Afsluttende retsmøde i sag om frihedsberøvelse af Tibetsympatisører

Pressemeddelelse, Støttekomiteen for Tibet, den 5. januar 2014

I morgen mandag den 6. januar afsluttes seks retssager om politiets frihedsberøvelse af Tibetsympatisører, der blev forhindret i at stå fredeligt med tibetanske flag på offentlige områder i København under statsbesøget af Kinas daværende præsident Hu Jintao den 15. juni 2012. Retsmødet finder sted i retssal 17 i Københavns Byret fra kl. 9.30 (1), hvor anklager og forsvarer skal procedere, dvs. fremlægge deres argumentation. Såvidt vi har fået oplyst, falder der også dom samme dag. Retsmødet er offentligt.

Retssagerne er principielle, fordi de angår ytrings- og demonstrationsfriheden i Danmark samt spørgsmålet om, om myndighederne kan begrænse borgernes rettigheder for at beskytte danske politiske og økonomiske interesser i forhold til en stormagt som Kina. Spørgsmålet, som byretten skal tage stilling til i morgen, er dog alene, om de seks sagsøgere blev frihedsberøvet, da politifolk forhindrede dem i at fremvise de tibetanske flag. Politiklagemyndigheden har tidligere afvist sagerne uden at have efterforsket dem (2). Dog kritiserede Politiklagemyndigheden for et år siden, at en politibetjent have bedt Sara Berthou "skride af helvede til", da hun stod foran Christiansborg.

Ifølge de oplysninger, som Støttekomiteen for Tibet har indsamlet, blev ALLE de i alt elleve mennesker, der under statsbesøget individuelt eller i grupper på to forsøgte at vise tibetanske flag eller andre kritiske symboler frem langs præsidentens rute  (dvs. uden for vores demonstrationen på Højbro Plads), forhindret i det af danske politifolk, der bortviste dem (2). Seks af dem fik beslaglagt i alt fire flag, og kun to fik deres ene flag tilbage igen. I alt seks af disse personer blev truet med anholdelse, og politiet anvendte fysisk magt mod mindst fem af dem. Alle forsøgene på at vise tibetanske flag frem skete helt fredeligt og – med en enkelt undtagelse – tavst. I ingen tilfælde udgjorde demonstranterne nogen form for trussel eller sikkerhedsrisiko.

 At frihedsberøvelserne, beslaglæggelserne og bortvisningerne af folk med tibetanske flag må forstås som en krænkelse af ytringsfriheden og ikke som et forsøg på at skabe "ro og orden", understreges af, at de tilskuere, der bar kinesiske flag de samme steder, ikke blev antastet af politiet. Det viser, at politiet systematisk diskriminerede mellem folk, der formidlede et kritisk budskab og de, der ville hylde den kinesiske præsident.

Omfanget og systematikken i politiets indgreb mod tibetanske flag indikerer, at indsatsen var målrettet og koordineret, og at den skyldtes en beslutning, der blev taget centralt og sandsynligvis på regeringsniveau. Individuelle udsagn fra politibetjente før og under statsbesøget peger også på en sådan beslutning. Flere af hinanden uafhængige betjente sagde op til og under besøget til os eller andre, at ordrene om at gribe ind mod tibetanske flag kom "fra højeste sted". Ved Amalienborg fortalte en politimand for eksempel journalist Vera Bundgaard følgende den 15. juni: "Vi har fra højeste sted fået besked på, at Hu Jintao hverken vil se graffiti, protester eller tibetanske flag på sin vej gennem København" (3).

Med venlig hilsen
 
Anders H. Andersen
Formand
Støttekomiteen for Tibet
5055 2842
 
3) http://www.kinakenderen.dk/kina-danmark/hvad-hulen-skete-der.html