Politiklagemyndigheden: Ok at forstuve Tibetaktivisters skuldre

Politiklagemyndigheden: Det er forsvarligt at forstuve Tibetaktivisters skuldre

Pressemeddelelse, den 31. december 2013

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) afviste den 23. december Lærke Arvedsens klage over, at politifolk i juni forhindrede hende i at demonstrere fredeligt for Tibet i anledning af en højtstående kinesisk leders besøg og samtidig påførte hende en forstuvet skulder (1).

Lærke, der er aktiv i Studerende for et Frit Tibet, befandt sig den 6. juni 2013 på fortovet over for indgangen til Christiansborg i Rigsdagsgården, hvor hun bar et lille tibetansk flag på sin t-shirt for på denne måde at demonstrere fredeligt imod den kinesiske undertrykkelse af Tibet i anledning af besøget af Kinas fjerde øverste leder, Yu Zhengsheng, der bl.a. har Tibet som sit ansvarsområde (2). Politifolk pågreb hende og ledte hende ud af Rigsdagsgården i en armlås, som stadig blev fastholdt, da hun nåede et salatfad på Christiansborgs Slotsplads, selvom Lærke ikke gjorde modstand på noget tidspunkt. Armlåsen blev fastholdt med en styrke, der ifølge en erklæring af Lærkes læge resulterede i en forstuvet skulder (3).

I afgørelsen skriver DUP, at "Sagens lægelige oplysninger giver heller ikke grundlag for at antage, at politiets magtanvendelse i situationen gik ud over det forsvarlige" og "På den baggrund finder Politiklagemyndigheden ikke, at der er grundlag for at antage, at politiassistent [navn tilbageholdt] i situationen anvendte mere magt, end hun med rimelighed skønnede nødvendigt og forsvarligt." Til sidst i afgørelsen citerer DUP ellers politiloven, der siger, at "Politiets magtanvendelse skal være nødvendig og forsvarlig og må alene ske med midler og i en udstrækning, der står i rimeligt forhold til den interesse, der søges beskyttet. […] Magt skal anvendes så skånsomt, som omstændighederne tillader, og således at eventuelle skader begrænses til et minimum."

De politifolk, som DUP har afhørt i sagen, har løjet på flere punkter. Bl.a. fastholder de, at Lærke "ikke gav udtryk for at have smerter i armen, da hun blev ført væk." Det modbevises af Lærkes videooptagelser.

Lærke udtaler følgende om politiets adfærd: 

"Generelt står jeg tilbage med en følelse af, at hvis jeg ikke kan dokumentere sekund for sekund hvad der foregår, når jeg er i kontakt med politiet, kan jeg godt regne med at mine rettigheder bliver brudt. Idet ikke hele denne hændelse er blevet filmet eller lydoptaget, har politiet rig mulighed for, at opfinde deres egen forklaring. Det skræmmer mig, at den eneste tillid, jeg kan have til at jeg bliver behandlet ordentligt af politiet eller efterfølgende i det mindste får en retfærdig behandling i klagesystemet er, hvis jeg altid er bevidst om, at kunne dokumentere deres brud på mine basale rettigheder. Det ærgrer mig helt utroligt meget, at denne fremgangsmåde fra politiets side forekommer, hver eneste gang, jeg beskæftiger mig offentligt med Tibet. Det, på trods af, og specielt fordi, at jeg altid er bevidst om, at bruge mine rettigheder til lovligt at ytre min holdning, samt altid at være hundrede procent fredelig."

DUP bemærker, at de i deres afgørelse ikke "har taget stilling til, om politiets øvrige beslutninger i relation til Deres klients adgang til at filme samt hendes tilstedeværelse i forbindelse med det kinesiske statsbesøg var berettigede." Det ligger i forlængelse af tidligere afgørelser (4), hvor DUP konsekvent har nægtet at tage stilling til lovligheden i, at Tibetaktivister forhindres i at demonstrere fredeligt under højtstående kinesiske lederes besøg.

Dermed behandler DUP udelukkende Lærkes klage som en såkaldt "adfærdsklage". Kapitel 93 b i Retsplejeloven, der er del af lovgrundlaget for oprettelsen af DUP (5), handler ganske rigtigt om politifolks adfærd, men i kapitel 93 c pålægges DUP desuden at undersøge "strafbare forhold begået af politipersonale". I afgørelsen ignorerer DUP dermed loven, da krænkelser af menneskerettighederne, herunder ytrings- og demonstrationsfriheden, er strafbare.

Under den daværende kinesiske præsident Hu Jintaos statsbesøg i juni 2012 oplevede flere andre danske statsborgere lignende overgreb fra myndighederne, som systematisk forsøgte at forhindre os i at demonstrere fredeligt ved at vise tibetanske flag frem (6). I sagen om seks danskeres frihedsberøvelse den 15. juni 2012 falder der dom under et retsmøde i Københavns Byret mandag den 6. januar fra kl. 9.30 i retssal 17.

Med venlig hilsen

Anders Højmark Andersen
Formand
Støttekomiteen for Tibet
5055 2842

Noter: 

1) DUP's afgørelse er vedhæftet.

2) Læs om politiets indgreb mod Lærke og to andres Tibetdemonstrationer under Yus besøg her: http://www.tibetkomite.dk/overgreb-mod-tibetaktivister/131-tre-nye-sager-om-magtmisbrug-mod-tibetsympatisorer. 

Lærkes egen beretning om episoden findes her: http://www.tibetkomite.dk/54-forside-nyheder/130-laerke-arvedsens-beretning-om-politivold-ifm-yu-zhengshengs-besog

Lærkes videooptagelser af dele af forløbet kan ses her: http://www.youtube.com/watch?v=fP2s5ySzU4Q og http://youtu.be/222hEcEJsTM

3) Lægeerklæringen er vedhæftet herunder.

4) Vedr. DUP's afvisning af Luna Pedersens lignende sag fra den 6. juni, se http://www.tibetkomite.dk/overgreb-mod-tibetaktivister/140-politiklagemyndigheden-afviser-klage

5) https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=131334

6) http://www.tibetkomite.dk/overgreb-mod-tibetaktivister

Bliv aktiv - gør en forskel

Har du lyst til selv at gøre noget for tibetanernes sag? Støttekomiteen for Tibet har altid brug for nye aktive

Læs mere…

Betalingsoplysninger

Bank: reg.nr. 1551, kontonr. 2719134

MobilePay: 85230

 • Opfordring til justitsministeren

  Kære justitsminister Søren Pape Poulsen

  I forbindelse med, at Tibetkommissionen nu har afgivet beretning, vil Støttekomiteen for Tibet gerne bidrage til, at dens værdifulde arbejde kommer til at skabe varig forandring. Denne henvendelse, der også er sendt til Folketingets Retsudvalg, drejer sig dog ikke om kommissionens konklusioner, men om det, som den ikke har udtalt sig om.

  Læs mere…  
 • Formanden for Folketinget modtager to medlemmer af det tibetanske eksilparlament

  Formanden for Folketinget, Pia Kjærsgaard, modtog to medlemmer af det tibetanske eksilparlament, Ven. Geshe Rongpo Lobsang Nyandak og Jigme Jungney i sin embedslejlighed på Christiansborg den 17. maj 2016.

  Læs mere…  
 • Dalai Lama opfordrer politikerne til både at søge venskab med og sige sandheden til Kina
  Pressemeddelelse, den 12. februar 2015
   
  Under Dalai Lamas møde med 16 medlemmer af Folketinget torsdag formiddag opfordrede den tibetanske leder politikerne til ikke at lade sig skræmme af Kinas vrede reaktioner, når de mødes med ham. Vi har intet at skjule og ingen onde hensigter over for Kina, var Dalai Lamas budskab. Vi søger ikke uafhængighed og ønsker at finde en løsning, som Kina kan acceptere, sagde han. Læs mere…