Udvalgsspørgsmål vedrørende regeringens Tibeterklæring

Udvalgsspørgsmål vedrørende regeringens Tibeterklæring:

http://www.direkte.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/samling/20091/almdel/URU/spm/42/index.htm

http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?/samling/20091/almdel/URU/spm/43/index.htm

Svar fra Udenrigsministeriet på spørgsmål 42 og 43