Formål

Støttekomiteen for Tibet, Danmark, er en uafhængig, privat forening, hvis formål det er med fredelige midler:

- at informere om forholdene i Tibet
- at støtte tibetanernes krav om overholdelse af menneskerettighederne
- at støtte det tibetanske folks ret til selvbestemmelse
- at støtte tibetanernes kamp mod økonomisk, kulturel og økologisk ødelæggelse
- at støtte de tibetanske flygtninge