FN opfordrer Kina til at lytte til tibetanerne

Få dage før Kinas Kommunistparti i november 2012 samledes for at vælge sine nye ledere, udsendte FN's Højkommissær for Menneskerettigheder, Navi Pillay, nedenstående pressemeddelelse, hvor hun i usædvanligt klare vendinger opfordrede Kina til at lytte til tibetanernes klager. Hendes talsmand sagde efterfølgende til Reuters, at "tiden er kommet til at tale offentligt" om klagerne over vold mod de tibetanere, der blot forsøger at udøve deres basale rettigheder.

Pillay:  Det er bydende nødvendigt, at Kina tager sig af tibetanernes dybe frustrationer over menneskerettighedssituationen i de tibetanske områder

Af kontoret for FN's Højkommissær for Menneskerettigheder

Genève (den 2. November 2012) De Forende Nationers Højkommissær for Menneskerettigheder Navi Pillay opfordrede fredag de kinesiske myndigheder til straks at tage sig af de længevarende klagemål, som har ført til en alarmerende eskalering af desperate former for protester, inklusive selvafbrændinger, i tibetanske områder.

FN's menneskerettighedschef sagde, at hun var foruroliget over "vedvarende beskyldninger om vold mod tibetanere, der søger at udøve deres fundamentale menneskerettigheder såsom ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og religionsfrihed", og pegede på "rapporter om tilbageholdelser og forsvindinger, om overdreven brug af magt mod fredelige demonstranter og om indskrænkninger af tibetanernes kulturelle rettigheder".

Sagerne inkluderer blandt andet en om en 17-årig pige, som ifølge rapporter blev slået og idømt 3 års fængsel for at uddele foldere, der opfordrede til Tibets frihed og Dalai Lamas tilbagevenden. Andre er blevet idømt mellem fire og syv års fængsel for at skrive essays, lave film eller sende fotografier af hændelser i Tibet ud af Kina. Alvorlige bekymringer er blevet rejst om standarderne for retfærdige retssager og for tortur og mishandling af tilbageholdte.

"Jeg har haft adskillige udvekslinger med den kinesiske regering om disse emner. Men der må gøres mere for at beskytte menneskerettighederne og forhindre overtrædelser", sagde Pillay. "Jeg opfordrer regeringen til at respektere retten til fredelige forsamlinger og udtryksfrihed samt til at løslade alle individer, der er tilbageholdt for blot at udøve deres universelle rettigheder".

Højkommissæren appellerede også til tibetanerne om at afstå fra ekstreme protestmetoder såsom selvafbrænding og opfordrede samfundsledere og religiøse ledere til at bruge deres indflydelse til at stoppe dette tragiske tab af menneskeliv.

"Jeg anerkender tibetanernes intense følelse af frustration og desperation, som har fået dem til at ty til sådanne ekstreme metoder", sagde hun, "men der er andre måder at tydeliggøre vores følelser klare på. Regeringen er nødt til også at anerkende dette og tillade tibetanere at udtrykke deres følelser uden at skulle frygte repressalier."

Højkommissæren opfordrede regeringen til som en tillidsskabende foranstaltning at tillade uafhængige og upartiske observatører at besøge og vurdere de faktiske forhold på jorden og at ophæve restriktionerne for medieadgangen til regionen. Hun bemærkede, at der er 12 stående forespørgsler om officielle besøg i Kina fra FN's Særlige Udsendinge for forskellige menneskerettighedsområder, inklusive en fra den Særlige Udsending for religion og trosspørgsmål. Under den universelle periodiske gennemgang af Kinas menneskerettighedssituation i FN's Menneskerettighedsråd lovede staten at øge samarbejdet med de Særlige Procedurer. Pillay opfordrede regeringen til at skaffe dem adgang.

"Social stabilitet i Tibet vil aldrig kunne opnås gennem tunge sikkerhedsrestriktioner og undertrykkelse af menneskerettigheder", sagde hun. "Det er nødvendigt at tage sig af dybe, underliggende problemer, og jeg opfordrer regeringen til seriøst at overveje de anbefalinger, der er givet af forskellige internationale menneskerettighedsorganer, samt at benytte sig af den ekspertrådgivning, som FN's uafhængige menneskerettighedseksperter tilbyder."

Blandt de anbefalingerne, som de internationale menneskerettighedsorganer har givet til den kinesiske regering angående Tibet, er følgende:

FN's Særlige Udsending om retten til fødevarer, Olivier De Schutter, anbefalede en udsættelse af den ufrivillige genbosættelse af nomadehyrder, som udgør majoriteten af den tibetanske befolkning, og opfordrede til meningsfuld konsultation.

FN's Komite om Eliminering af alle Former for Diskrimination (CERD) anbefalede til Kina, at alle politikker eller incitamenter, der kan resultere i en betydelig ændring af den demografiske sammensætning i autonome mindretalsområder, bør genovervejes. CERD anbefalede også, at statspartiet omhyggeligt overvejer rodårsagerne til urolighederne i marts 2008, inklusive volden mellem etniske grupper, og grundene til at situationen eskalerede.

FN's Komite Mod Tortur anbefalede i november 2008, at Kina foretager en grundig og uafhængig undersøgelse af de hændelser, der prægede protesterne i marts 2008, inklusive den rapporterede brug af magt mod fredelige demonstranter, især munke, i Kardze amt, Ngaba amt og Lhasa; og en undersøgelse af beskyldningerne om tortur og mishandling af de, der blev anholdt og tilbageholdt.

"Mit kontor står også klart til at hjælpe konstruktivt med disse emner i regionen og til at advokere for de bedste fremgangsmåder fra hele verden med hensyn til beskyttelse af minoriteter", tilføjede Pillay.

Oversat af Lodrö Sangpo Joergen Larsen

Kilder:

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12729&LangID=E

http://www.reuters.com/article/2012/11/02/us-china-un-rights-idUSBRE8A10D220121102

Bliv aktiv - gør en forskel

Har du lyst til selv at gøre noget for tibetanernes sag? Støttekomiteen for Tibet har altid brug for nye aktive

Læs mere…

Betalingsoplysninger

Bank: reg.nr. 1551, kontonr. 2719134

MobilePay: 85230

 • Åbent brev til regeringen om Hong Kong

  Åbent brev til den danske regering

  Kære udenrigsminister Jeppe Kofod

  Den nye sikkerhedsbeslutning, som blev fremlagt i Kinas Folkekongres den 22. maj (1) og vedtaget i dag, er den alvorligste trussel mod Hong Kongs selvstyre, demokrati og menneskerettigheder, som vi hidtil har været vidne til. Enhver med kendskab til Tibet og Østturkestan ved, hvordan det kinesiske styre udnytter love om "national sikkerhed" som et påskud for målrettede indgreb mod kritik af regeringen, initiativer for at styrke etniske identiteter eller sågar ønsker om at måtte benytte sit eget sprog i undervisningen, j.fr. Tashi Wangchuk-sagen (2).

  Læs mere…  
 • Generalforsamlingen er udskudt

  P.g.a coronakrisen har bestyrelsen besluttet at udskyde foreningens generalforsamling på ubestemt tid. Den skulle have været afholdt den 31. marts. Vi vil indkalde påny.

   
 • Tibetans, Uighurs, Hong Kong'ers, Taiwanese and Chinese demonstrate at China's Embassy

  Tibetans, Uighurs, Hong Kong'ers, Taiwanese and Chinese demonstrate at China's Embassy

  https://www.facebook.com/events/176169740467748/

  For the first time in Denmark the Chinese Embassy faces collective resistance from some of the peoples that are most directly suppressed or threatened by China. On Tuesday 10 March at 4.30 pm we protest against China's ruthless behaviour but also to show that we could all live in harmony with China if only the Chinese leaders would let everyone live as they chose.

  Ms Zumretay Arkin from World Uyghur Congress in Munich visits Denmark to tell about re-education camps and total surveillance. There will be speeches by the Hong Kong activist Mr Andrew Chan, chairman of Taiwan Corner, Mr Michael Danielsen and exile Chinese Ms Marion Chen from Our Future House. We will also read the statement by Tibet's exile President, Mr Lobsang Sangay. Danish politics are represented by Mr Christian Jul (Red-Green Alliance), Mr Thomas Rohden from Danish China-Critical Society and Mr Anders Storgaard, Conservative Youth.

  Læs mere…