Sagsøgere kræver lydfiler udleveret af politiet i Tibetsagen

Pressemeddelelse, den 5. marts 2015

Claus Bonnez, der er advokat for de seks Tibetsympatisører, der har sagsøgt Københavns Politi for at tilbageholde dem ulovligt i forbindelse med det kinesiske statsbesøg i juni 2012, har i dag sendt et processkrift til Østre Landsret for at kræve lydfiler fra politiets radiokommunikation udleveret i henhold til reglerne om edition, dvs. pligten til fremlæggelse af bevismateriale. Alle seks sager, der blev afgjort af Københavns Byret den 18. februar 2014, er appelleret til Østre Landsret, hvor de er berammet til den 14.-15 september 2015.

Kravet om fremlæggelse af lydfilerne blev første gang ganske usædvanligt fremsat af Folketingets Retsudvalg i et udvalgsspørgsmål (916) til justitsministeren den 14. april 2014 sammen med flere andre spørgsmål i sagen (se en oversigt her). Nogle af dem blev besvaret inden for den normale tidsfrist på 4 uger, men flere af dem svarede ministeren først på den 16. december 2014.

I svarene nægtede Københavns Politi at fremlægge lydfilerne med henvisning til, at identifikationen af de relevante udsnit ville kræve uforholdsmæssigt mange arbejdstimer. I et processkrift til Bonnez den 15. januar 2015 argumenterede politiets advokat, Kammeradvokaten, desuden, at lydoptagelserne var "internt arbejdsmateriale", der var "undtaget fra partsaktindsigt i medfør af forvaltningslovens § 12". Det er derfor, at vi nu kræver dem udleveret i henhold til reglerne om fremlæggelse af bevismateriale.

Af politiets redegørelse i svaret på spørgsmål 916 fremgår det ellers tydeligt - hvilket må ses som en helt ny indrømmelse - at politifolk var opmærksomme på og målrettet gik efter demonstranter med tibetanske flag og andre "bannere" i begrænsede perioder under statsbesøget. Politiet fremlægger nemlig citater fra deres såkaldte "meldeblanketter, hvor kommunikationen med KSN [politiets kommandocentral, red.] er beskrevet med stikord i oversigtsform og med angivelse af tidspunkter". Politiet forklarer, at meldeblanketterne ikke indeholder "en udførlig eller udtømmende gengivelse af kommunikationen, men kan anvendes som hjælpemiddel til at identificere tidspunkter for de forhold, der er beskrevet i meldeblanketterne, hvorefter den egentlige kommunikation vedrørende det pågældende forhold kan fremfindes i lydfilerne". Det burde med andre ord være en overkommelig opgave at finde og fremlægge de relevante optagelser.

Meldeblanketterne indeholder bl.a. følgende passager:

"Kl. 10:23: ”Ovenstående bortvist fra slotspladsen. Havde et ”Free Tibet”-banner”
Kl. 14:20: ”kongens have v. Rosenborg. Person i rød trøje – mulig ”Free Tibet”. Går derhen. Har vi andre?”
Kl. 19:42: ”skal til nikolaj kirke for at se efter bannere”

Kl. 09:13: ”1 demonstrant med tibetansk flag går langs kanal - henvises til Højbro Plads"" (16. juni)

Politiet identificerede efterfølgende de to første meldinger som gældende to af de seks sagsøgere: henholdsvis Luna Pedersen og Thomas Götz. Sidstnævnte vandt som den eneste sin sag i byretten og fik rettens ord for, at han var blevet ulovligt frihedsberøvet i godt en time for blot at have villet vise et tibetansk flag frem.

Politiet har efter eget udsagn i lang tid forsøgt at identificere de betjente, der havde med de seks sagsøgere at gøre, og de hævder nu, at de har identificeret alle politibetjentene, undtagen de der havde kontakt til Thomas Götz. Vi har ellers sendt politiet et foto af tre af de syv betjente, der først forhindrede Thomas i at vise sit flag frem og derefter i at forlade Kongens Have.
 
Københavns Politi har været ekstremt fodslæbende i denne sag og har helt fra starten forsøgt at skjule sine systematiske indgreb mod fredelige demonstranter med tibetanske flag under den daværende kinesiske præsident Hu Jintaos statsbesøg. Vi håber, at politiets egne radiooptagelser nu vil dokumentere indgrebene og kaste lys over baggrunden for dem, så vi kan få mulighed for at praktisere vores grundlovssikrede ret til at demonstrere og ytre os i fremtiden.

Med venlig hilsen

Anders Højmark Andersen
Støttekomiteen for Tibet
5055 2842