DUP's undersøgelse imødeses med glæde og uro

Pressemeddelelse, den 2. oktober 2015

I Støttekomiteen for Tibet hilser vi Den Uafhængige Politiklagemyndighed's (DUP) beslutning om at starte en undersøgelse af strafbare forhold vedrørende politiets oplysninger om og håndtering af Tibet-sagen velkommen. Igennem de seneste tre år har vi i flere omgange - men uden held - forsøgt at få DUP til at efterforske sagen.

Vi er især glade for, at to ærlige politifolk nu er stået frem gennem deres tillidsrepræsentant og for første gang har gjort det klart, at de i strid med loven modtog ordrer fra deres ledelse om at gribe ind mod Tibetaktivister. Vi tror, at deres vidneudsagn har bidraget væsentligt til politiledelsens holdningsændring og dermed til, at politidirektøren har henvendt sig til DUP. De andre betjente, der hidtil er blevet afhørt i forbindelse med vores retssag mod Københavns Politi, har i flere tilfælde afgivet forklaringer, der er usande eller vildledende.

Vores hidtidige erfaringer med DUP efterlader os dog med nogen skepsis, og der er flere forhold, der stiller spørgsmålstegn ved, om den kommende efterforskning er tilstrækkelig til at få oplyst sagen.

1. DUP gør det klart, at de først og fremmest ønsker at efterforske, om politifolk har afgivet "urigtige oplysninger" om politiets indsats under de tre kinesiske statsbesøg i 2012, 2013 og 2014, og om der er sket tjenestemisbrug under den "efterfølgende håndtering af sagerne". Dermed drejer undersøgelsen sig altså IKKE om, hvad der egenlig skete under statsbesøgene, eller om politiets indgreb mod demonstranter og flag var ulovlige. DUP antyder desuden, at de primært vil forholde sig til det bevismateriale, som de har fået eller vil få af politiet. 

Man må derfor spørge, hvordan DUP vil efterforske politiets misinformation, når de ikke vil undersøge, hvad der rent faktisk er sket. Der vil være forhold, som politiets materiale intet siger om, men som politiet har løjet om. Det vil DUP's undersøgelse sandsynligvis ikke belyse. Det gælder fx de instrukser, som vi fik fra politiet forud for vores demonstration på Højbro Plads den 15. juni 2012. Politiet har forklaret til Retsudvalget, at vi ikke havde tilladelse til højtaleranlæg, men det havde vi. Politiet har desuden forklaret Retsudvalget, at de bad os om at spille afdæmpet musik af hensyn til de omkringboende, men de har tilbageholdt oplysningen om, at de gav ordre om at slukke for musikken, fordi demonstrationen ikke måtte kunne høres under statsbanketten for den kinesiske præsident på Christiansborg. 
 
2. DUP vil begrænse sin efterforskning til kun at gælde personale i Københavns Politi. Dermed vil andre mulige ansvarlige gå fri. Det ville især være interessant at få belyst PET's rolle, da vi ved, at politiet i høj grad fulgte PET's sikkerhedsvurdering under statsbesøget. Desuden kan der være kommet ordrer eller mere indirekte henstillinger om at usynliggøre Tibetaktivister og flag fra andre instanser, der deltog i samarbejdet om at arrangere statsbesøget, såsom Statsministeriet og Udenrigsministeriet.
 
3. Man må spørge sig selv, hvorfor det materiale, som vi har fremlagt for DUP i de seneste tre år, ikke har været tilstrækkeligt til, at DUP har iværksat en efterforskning for lang tid siden - inklusive af politiets vedvarende misinformation. Der er i det seneste halvandet år kommet nye lydoptagelser frem sammen med nye videoer og fotos, men DUP har helt siden 2012 haft detaljerede vidneudsagn fra indbyrdes uafhængige individer, der alle havde oplevet den samme form for indgreb imod deres og andres ytrings- og demonstrationsfrihed. Alligevel har DUP hidtil valgt at lægge al vægt på politifolks ord i deres afgørelser og har med enkelte ubetydelige undtagelser afvist vore klager blankt. 
 
Dermed må man stille spørgsmålstegn ved DUP's uafhængighed og ved, om institutionen lever op til det formål, den blev oprettet for at tjene, nemlig at bidrage til retssikkerheden ved at gøre det muligt for almindelige mennesker at klage over politiet.
 
Det stiller desuden spørgsmålstegn ved DUP's habilitet i denne sag. Hvis DUP når frem til, at politifolk har løjet, så vil det jo være en indirekte kritik af DUP selv for ikke i tide at have givet os ret i vore klager. Vi har ikke på noget tidspunkt direkte klaget til DUP om, at politiet har løjet, men denne anklage lå implicit i den redegørelse, som vi sendte til DUP den 14. december 2012.
 
Med venlig hilsen
 
Anders Højmark Andersen
Formand
Støttekomiteen for Tibet
5055 2842