Støttekomiteen for Tibet

 

 

 

Støttekomiteen for Tibet er rammen om et dansk engagement for at forbedre vilkårene for den tibetanske befolkning ved at støtte deres ikke-voldelige kamp for frihed, menneskerettigheder, demokrati og selvbestemmelse.

Komiteens årsberetning 2012

Årsberetning for Støttekomiteen for Tibet i kalenderåret 2012

Støttekomiteen for Tibet's arbejde i 2012 blev i høj grad præget af den daværende kinesiske præsident Hu Jintaos besøg i Danmark den 14.-16. juni. Det var første gang en kinesisk statsleder gæstede Danmark, og besøget havde derfor stor symbolværdi. Samtidig var Hu den af alle kinesiske topledere, der havde båret det største ansvar for de sidste 20 års kinesiske politik – og undertrykkelse – i Tibet.

 ARRANGEMENTER

Siden foreningen blev oprettet i 1989 har vi søgt at markere Tibets nationaldag den 10. marts. I 2012 holdt vi ikke kun vores traditionelle demonstration, men havde også inviteret den tibetanske blogger Dechen Pemba til at holde oplæg om sociale medier og kulturel modstand i Tibet. Det gjorde hun i Huset Magstræde kort efter demonstrationen, som fandt sted på Rådhuspladsen og var arrangeret sammen med Studerende for et Frit Tibet. Begge arrangementer var velbesøgte.

Tre dage senere talte Dechen Pemba ved en paneldebat, som vi havde arrangeret sammen med Politiken. Det foregik i bladhusets sal. Den anden hovedtaler var Robert Barnett, der er en af verdens førende Tibetforskere. Hovedemnet for arrangementet var selvafbrændingerne i Tibet. Begge talere satte denne frygtelige modstandsform ind i en politisk og social kontekst og påviste, at det i høj grad var en stramning af Kinas politik i Østtibet i 2006-2008 og introduktionen af "patriotisk genopdragelse" i klostrene, der havde ansporet til en radikalisering af den tibetanske modstand.

Den 1. maj var komiteen tilstede i Fælledparken, hvor vi delte foldere ud og talte med folk om Tibet.

Under Hu Jintaos besøg i København prøvede vi på flere forskellige måder at sikre os, at den kinesiske præsident ikke forlod byen uden at have set tibetanske flag. Flere af de steder, som vi vidste, at Hu skulle besøge, tegnede vi aftenen forinden kridtsilhuetter på fortovene af tibetanere, der var døde efter selvafbrændinger og skrev Free Tibet. Vi hyrede heliumbeholdere og fra Holmen satte vi store balloner op, der bar på et tibetansk flag, så det kunne ses af Hu under hans sejltur i Københavns Havn med dronningen.

Vi anmeldte en demonstration på Christiansborg Slotsplads i anledning af statsbanketten med Hu på Christiansborg, men den blev henvist til Højbro Plads, hvorfra Hu ikke kunne se den under sin ankomst. Politifolk fortalte os, at nogle busser ville ankomme senere for at skjule demonstrationen for Hus kortege, og det gjorde der så kort før hans ankomst. Vi fik desuden besked på at dæmpe musikken, så den ikke kunne høres på Christiansborg.

Under Hus besøg blev 11 individuelle mennesker forhindret af politiet i at vise tibetanske flag frem langs Hus rute. Seks af dem blev frihedsberøvet, flere blev truet med anholdelse, og fire fik beslaglagt deres flag. Vi har senere anmeldt disse overgreb mod vores ytrings- og demonstrationsfrihed til politiet og Den Uafhængige Politiklagemyndighed. Sidstnævnte afviste dog at efterforske sagerne og gav os ikke medhold, så vi valgte at gå til domstolene. Der falder dom i de første sager om frihedsberøvelse den 13. august i år.

Den 1.-2. september deltog vi i den multikulturelle festival Smag Verden i Rantzausgade på Nørrebro. Vi delte en bod sammen med Studerende for et Frit Tibet. Arrangementet var en success, som vi vil holde fast i fremover.

Den 29. september passerede et af de to tibetanske eksilparlamentsmedlemmer fra Europa, Thubten Wangchen, gennem Danmark i bil. Han var på vej Europa rundt for at vise en medbragt fakkel, Flame of Truth, frem. Vi deltog i en demonstration, hvor faklen var et centralt element.

I 2012 indledte vi et samarbejde med flere andre danske Tibetorganisationer om at arrangere en tibetansk kulturaften i Ishøj. Initiativtageren var Hans Skytte, en af komiteens aktive medlemmer. Kulturaftenen finder sted den 15. november 2013.

Traditionen tro var vi tilstede med en bod under Christianias julemarked, hvor vi solgte tibetanske ting og informerede folk om Tibet.

POLITISK ARBEJDE

Under Dechen Pembas besøg sørgede vi for, at hun mødte embedsmænd i Udenrigsministeriet. Det samme arrangerede vi for Tibetforskeren Robert Barnett, som vi også havde med på Christiansborg til et møde med Folketingets formand, Mogens Lykketoft, der længe har fulgt situationen i Tibet med interesse.

I april sørgede vi for, at der blev sendt invitationer til udvalgte medlemmer af Folketinget til den 6. Verdensparlamentariske Konference om Tibet i Ottawa. Desværre kunne ingen deltage.

Forud for Folketingets Udenrigspolitiske Nævns besøg i Kina og Østtibet i juni sendte vi medlemmerne af Nævnet udførligt og detaljeret informationsmateriale om menneskerettighedssituationen i Tibet generelt, Kinas politik i Tibet, internationale initiativer for Tibet og situationen i Østtibet med fokus på Qinghai og Kyegudo, som vi vidste, at delegationen ville besøge.

Forud for Hu Jintaos besøg i Danmark bad vi i et brev Helle Thorning-Schmidt tage Tibet op under sit møde med den kinesiske præsident. Det havde statsministeren først udtalt til Politiken, at hun ikke havde planer om, men vores anmodning og pressearbejde skabte debat om dette, og hun endte faktisk med at gøre Hu opmærksom på Folketingets Tibetresolutioner.

Forud for Folketingets Retsudvalgs samråd den 16. august med justitsminister Morten Bødskov om overgrebene på Tibetdemonstranter under Hus besøg sendte vi materiale om emnet til udvalgets medlemmer. Emnet gav desuden anledning til flere udvalgsspørgsmål til justitsministeren.

Da statsministeren i september skulle besøge Kina, opfordrede vi hende igen til at lægge pres på den kinesiske ledelse om at ændre sin Tibetpolitik.

I anledning af, at en delegation fra Det Kinesiske Folks Politisk Rådgivende Konference skulle besøge flere Folketingsudvalg den 17. og 18. september, sendte vi medlemmerne af udvalgene relevant information om situationen i Tibet.

INFORMATIONSARBEJDE

Støttekomiteen for Tibet har gennem hele året videreformidlet nyheder og baggrundsinformation om Tibet til hundredevis af danskere gennem vores nyhedsmailingliste, Tibetnytlisten, pressemeddelelser, interviews med pressen, Sneløven, vores hjemmeside, Facebook og uddeling af foldere og anden trykt information.

Komiteens mangeårige nyhedstjeneste pr. email, Tibetnytlisten, ophørte desværre med at fungere i august. Det skyldes, at den internetudbyder, som vi bruger, indførte et loft på antallet af emailadresser (49), som man kan sende ud til samtidig. Det er et problem, som vi håber at løse med tiden. Til gengæld er komiteens Facebookside vokset støt, og den opdateres med nyheder og andre indlæg næsten hver dag. Igennem året har vi desuden arbejdet på at få en ny hjemmeside op at stå.

Støttekomiteen for Tibets medlemsblad Sneløven udkom to gange i 2012, men holder nu pause indtil vi forhåbentlig får råd til at udgive bladet igen.

Komiteen har i løbet af 2012 udsendt en stor mængde pressemeddelelser, og vi er blevet nævnt mange gange i den trykte presse såvel som i de elektroniske og æterbårne medier. Vi har desuden deltaget i radiodebatter og givet en del interviews til medierne.

I forbindelse med de Olympiske Lege i London gjorde vi pressen opmærksom på, at OL for første gang nogensinde havde en tibetansk deltager (Chøyang), og at hun vandt bronze i 20 km kapgang.

Endelig har vi i løbet af 2012 hjulpet mange skoleelever og studerende med deres opgaver. Begge grupper er samtidig nogle af de flittigste læsere af de mange artikler og adskillige bøger, som vi har udgivet på dansk gennem årene.

ANDRE AKTIVITETER

I foråret 2012 meddelte Dansk Selskab for Tibetansk Kultur os, at de ville flytte fra vores fælles lejemål på Østerbro. Vi har derefter brugt megen tid og energi på dels at prøve at finde en ny bofælle og dels at finde billigere lokaler. Begge dele er hidtil mislykkedes.

I løbet af hele sidste halvdel af 2012 har vi brugt megen tid på at følge op på vores klager over overgreb under det kinesiske statsbesøg til Politiklagemyndigheden. Vi har sørget for korrespondance og information mellem de individer, der var udsat for overgrebene, samt vores advokat, pressen, politikerne og forskellige myndigheder. Det er sager, der formentlig kommer til at køre i flere år fremover. Vi opfatter disse sager som et vigtigt led i vore forsøg på at modvirke det politiske Danmarks knæfald over for Kina og dermed eftergivenheden over for de kinesiske overgreb mod det tibetanske folk.

I november deltog Støttekomiteen i et verdensomspændende møde for TIbetorganisationer i Dharamsala. Mødet havde til formål at drøfte Tibetbevægelsens strategier.

Komiteens kontor har været holdt åbent hver tirsdag kl. 16-18 af vores kontorvagt, Lis Gilager, og hendes afløser, Ingrid Lauritsen. Susanne Johansen har i årets løb passet foreningens økonomi og administration forbilledligt.

Alle de aktive, der har givet en hånd med i løbet af året, fortjener en stor tak. Det gælder bl.a. opgaver som layout, oversættelse, computervedligeholdelse, udsmykning af boder, transport af ting til og fra arrangementer og alle de mange andre funktioner, der holder liv i foreningen og gør det muligt for os at engagere danskerne til fordel for Tibet.

Vi takker også alle de, der har givet os gaver i årets løb, samt alle vore trofaste såvel som nye medlemmer. Uden jer kunne vi ikke udføre vore mange aktiviteter.

Anders H. Andersen

Formand

Bliv aktiv - gør en forskel

Har du lyst til selv at gøre noget for tibetanernes sag? Støttekomiteen for Tibet har altid brug for nye aktive

Læs mere…

Betalingsoplysninger

Bank: reg.nr. 1551, kontonr. 2719134

MobilePay: 85230 (kan ikke anvendes i butikken)

 • Tibets eksilpræsident Penpa Tsering besøger Danmark

  Pressemeddelelse, 2. maj 2023

  I eftermiddag bliver Tibets eksilpræsident (Sikyong) Penpa Tsering modtaget af repræsentanter fra det Tibetanske Samfund og danske Tibetforeninger i Københavns lufthavn. Han indleder hermed et 3-dages besøg i Danmark arrangeret af Støttekomiteen for Tibet i samarbejde med Office of Tibet i London.

  Det er Penpa Tserings første besøg i Danmark som præsident.

  Læs mere…  
 • Borgerforslag om verbalnoten til Kina
  Annuller regeringens verbalnote om Tibet!
   
  Underskriv borgerforslaget her: 
   
  Den 9. december 2009 anerkendte den danske regering for første gang Tibet som en del af Kina. Det skete gennem en såkaldt verbalnote, der også "modsatte sig” Tibets uafhængighed.
   
  Tibet har en historie, der går længere tilbage end Danmarks. Kina besatte Tibet ulovligt i 1950 og holder i dag landet i et jerngreb.
   
  Verbalnoten er i strid med folkeretten og med Danmarks forpligtelser og interesser. Den krænker desuden tibetanernes selvbestemmelsesret og modvirker en forhandlingsløsning. Læs uddybningen i selve forslaget.
   
  Støttekomiteen for Tibet forsøger nu at få Folketinget til at annullere verbalnoten. Det gør vi gennem dette borgerforslag. Vi håber, at du vil underskrive det og bede dine venner gøre det samme!
   
  Læs mere om verbalnoten her: http://www.tibetkomite.dk/verbalnoten-om-tibet
   
 • Kinas A4-demonstrationer fortsætter i Danmark

  En række danske organisationer støtter i morgen lørdag det kinesiske folks modige protester imod deres regering med en demonstration foran Kinas ambassade i Hellerup (kl. 13-14) og senere på Amagertorv (15-16).

  https://www.facebook.com/events/463266102638937/

  Demonstrationen finder sted på FN’s menneskerettighedsdag den 10. december og gælder desuden et værdigt liv med ytringsfrihed og menneskerettigheder i Vietnam, Tibet, Østturkestan og Hong Kong.

  Vi opfordrer folk til at møde op med A4-ark – enten blanke eller med budskaber.

  Desuden medbringer vi bannere, stearinlys, flag og plakater.

  Arrangører:

  Støttekomiteen for Vietnam
  Students for a Free Tibet- Denmark
  Dansk Selskab for Tibetansk Kultur
  Støttekomiteen for Tibet
  Viet Tan Danmark
  Medlemmer af Federation for a Democratic China