Politiet vil kære byrettens kendelse i Tibetsagen

På vegne af Københavns Politi indsendte Kammeradvokaten i går tirsdag den 16. februar en ansøgning til Procesbevillingsnævnet for at få tilladelse til at kære byrettens kendelse af 2. februar om ikke at udskyde den retssag, som 2 Tibetaktivister tog initiativ til den 15. juni 2015 ved at anmelde politiet for krænkelser af ytrings- og forsamlingsfriheden.

Ifølge Tobias Stadarfeld Jensen (Bonnez & Ziebe), der repræsenterer sagsøgerne, skal politiet have tilladelse til at kære byrettens kendelse, fordi den var en såkaldt procesledende beslutning, som af hensyn til sagens fremme kun kan kæres med særskilt tilladelse.

To andre aktivister, Sara Kristine Gløjmar Berthou og Christian Gorm Hansen, der tidligere har ført sag mod politiet for ulovlig frihedsberøvelse, har også anlagt sag mod Københavns Politi for krænkelser af ytrings- og forsamlingsfriheden, og de 4 sager behandles nu (efter 16/2) samlet. Tre andre Tibetaktivister er ved at forberede tilsvarende sagsanlæg. Det gælder Thomas Götz, Luna Pedersen og Jens Christian Nielsen. Sidstnævnte blev forhindret i at demonstrere ved Avedøreværket på Grundlovsdag den 5. juni 2013.

Thomas Götz, der den 22. september 2015 fik medhold i Østre Landsret for sin påstand om ulovlig frihedsberøvelse, har siden søgt erstatning fra politiet ved Københavns Byret. Politiets advokat anfægter dog ifølge Tobias Stadarfeld Jensen, om domstolene ved behandling af erstatningspåstande kan tage anbringender om overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention under påkendelse. Sagen er nu berammet til mundtlig behandling den 21. juni 2016 kl. 9:30 ved Københavns Byret.

I Støttekomiteen for Tibet mener vi, at det er beskæmmende for Københavns Politi, at de fortsat yder så indædt modstand imod påtale af de fejl, de begik i 2012 og 2013. De kunne i stedet stå ved dem, tage ved lære af dem for at forebygge lignende overgreb i fremtiden og forsøge at reparere den skade, der er sket i form af brud mod menneskerettighederne og retssikkerheden og dermed imod den tillid til politiet, der er så afgørende for deres eget virke. Det ville desuden frisætte ressourcer til samfundsgavnligt politiarbejde og kunne tjene som et godt eksempel overfor fx diktaturstater som Kina.

Politiken skrev i mandags, at Folketingets Ombudsmand har afvist Jyllands-Postens og Politikens klage over, at de ikke har fået aktindsigt i den operationsbefaling  fra Københavns Politi, der gav anledning til indgrebene imod Tibetaktivister under den kinesiske præsidents besøg i juni 2012. 

Med venlig hilsen

Anders Højmark Andersen
Formand
Støttekomiteen for Tibet
5055 2842