Politiklagemyndigheden afviser klage over indgreb mod en t-shirt

Pressemeddelelse, den 29. november 2013

Politiklagemyndigheden (DUP) har i en ny afgørelse (1) afvist at kritisere, at politiet den 6. juni bortviste en kvinde fra et fortov i Rigsdagsgården blot fordi hun var iført en t-shirt med et tibetansk flag inden for synsfeltet af den kinesiske topleder Yu Zhengsheng, da han besøgte Folketinget (2). DUP formulerede afgørelsen i et brev afsendt den 20. november efter, at Luna Pedersen, der er næstformand i Studerende for et Frit Tibet, havde indgivet en klage via sin advokat Claus Bonnez den 3. juli (3).

 I sin afgørelse forholder DUP sig udelukkende til spørgsmålet om den fysiske karakter af de tilstedeværende politifolks magtanvendelse og ignorerer hovedanken i det, Luna klagede over, nemlig politiets strafbare krænkelse af hendes ytrings- og demonstrationsfrihed. DUP kommenterer selv dette ved at bemærke, at "Politiklagemyndigheden ikke ved nærværende afgørelse har taget stilling til, om politiets øvrige beslutninger i relation til Deres klients adgang til at filme samt hendes tilstedeværelse eller påklædning i forbindelse med det kinesiske statsbesøg var berettigede."

 Dermed behandler DUP udelukkende Lunas klage som en såkaldt "adfærdsklage". Kapitel 93 b i Retsplejeloven, der er del af lovgrundlaget for oprettelsen af DUP (4), handler ganske rigtigt om politifolks adfærd, men i kapitel 93 c pålægges DUP desuden at undersøge "strafbare forhold begået af politipersonale". I afgørelsen ignorerer DUP dermed loven, da krænkelser af menneskerettighederne er strafbare.

I sin afgørelse lægger DUP sig desuden først og fremmest op ad politifolkenes oplysninger. DUP har ikke iværksat nogen efterforskning, men blot indhentet kommentarer fra politifolk. DUP baserer således sin afgørelse på, at "Deres klients adfærd under episoden - efter det oplyste - skønnedes at udgøre en sikkerhedsrisiko". Luna stod ellers stille og filmede Yus afkomst sammen med en gruppe skoleelever på et fortov over for hovedindgangen til Christiansborg.
 
Støttekomiteen for Tibet mener, at DUP med sin afgørelse ser stort på loven og bidrager til at undergrave danskernes retssikkerhed.
 
Under den daværende kinesiske præsident Hu Jintaos statsbesøg i juni 2012 oplevede flere andre danske statsborgere lignende overgreb fra myndighederne, som systematisk forsøgte at forhindre os i at demonstrere fredeligt ved at vise tibetanske flag frem (5).
 
I sagen om seks danskeres frihedsberøvelse den 15. juni 2012 er der et nyt retsmøde i Københavns Byret mandag den 2. december kl. 9.30-15.00 i retssal 19. Her skal politifolk samt vidner afhøres, og der fremlægges beviser i form af videoer, fotos og dokumenter. Den endelige dom falder den 6. januar 2014.
 
Med venlig hilsen
 
Anders Højmark Andersen
Formand
Støttekomiteen for Tibet
5055 2842

Noter:

1) DUP's journalnr. DUP-2013-331-1088.

2) Episoden er bl.a. dokumenteret gennem Lunas og andres videoklip og en diktafonoptagelse: 

https://www.youtube.com/watch?v=WiGGsol4_lM
http://www.youtube.com/watch?v=KIvzN0aCPCM
http://www.youtube.com/watch?v=T7AgEeJPc3c
http://www.youtube.com/watch?v=FDwk0T2AvDw
http://www.jcnielsen.dk/Memo.mp3 (20MB)

Se desuden denne videooptagelse, hvor politifolks råb om, at Luna skal "vendes om" (for at gøre det tibetanske flag på hendes t-shirt usynligt for Yu Zhengsheng), høres tydeligt: http://www.youtube.com/watch?v=fP2s5ySzU4Q

3) Bonnez's sagsnr. 5003465

4) https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=131334
 
5) se http://www.tibetkomite.dk/overgreb-mod-tibetaktivister