DUP's undersøgelse imødeses med glæde og uro

Pressemeddelelse, den 2. oktober 2015

I Støttekomiteen for Tibet hilser vi Den Uafhængige Politiklagemyndighed's (DUP) beslutning om at starte en undersøgelse af strafbare forhold vedrørende politiets oplysninger om og håndtering af Tibet-sagen velkommen. Igennem de seneste tre år har vi i flere omgange - men uden held - forsøgt at få DUP til at efterforske sagen.

Vi er især glade for, at to ærlige politifolk nu er stået frem gennem deres tillidsrepræsentant og for første gang har gjort det klart, at de i strid med loven modtog ordrer fra deres ledelse om at gribe ind mod Tibetaktivister. Vi tror, at deres vidneudsagn har bidraget væsentligt til politiledelsens holdningsændring og dermed til, at politidirektøren har henvendt sig til DUP. De andre betjente, der hidtil er blevet afhørt i forbindelse med vores retssag mod Københavns Politi, har i flere tilfælde afgivet forklaringer, der er usande eller vildledende.

Vores hidtidige erfaringer med DUP efterlader os dog med nogen skepsis, og der er flere forhold, der stiller spørgsmålstegn ved, om den kommende efterforskning er tilstrækkelig til at få oplyst sagen.

1. DUP gør det klart, at de først og fremmest ønsker at efterforske, om politifolk har afgivet "urigtige oplysninger" om politiets indsats under de tre kinesiske statsbesøg i 2012, 2013 og 2014, og om der er sket tjenestemisbrug under den "efterfølgende håndtering af sagerne". Dermed drejer undersøgelsen sig altså IKKE om, hvad der egenlig skete under statsbesøgene, eller om politiets indgreb mod demonstranter og flag var ulovlige. DUP antyder desuden, at de primært vil forholde sig til det bevismateriale, som de har fået eller vil få af politiet. 

Man må derfor spørge, hvordan DUP vil efterforske politiets misinformation, når de ikke vil undersøge, hvad der rent faktisk er sket. Der vil være forhold, som politiets materiale intet siger om, men som politiet har løjet om. Det vil DUP's undersøgelse sandsynligvis ikke belyse. Det gælder fx de instrukser, som vi fik fra politiet forud for vores demonstration på Højbro Plads den 15. juni 2012. Politiet har forklaret til Retsudvalget, at vi ikke havde tilladelse til højtaleranlæg, men det havde vi. Politiet har desuden forklaret Retsudvalget, at de bad os om at spille afdæmpet musik af hensyn til de omkringboende, men de har tilbageholdt oplysningen om, at de gav ordre om at slukke for musikken, fordi demonstrationen ikke måtte kunne høres under statsbanketten for den kinesiske præsident på Christiansborg. 
 
2. DUP vil begrænse sin efterforskning til kun at gælde personale i Københavns Politi. Dermed vil andre mulige ansvarlige gå fri. Det ville især være interessant at få belyst PET's rolle, da vi ved, at politiet i høj grad fulgte PET's sikkerhedsvurdering under statsbesøget. Desuden kan der være kommet ordrer eller mere indirekte henstillinger om at usynliggøre Tibetaktivister og flag fra andre instanser, der deltog i samarbejdet om at arrangere statsbesøget, såsom Statsministeriet og Udenrigsministeriet.
 
3. Man må spørge sig selv, hvorfor det materiale, som vi har fremlagt for DUP i de seneste tre år, ikke har været tilstrækkeligt til, at DUP har iværksat en efterforskning for lang tid siden - inklusive af politiets vedvarende misinformation. Der er i det seneste halvandet år kommet nye lydoptagelser frem sammen med nye videoer og fotos, men DUP har helt siden 2012 haft detaljerede vidneudsagn fra indbyrdes uafhængige individer, der alle havde oplevet den samme form for indgreb imod deres og andres ytrings- og demonstrationsfrihed. Alligevel har DUP hidtil valgt at lægge al vægt på politifolks ord i deres afgørelser og har med enkelte ubetydelige undtagelser afvist vore klager blankt. 
 
Dermed må man stille spørgsmålstegn ved DUP's uafhængighed og ved, om institutionen lever op til det formål, den blev oprettet for at tjene, nemlig at bidrage til retssikkerheden ved at gøre det muligt for almindelige mennesker at klage over politiet.
 
Det stiller desuden spørgsmålstegn ved DUP's habilitet i denne sag. Hvis DUP når frem til, at politifolk har løjet, så vil det jo være en indirekte kritik af DUP selv for ikke i tide at have givet os ret i vore klager. Vi har ikke på noget tidspunkt direkte klaget til DUP om, at politiet har løjet, men denne anklage lå implicit i den redegørelse, som vi sendte til DUP den 14. december 2012.
 
Med venlig hilsen
 
Anders Højmark Andersen
Formand
Støttekomiteen for Tibet
5055 2842

Bliv aktiv - gør en forskel

Har du lyst til selv at gøre noget for tibetanernes sag? Støttekomiteen for Tibet har altid brug for nye aktive

Læs mere…

Betalingsoplysninger

Bank: reg.nr. 1551, kontonr. 2719134

MobilePay: 85230 (kan ikke anvendes i butikken)

 • Tibets eksilpræsident Penpa Tsering besøger Danmark

  Pressemeddelelse, 2. maj 2023

  I eftermiddag bliver Tibets eksilpræsident (Sikyong) Penpa Tsering modtaget af repræsentanter fra det Tibetanske Samfund og danske Tibetforeninger i Københavns lufthavn. Han indleder hermed et 3-dages besøg i Danmark arrangeret af Støttekomiteen for Tibet i samarbejde med Office of Tibet i London.

  Det er Penpa Tserings første besøg i Danmark som præsident.

  Læs mere…  
 • Borgerforslag om verbalnoten til Kina
  Annuller regeringens verbalnote om Tibet!
   
  Underskriv borgerforslaget her: 
   
  Den 9. december 2009 anerkendte den danske regering for første gang Tibet som en del af Kina. Det skete gennem en såkaldt verbalnote, der også "modsatte sig” Tibets uafhængighed.
   
  Tibet har en historie, der går længere tilbage end Danmarks. Kina besatte Tibet ulovligt i 1950 og holder i dag landet i et jerngreb.
   
  Verbalnoten er i strid med folkeretten og med Danmarks forpligtelser og interesser. Den krænker desuden tibetanernes selvbestemmelsesret og modvirker en forhandlingsløsning. Læs uddybningen i selve forslaget.
   
  Støttekomiteen for Tibet forsøger nu at få Folketinget til at annullere verbalnoten. Det gør vi gennem dette borgerforslag. Vi håber, at du vil underskrive det og bede dine venner gøre det samme!
   
  Læs mere om verbalnoten her: http://www.tibetkomite.dk/verbalnoten-om-tibet
   
 • Kinas A4-demonstrationer fortsætter i Danmark

  En række danske organisationer støtter i morgen lørdag det kinesiske folks modige protester imod deres regering med en demonstration foran Kinas ambassade i Hellerup (kl. 13-14) og senere på Amagertorv (15-16).

  https://www.facebook.com/events/463266102638937/

  Demonstrationen finder sted på FN’s menneskerettighedsdag den 10. december og gælder desuden et værdigt liv med ytringsfrihed og menneskerettigheder i Vietnam, Tibet, Østturkestan og Hong Kong.

  Vi opfordrer folk til at møde op med A4-ark – enten blanke eller med budskaber.

  Desuden medbringer vi bannere, stearinlys, flag og plakater.

  Arrangører:

  Støttekomiteen for Vietnam
  Students for a Free Tibet- Denmark
  Dansk Selskab for Tibetansk Kultur
  Støttekomiteen for Tibet
  Viet Tan Danmark
  Medlemmer af Federation for a Democratic China