Regeringens Tibeterklæring er en skændsel for det danske folkestyre

Pressemeddelelse 10-12-2009

Regeringens Tibeterklæring er en hån mod Tibet og en skændsel for det danske folkestyre

Med gårsdagens erklæring* om Tibet har den danske regering nu for første gang officielt og formelt anerkendt Tibet som en del af Kina. Det er en hån mod det tibetanske folk og en skændsel for det danske folkestyre, som ellers værdsætter frihed, menneskerettigheder og retten til selvbestemmelse.

Man må spørge, hvilke indrømmelser den danske regering har opnået fra Kina, som retfærdiggør en så radikal underkastelse overfor en brutal besættelsesmagt? Danmark har nu een gang for alle solgt ud af alle tibetaneres menneskerettigheder. Der er hundredevis af tibetanske politiske fanger i de kinesiske fængsler, som nu må se Kina vinde en propagandasejr i Danmark samtidig med, at Wen Jiabao i næste uge kan optræde sammen med verdens topledere som en helt, der bidrager til at frelse verden for drivhusgasser.

 

Med erklæringen fremstiller den danske regering sig selv som indforstået med den særlige kampagne, Kina har ført imod Dalai Lama siden 1994, og som forsøger at dæmonisere den tibetanske leder. Denne kampagne blev intensiveret efter den omfattende opstand over hele det tibetanske plateau i marts og april 2008 og har medført, at flere landes statsledere har afvist at mødes med Dalai Lama, selvom  han siden 1988 ikke har krævet Tibets historiske uafhængighed genoprettet og dermed ikke udgør nogen trussel mod Kinas ønske om suverænitet. Tværtimod imødekommer Dalai Lama alle Kinas centrale krav. Kina bruger den slags pression mod andre lande som et led i et kynisk spil, der skal få omverdenen til at gøre indrømmelser, uden at Kina selv giver noget igen og uden at den kinesiske ledelse overhovedet har givet indrømmelser i forhold til Tibet.

 

Den danske regering siger, at den kæmper for menneskerettigheder og ytringsfrihed i verden, men så snart Kina truer os med økonomiske og politiske midler, træder de fine principper i baggrunden. Det er hyklerisk. De danske politiske ledere har nu demonstreret, at de ikke besidder en brøkdel af den moral, som tusinder af tibetanske politiske fanger har udvist og lidt og døet for under tortur.

 

Det er en direkte løgn, når regeringen erklærer, at dens holdning om, at Tibet er en del af Kina, er uforandret. Regeringens "verbalnote" til Kina kan nemlig ikke opfattes som andet end en endelig og officiel dansk anerkendelse af, at Tibet er del af Kina. Det er såvidt vi ved første gang, at Danmark fremsætter en så utvetydig udtalelse af den karakter. I praksis har Danmark behandlet Tibet som en del af Den kinesiske Folkerepublik siden slutningen af 1960'erne, men det er ikke det samme som en formel anerkendelse.

 

Støttekomiteen for Tibet gennemgik i 1995 Udenrigsministeriets arkiver for at undersøge, om Danmark havde anerkendt Tibet som del af Kina. Det fandt vi ingen beviser på. Den 20. marts 1996 bekræftede Udenrigsministeriet i et brev til os skrevet på baggrund af deres egne aktstudier, at "Danmark ikke efter det foreliggende på noget tidspunkt har taget officiel stilling til Tibets folkeretlige status". Desuden skrev ministeriet, at "det vel var uomtvisteligt, at Tibet i tidsrummet 1912-1950 de facto havde været uafhængigt".

 

I et baggrundsreferat fra 1964 skriver Udenrigsministeriet desuden, at "Tibet grænser op til Indien, Kina, Bhutan,..." og "I ca. 10 århundreder var Tibet et selvstændigt kongedømme" samt "I 1950 invaderedes Tibet af styrker fra Den kinesiske Folkerepublik". Da Danmark anerkendte Den kinesiske Folkerepublik den 9. januar 1950, havde Kina endnu ikke invaderet den uafhængige stat, der blev styret af en tibetansk regering i Lhasa. Det Kina, som Danmark anerkendte, omfattede derfor ikke Tibet. Danmark har med andre ord hverken betragtet Tibets forhold til Kina på samme måde eller altid anerkendt Tibet som en del af Kina.

 

Med oprettelsen af FN i 1948 ulovliggjordes annektioner, der sker ved brug af magt. Kinas besættelse af Tibet i 1949-51 var derfor i strid med folkeretten. Det forhold, at ingen lande formelt anerkendte Tibet som selvstændigt før besættelsen, har ikke nogen betydning i folkeretten, der alene betragter anerkendelser som rent politske forhold. Derfor er omverdenen fx forpligtet til at respektere Taiwans territorium, og Kinas ulovlige besættelse af Tibet ændrer i princippet ikke på, at Tibet den dag i dag må betragtes som et ulovligt besat, selvstændigt land. At Dalai Lama siden 1988 har erklæret, at han ønsker en løsning for Tibet inden for rammerne af Den kinesiske Folkerepublik, er på samme vis hverken en anerkendelse af Tibet som en del af Kina eller en opfordring til, at andre lande fremsætter sådanne anerkendelser. Tværtimod fjerner udtalelser som den danske Kinas incitament til at indlede egentlige forhandlinger med Dalai Lama.

 

Den 20. december 1961 underskrev Danmark resolution 1723 (XVI) fra FN's Generalforsamling, der erklærer, at tibetanerne er et folk, og at de har ret til selvbestemmelse. Regerings nuværende udtalelse om, at den er imod Tibets uafhængighed ("opposes the independence of Tibet") er dels i direkte modstrid med vores tilslutning til FN-resolutionen, og dels udgør udtalelsen en grov indblanding i den ret til selvbestemmelse, som tibetanerne har i kraft af de to Menneskerettighedskonventioner. Vi har ingen ret til at bestemme over tibetanerne eller forsøge at fastlægge deres politiske rammer på vegne af dem.

 

At regerings udtalelse er blevet godkendt i Folketingets Udenrigspolitiske Nævn vidner om en udbredt mangel på kendskab til Tibets historie og en dobbeltmoralsk indstilling til spørgsmål om menneskerettigheder og til andre folks kamp for at opnå de samme rettigheder, som vi selv tager for givet. Den besked, som regeringen nu sender tibetanerne er, at deres ikkevoldsstrategi er slået fejl. Det er en skændsel for folkestyret, og vi er overbeviste om, at det store flertal af danskerne ikke støtter regeringens erklæring.

 

Anders Højmark Andersen

Formand

Støttekomiteen for Tibet

5055 2842

 

 

* http://www.um.dk/da/servicemenu/Nyheder/ForsideNyheder/

VerbalnoteTilDeKinesiskeMyndighederOmDetDanskkinesiskeForhold.htm

Bliv aktiv - gør en forskel

Har du lyst til selv at gøre noget for tibetanernes sag? Støttekomiteen for Tibet har altid brug for nye aktive

Læs mere…

Betalingsoplysninger

Bank: reg.nr. 1551, kontonr. 2719134

MobilePay: 85230 (kan ikke anvendes i butikken)

 • Tibets eksilpræsident Penpa Tsering besøger Danmark

  Pressemeddelelse, 2. maj 2023

  I eftermiddag bliver Tibets eksilpræsident (Sikyong) Penpa Tsering modtaget af repræsentanter fra det Tibetanske Samfund og danske Tibetforeninger i Københavns lufthavn. Han indleder hermed et 3-dages besøg i Danmark arrangeret af Støttekomiteen for Tibet i samarbejde med Office of Tibet i London.

  Det er Penpa Tserings første besøg i Danmark som præsident.

  Læs mere…  
 • Borgerforslag om verbalnoten til Kina
  Annuller regeringens verbalnote om Tibet!
   
  Underskriv borgerforslaget her: 
   
  Den 9. december 2009 anerkendte den danske regering for første gang Tibet som en del af Kina. Det skete gennem en såkaldt verbalnote, der også "modsatte sig” Tibets uafhængighed.
   
  Tibet har en historie, der går længere tilbage end Danmarks. Kina besatte Tibet ulovligt i 1950 og holder i dag landet i et jerngreb.
   
  Verbalnoten er i strid med folkeretten og med Danmarks forpligtelser og interesser. Den krænker desuden tibetanernes selvbestemmelsesret og modvirker en forhandlingsløsning. Læs uddybningen i selve forslaget.
   
  Støttekomiteen for Tibet forsøger nu at få Folketinget til at annullere verbalnoten. Det gør vi gennem dette borgerforslag. Vi håber, at du vil underskrive det og bede dine venner gøre det samme!
   
  Læs mere om verbalnoten her: http://www.tibetkomite.dk/verbalnoten-om-tibet
   
 • Kinas A4-demonstrationer fortsætter i Danmark

  En række danske organisationer støtter i morgen lørdag det kinesiske folks modige protester imod deres regering med en demonstration foran Kinas ambassade i Hellerup (kl. 13-14) og senere på Amagertorv (15-16).

  https://www.facebook.com/events/463266102638937/

  Demonstrationen finder sted på FN’s menneskerettighedsdag den 10. december og gælder desuden et værdigt liv med ytringsfrihed og menneskerettigheder i Vietnam, Tibet, Østturkestan og Hong Kong.

  Vi opfordrer folk til at møde op med A4-ark – enten blanke eller med budskaber.

  Desuden medbringer vi bannere, stearinlys, flag og plakater.

  Arrangører:

  Støttekomiteen for Vietnam
  Students for a Free Tibet- Denmark
  Dansk Selskab for Tibetansk Kultur
  Støttekomiteen for Tibet
  Viet Tan Danmark
  Medlemmer af Federation for a Democratic China