringer". Jr. nr. 5.D.34. Udenrigsministeriet, den 5. maj 1965.

[2] Listen over relevante kilder er lang, men den mest betydningsfulde og detaljerede gennemgang er M. C. Goldstein: A History of Modern Tibet, 1913-1951. Berkeley 1989.

Bliv aktiv - gør en forskel

Har du lyst til selv at gøre noget for tibetanernes sag? Støttekomiteen for Tibet har altid brug for nye aktive

Læs mere…

Betalingsoplysninger

Bank: reg.nr. 1551, kontonr. 2719134

MobilePay: 85230

 • Opfordring til justitsministeren

  Kære justitsminister Søren Pape Poulsen

  I forbindelse med, at Tibetkommissionen nu har afgivet beretning, vil Støttekomiteen for Tibet gerne bidrage til, at dens værdifulde arbejde kommer til at skabe varig forandring. Denne henvendelse, der også er sendt til Folketingets Retsudvalg, drejer sig dog ikke om kommissionens konklusioner, men om det, som den ikke har udtalt sig om.

  Læs mere…  
 • Formanden for Folketinget modtager to medlemmer af det tibetanske eksilparlament

  Formanden for Folketinget, Pia Kjærsgaard, modtog to medlemmer af det tibetanske eksilparlament, Ven. Geshe Rongpo Lobsang Nyandak og Jigme Jungney i sin embedslejlighed på Christiansborg den 17. maj 2016.

  Læs mere…  
 • Dalai Lama opfordrer politikerne til både at søge venskab med og sige sandheden til Kina
  Pressemeddelelse, den 12. februar 2015
   
  Under Dalai Lamas møde med 16 medlemmer af Folketinget torsdag formiddag opfordrede den tibetanske leder politikerne til ikke at lade sig skræmme af Kinas vrede reaktioner, når de mødes med ham. Vi har intet at skjule og ingen onde hensigter over for Kina, var Dalai Lamas budskab. Vi søger ikke uafhængighed og ønsker at finde en løsning, som Kina kan acceptere, sagde han. Læs mere…