Brev til justitsministeren

Kære justitsminister Søren Pape Poulsen

(sendt den 20. december 2017, dvs. to dage efter offentliggørelsen af Tibetkommissionens første beretning)

I forbindelse med, at Tibetkommissionen nu har afgivet beretning, vil Støttekomiteen for Tibet gerne bidrage til, at dens værdifulde arbejde kommer til at skabe varig forandring. Denne henvendelse, der også er sendt til Folketingets Retsudvalg, drejer sig dog ikke om kommissionens konklusioner, men om det, som den ikke har udtalt sig om.

Vi har endnu ikke haft mulighed for at nærlæse beretningen, men foreløbig ligger det fast, at kommissionen ikke har fundet tid til at opfylde den del af sit kommissorium, der drejede sig om at "komme med forslag til sådanne ændringer af love, administrative bestemmelser eller administrativ praksis, som undersøgelsen kan begrunde." Ikke desto mindre indeholder beretningen et righoldigt og enestående materiale, der netop kan anvendes til det formål. 

På den baggrund vil vi gerne anmode dig om at afsætte mandskab og midler til at fuldføre, hvad Tibetkommissionen ikke kunne nå, nemlig at gennemgå materialet med henblik på at identificere de punkter, hvor der er behov for at optimere regler og praksiser.

Det gælder især de følgende tre områder, hvor Tibetsagen har dokumenteret nogle alvorlige svigt:

1. Kontrol med politiet

Tibetkommissionens materiale illustrerer for det første, at der reelt ingen som helst kontrol har været med Københavns Politi fra hverken Rigspolitiets eller Justitsministeriets side i de mere end 3 år, der gik, indtil den famøse operationsbefaling blev "fundet". Flere af de ledende embedsmænd, der blev afhørt af Tibetkommissionen, har forklaret dette med, at man var nødt til at lægge politiets forklaringer til grund, for hvis man skulle mistro sådanne oplysninger, "ophørte alt". Men al reel kontrol starter jo netop med, at man antager, at modtagne oplysninger kan være fejlbehæftede.

2. Procedurer omkring besvarelse af spørgsmål fra Folketinget

For det andet mener vi, at måden, som spørgsmål fra Folketinget er blevet besvaret på i Tibetsagen, har vist sig at være uhensigtsmæssig, og vi må antage, at det afspejler et generelt problem (der ifølge vore erfaringer også gælder besvarelser fra Udenrigsministeriet). Som det er nu, passerer spørgsmål og derefter deres besvarelser gennem en lang række kontorer og embedsmænd. Det har ikke forbedret svarenes kvalitet. Tværtimod har det udtyndet og fordelt ansvaret for retvisende og fyldestgørende svar på så mange medarbejdere, at ingen reelt har følt et personligt ansvar. At politiet har annonceret, at flere jurister fremover vil være inde over besvarelserne får - som vi ser det - ingen effekt, hvis der fortsat ikke er kontrol med oplysningerne fra de politifolk, hvis aktioner spørgsmålene berører. I erkendelse af, at det eksisterende hierarki måske forhindrer snarere end fremmer sandheden, kunne man fx vælge at gøre een embedsmand ansvarlig for alle led i besvarelserne lige fra jurister i ministeriet til menige politifolk.

3. En whistleblower-ordning for polititjenestemænd

Vi finder det vigtigt, at menige politifolk fremover får mulighed for at informere om interne regelbrud hos politiet på en måde, der sikrer dem mod repressalier, og som samtidig garanterer retssikkerheden for de politifolk, der klages over. En sådan whistleblower-ordning skal omgå den "tavshedens lov", der tydeligvis præger politiets arbejdskultur, og som forhindrer, at politifolk kan identificeres eller ulovlige ordrer eller politiaktioner kan komme frem i lyset.

Endelig giver Tibetsagen anledning til en kritisk gennemgang af Politiklagemyndighedens rolle i forløbet. DUP, der er oprettet for at give almindelige borgere mulighed for at klage over politiet, afviste jo i begyndelsen konsekvent vore mange klager uden at efterforske dem, men igangsatte sin største efterforskning nogensinde, da henvendelsen kom fra Politidirektøren tre år senere. Mange ressourcer kunne have være sparet, hvis DUP havde udvist rettidig omhu og levet op til sit formål. Vi planlægger at sende dig en mere detaljeret redegørelse om DUP’s rolle i Tibetsagen i begyndelsen af næste år.

Med venlig hilsen

Anders Højmark Andersen

Formand

Støttekomiteen for Tibet

Den 20. december 2017

 

Bliv aktiv - gør en forskel

Har du lyst til selv at gøre noget for tibetanernes sag? Støttekomiteen for Tibet har altid brug for nye aktive

Læs mere…

Betalingsoplysninger

Bank: reg.nr. 1551, kontonr. 2719134

MobilePay: 85230 (kan ikke anvendes i butikken)

 • Åbent brev om en diplomatisk boykot af OL

  Kære udenrigsminister Jeppe Kofod

  Åbent brev om en diplomatisk boykot af OL i Beijing

  Jeg skriver til dig på vegne af Støttekomiteen for Tibet for at opfordre dig til at iværksætte en diplomatisk boykot af OL i Beijing i februar 2022 i stil med USA, UK, Canada, Australien, New Zealand og Litauen og til at arbejde for, at så mange EU-lande som muligt gør det samme.

  Læs mere…  
 • Danmark bør støtte uighurerne

  Danmark bør støtte uighurerne

  Pressemeddelelse, torsdag den 1. oktober

  Støttekomiteen for Tibet har i dag kl. 14:30 foretræde for Folketingets udenrigsudvalg sammen med den dansk-tyske antropolog og uighurekspert Rune Steenberg. Vi vil informere om masseinterneringen af uighurerne og deres tvangsarbejde på fabrikker, der bl.a. leverer til danske firmaer.

  Folketinget og regeringen bør fordømme Kinas igangværende kulturelle folkemord i Xinjiang og forbyde danske firmaer og institutioner at samarbejde med kinesiske virksomheder eller institutioner, der medvirker til undertrykkelsen. Desuden bør regeringen aktivt støtte og beskytte de landflygtige uighurer, der også i deres eksil er forfulgt af Kina (1).

  Læs mere…  
 • Åbent brev til regeringen om Hong Kong

  Åbent brev til den danske regering

  Kære udenrigsminister Jeppe Kofod

  Den nye sikkerhedsbeslutning, som blev fremlagt i Kinas Folkekongres den 22. maj (1) og vedtaget i dag, er den alvorligste trussel mod Hong Kongs selvstyre, demokrati og menneskerettigheder, som vi hidtil har været vidne til. Enhver med kendskab til Tibet og Østturkestan ved, hvordan det kinesiske styre udnytter love om "national sikkerhed" som et påskud for målrettede indgreb mod kritik af regeringen, initiativer for at styrke etniske identiteter eller sågar ønsker om at måtte benytte sit eget sprog i undervisningen, j.fr. Tashi Wangchuk-sagen (2).

  Læs mere…