FN opfordrer Kina til at lytte til tibetanerne

Få dage før Kinas Kommunistparti i november 2012 samledes for at vælge sine nye ledere, udsendte FN's Højkommissær for Menneskerettigheder, Navi Pillay, nedenstående pressemeddelelse, hvor hun i usædvanligt klare vendinger opfordrede Kina til at lytte til tibetanernes klager. Hendes talsmand sagde efterfølgende til Reuters, at "tiden er kommet til at tale offentligt" om klagerne over vold mod de tibetanere, der blot forsøger at udøve deres basale rettigheder.

Pillay:  Det er bydende nødvendigt, at Kina tager sig af tibetanernes dybe frustrationer over menneskerettighedssituationen i de tibetanske områder

Af kontoret for FN's Højkommissær for Menneskerettigheder

Genève (den 2. November 2012) De Forende Nationers Højkommissær for Menneskerettigheder Navi Pillay opfordrede fredag de kinesiske myndigheder til straks at tage sig af de længevarende klagemål, som har ført til en alarmerende eskalering af desperate former for protester, inklusive selvafbrændinger, i tibetanske områder.

FN's menneskerettighedschef sagde, at hun var foruroliget over "vedvarende beskyldninger om vold mod tibetanere, der søger at udøve deres fundamentale menneskerettigheder såsom ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og religionsfrihed", og pegede på "rapporter om tilbageholdelser og forsvindinger, om overdreven brug af magt mod fredelige demonstranter og om indskrænkninger af tibetanernes kulturelle rettigheder".

Sagerne inkluderer blandt andet en om en 17-årig pige, som ifølge rapporter blev slået og idømt 3 års fængsel for at uddele foldere, der opfordrede til Tibets frihed og Dalai Lamas tilbagevenden. Andre er blevet idømt mellem fire og syv års fængsel for at skrive essays, lave film eller sende fotografier af hændelser i Tibet ud af Kina. Alvorlige bekymringer er blevet rejst om standarderne for retfærdige retssager og for tortur og mishandling af tilbageholdte.

"Jeg har haft adskillige udvekslinger med den kinesiske regering om disse emner. Men der må gøres mere for at beskytte menneskerettighederne og forhindre overtrædelser", sagde Pillay. "Jeg opfordrer regeringen til at respektere retten til fredelige forsamlinger og udtryksfrihed samt til at løslade alle individer, der er tilbageholdt for blot at udøve deres universelle rettigheder".

Højkommissæren appellerede også til tibetanerne om at afstå fra ekstreme protestmetoder såsom selvafbrænding og opfordrede samfundsledere og religiøse ledere til at bruge deres indflydelse til at stoppe dette tragiske tab af menneskeliv.

"Jeg anerkender tibetanernes intense følelse af frustration og desperation, som har fået dem til at ty til sådanne ekstreme metoder", sagde hun, "men der er andre måder at tydeliggøre vores følelser klare på. Regeringen er nødt til også at anerkende dette og tillade tibetanere at udtrykke deres følelser uden at skulle frygte repressalier."

Højkommissæren opfordrede regeringen til som en tillidsskabende foranstaltning at tillade uafhængige og upartiske observatører at besøge og vurdere de faktiske forhold på jorden og at ophæve restriktionerne for medieadgangen til regionen. Hun bemærkede, at der er 12 stående forespørgsler om officielle besøg i Kina fra FN's Særlige Udsendinge for forskellige menneskerettighedsområder, inklusive en fra den Særlige Udsending for religion og trosspørgsmål. Under den universelle periodiske gennemgang af Kinas menneskerettighedssituation i FN's Menneskerettighedsråd lovede staten at øge samarbejdet med de Særlige Procedurer. Pillay opfordrede regeringen til at skaffe dem adgang.

"Social stabilitet i Tibet vil aldrig kunne opnås gennem tunge sikkerhedsrestriktioner og undertrykkelse af menneskerettigheder", sagde hun. "Det er nødvendigt at tage sig af dybe, underliggende problemer, og jeg opfordrer regeringen til seriøst at overveje de anbefalinger, der er givet af forskellige internationale menneskerettighedsorganer, samt at benytte sig af den ekspertrådgivning, som FN's uafhængige menneskerettighedseksperter tilbyder."

Blandt de anbefalingerne, som de internationale menneskerettighedsorganer har givet til den kinesiske regering angående Tibet, er følgende:

FN's Særlige Udsending om retten til fødevarer, Olivier De Schutter, anbefalede en udsættelse af den ufrivillige genbosættelse af nomadehyrder, som udgør majoriteten af den tibetanske befolkning, og opfordrede til meningsfuld konsultation.

FN's Komite om Eliminering af alle Former for Diskrimination (CERD) anbefalede til Kina, at alle politikker eller incitamenter, der kan resultere i en betydelig ændring af den demografiske sammensætning i autonome mindretalsområder, bør genovervejes. CERD anbefalede også, at statspartiet omhyggeligt overvejer rodårsagerne til urolighederne i marts 2008, inklusive volden mellem etniske grupper, og grundene til at situationen eskalerede.

FN's Komite Mod Tortur anbefalede i november 2008, at Kina foretager en grundig og uafhængig undersøgelse af de hændelser, der prægede protesterne i marts 2008, inklusive den rapporterede brug af magt mod fredelige demonstranter, især munke, i Kardze amt, Ngaba amt og Lhasa; og en undersøgelse af beskyldningerne om tortur og mishandling af de, der blev anholdt og tilbageholdt.

"Mit kontor står også klart til at hjælpe konstruktivt med disse emner i regionen og til at advokere for de bedste fremgangsmåder fra hele verden med hensyn til beskyttelse af minoriteter", tilføjede Pillay.

Oversat af Lodrö Sangpo Joergen Larsen

Kilder:

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12729&LangID=E

http://www.reuters.com/article/2012/11/02/us-china-un-rights-idUSBRE8A10D220121102

Bliv aktiv - gør en forskel

Har du lyst til selv at gøre noget for tibetanernes sag? Støttekomiteen for Tibet har altid brug for nye aktive

Læs mere…

Betalingsoplysninger

Bank: reg.nr. 1551, kontonr. 2719134

MobilePay: 85230 (kan ikke anvendes i butikken)

 • 11 danske kandidater støtter Tibet

  Aktiv dansk deltagelse i Europa-Parlamentets arbejde for Tibet er på vej!

   Støttekomiteen for Tibet har opfordret kandidater til Europa-Parlamentsvalget til at love at støtte Tibet, hvis de bliver valgt. Det har 11 af kandidaterne gjort indtil nu. Dermed har danskerne fået mulighed for at stemme på en kandidat, der lover at:

  Læs mere…  
 • Tibets eksilpræsident Penpa Tsering besøger Danmark

  Pressemeddelelse, 2. maj 2023

  I eftermiddag bliver Tibets eksilpræsident (Sikyong) Penpa Tsering modtaget af repræsentanter fra det Tibetanske Samfund og danske Tibetforeninger i Københavns lufthavn. Han indleder hermed et 3-dages besøg i Danmark arrangeret af Støttekomiteen for Tibet i samarbejde med Office of Tibet i London.

  Det er Penpa Tserings første besøg i Danmark som præsident.

  Læs mere…  
 • Borgerforslag om verbalnoten til Kina
  Annuller regeringens verbalnote om Tibet!
   
  Underskriv borgerforslaget her: 
   
  Den 9. december 2009 anerkendte den danske regering for første gang Tibet som en del af Kina. Det skete gennem en såkaldt verbalnote, der også "modsatte sig” Tibets uafhængighed.
   
  Tibet har en historie, der går længere tilbage end Danmarks. Kina besatte Tibet ulovligt i 1950 og holder i dag landet i et jerngreb.
   
  Verbalnoten er i strid med folkeretten og med Danmarks forpligtelser og interesser. Den krænker desuden tibetanernes selvbestemmelsesret og modvirker en forhandlingsløsning. Læs uddybningen i selve forslaget.
   
  Støttekomiteen for Tibet forsøger nu at få Folketinget til at annullere verbalnoten. Det gør vi gennem dette borgerforslag. Vi håber, at du vil underskrive det og bede dine venner gøre det samme!
   
  Læs mere om verbalnoten her: http://www.tibetkomite.dk/verbalnoten-om-tibet