Tibet links

Danske

Studerende for et Frit Tibet, Danmark: www.studerendeforetfrittibet.dk

Dansk Selskab for Tibetansk Kultur: www.dstk.dk

Tibet Charity, Danmark: www.tibetcharity.dk

 

Internationale

International Tibet Network: www.tibetnetwork.org

Tibet Online: www.tibet.org

Central Tibetan Administration: www.tibet.net

Tibet Justice Center: www.tibetjustice.org

Tibetan Center for Human Rights and Democracy: www.tchrd.org

Tibetan Women's Association: www.tibetanwomen.org

International Campaign for Tibet: www.savetibet.org

Den Norske Tibetkomité: www.tibet.no

Svenska Tibet Kommittén: www.tibet.se