Tibetanere, uighurere, Hong Kong’ere, taiwanere og kinesere demonstrerer ved Kinas ambassade

Demonstration for et frit Tibet og et frit Kina

https://www.facebook.com/events/176169740467748/

For første gang i Danmark møder den kinesiske ambassade den 10. marts samlet modstand fra nogle af de folkeslag, der mest direkte undertrykkes eller trues af Kina. Vi protesterer sammen imod Kinas hensynsløse fremfærd, men også for at  vise, at alle de nævnte folkeslag og lande kunne leve fredeligt sammen med Kina, hvis blot de kinesiske ledere lod alle leve, som de vil.

Zumretay Arkin fra World Uyghur Congress i München besøger Danmark for at fortælle om genopdragelseslejre og total overvågning af uighurerne. Der bliver taler af Hong Kong-aktivisten Andrew Chan, formanden for Taiwan Corner, Michael Danielsen, og eksilkineseren Marion Chen fra Our Future House. Vi oplæser også den eksiltibetanske præsidents tale. Dansk politik repræsenteres af Christian Juhl (EL), Thomas Rohden (Dansk Kina-Kritisk Selskab) og Anders Storgaard, landsformand for Konservativ Ungdom.

Kina har i 71 år insisteret på at tvinge det kinesiske kommunistpartis vilje igennem. Det har ført til en endeløs række af menneskerettighedskrænkelser. Men ingen bliver venner gennem tvang. Venskab og fred kan kun eksistere på frivillig basis. Når de nævnte folkeslag repræsenteres ved demonstrationen på tirsdag, er det ikke som fjender af Kina, men som en illustration af, at den fredelige sameksistens, som Kina forgæves forsøger at opnå med tvang, udlever vi allerede selv gennem frivillighed, frihed og respekt for hinandens kulturelle og religiøse forskelle.

Vi står sammen om værdier som selvbestemmelse, demokrati, retssamfund og menneskerettigheder. Det er vores håb, at Kinas ledelse en dag må forstå, at den trussel, de opfatter os som, kun findes i dem selv og i det undertrykkende regime, som de opretholder med alle midler.

Demonstrationen er arrangeret af Støttekomiteen for Tibet og Dansk Selskab for Tibetansk Kultur og finder sted foran Kinas ambassade på Øregårds Alle 25 i Hellerup kl. 16.30-17.40. Vi går fra Hellerup Station kl. 16.00.

Demonstrationen er vores årlige markering af årsdagen for folkeopstanden i Lhasa den 10. marts 1959. I år er det desuden 70 år siden, at Kina invaderede den uafhængige centraltibetanske stat.

Demonstrationen markerer også Dansk Selskab for Tibetansk Kultur’s 35-års jubilæum.

Kunstneren Jens Galschiøt har venligt udlånt to bronzefigurer af Hong Kong-aktivister til os, som får plads på scenen.

Den kendte forfatter og komponist Henrik Strube underholder med musik og sang.

Med venlig hilsen

Anders Højmark Andersen

Formand, Støttekomiteen for Tibet

Grethe Sørvig

Formand,  Selskab for Tibetansk Kultur

 

Bliv aktiv - gør en forskel

Har du lyst til selv at gøre noget for tibetanernes sag? Støttekomiteen for Tibet har altid brug for nye aktive

Læs mere…

Betalingsoplysninger

Bank: reg.nr. 1551, kontonr. 2719134

MobilePay: 85230

 • Åbent brev til regeringen om Hong Kong

  Åbent brev til den danske regering

  Kære udenrigsminister Jeppe Kofod

  Den nye sikkerhedsbeslutning, som blev fremlagt i Kinas Folkekongres den 22. maj (1) og vedtaget i dag, er den alvorligste trussel mod Hong Kongs selvstyre, demokrati og menneskerettigheder, som vi hidtil har været vidne til. Enhver med kendskab til Tibet og Østturkestan ved, hvordan det kinesiske styre udnytter love om "national sikkerhed" som et påskud for målrettede indgreb mod kritik af regeringen, initiativer for at styrke etniske identiteter eller sågar ønsker om at måtte benytte sit eget sprog i undervisningen, j.fr. Tashi Wangchuk-sagen (2).

  Læs mere…  
 • Generalforsamlingen er udskudt

  P.g.a coronakrisen har bestyrelsen besluttet at udskyde foreningens generalforsamling på ubestemt tid. Den skulle have været afholdt den 31. marts. Vi vil indkalde påny.

   
 • Tibetans, Uighurs, Hong Kong'ers, Taiwanese and Chinese demonstrate at China's Embassy

  Tibetans, Uighurs, Hong Kong'ers, Taiwanese and Chinese demonstrate at China's Embassy

  https://www.facebook.com/events/176169740467748/

  For the first time in Denmark the Chinese Embassy faces collective resistance from some of the peoples that are most directly suppressed or threatened by China. On Tuesday 10 March at 4.30 pm we protest against China's ruthless behaviour but also to show that we could all live in harmony with China if only the Chinese leaders would let everyone live as they chose.

  Ms Zumretay Arkin from World Uyghur Congress in Munich visits Denmark to tell about re-education camps and total surveillance. There will be speeches by the Hong Kong activist Mr Andrew Chan, chairman of Taiwan Corner, Mr Michael Danielsen and exile Chinese Ms Marion Chen from Our Future House. We will also read the statement by Tibet's exile President, Mr Lobsang Sangay. Danish politics are represented by Mr Christian Jul (Red-Green Alliance), Mr Thomas Rohden from Danish China-Critical Society and Mr Anders Storgaard, Conservative Youth.

  Læs mere…