Lydfiler: Politiet gik efter Tibetflag under det kinesiske statsbesøg - og løj om det bagefter

Pressemeddelelse, fredag den 11. september 2015

Lydoptagelser af radiokommunikation fra Københavns Politis Kommandocentral (KSN) beviser nu, at politiet målrettet og i strid med loven forsøgte at forhindre folk i fredeligt at vise tibetanske flag frem for den daværende kinesiske præsident, Hu Jintao, da han var på statsbesøg i København den 15. juni 2012. Tibets nationalflag er forbudt i Kina, som har holdt landet besat siden 1950.
 
Politiet har hidtil over for pressen, Folketingets Retsudvalg og Københavns Byret fastholdt, at deres indsats udelukkende skyldtes forsøg på at sikre den offentlige orden, og at der ikke var nogen ordrer om at tage tibetanske flag fra mennesker, der opholdt sig langs præsidentens rute i København. Det modbevises dog af bl.a. følgende ordveksling mellem to af politiets indsatsledere:
 
Kl. 20:04:04: "- To elleve, lima to elleve. Prøv lige at få styr på den ... de tibetanere der, for de [den kinesiske kortege, red.] er på møllerens plads [Christmas Møllers Plads?, red.] nu. Kom."
Kl. 20:04:15: "- Og, lima en, lima en. Ja, skal vi tage flaget fra dem, eller hvordan? Lima to elleve, skifter.
- (støj) Tag flaget fra dem. Kom."
 
Dermed har politiet - og justitsministeren - løjet over for Folketinget.
 
Seks af de individer, der den 15. juni 2012 blev tilbageholdt af politiet for at vise tibetanske flag frem, stævnede i 2012 Københavns Politi for ulovlig frihedsberøvelse. I den ene sag fik Thomas Götz den 18. februar 2014 byrettens ord for, at han var blevet frihedsberøvet i over en time i Kongens Have, og at politiet dermed havde krænket hans menneskerettigheder, men politiet vandt de 5 andre sager.
 
Alle 6 sager blev anket til landsretten, og de behandles i Østre Landsrets afdeling 7 nu på mandag og tirsdag kl. 9.30-16, hvor der skal fremlægges beviser, afhøres vidner og procederes.
 
Gennem en editionsbegæring til Østre Landsret er det lykkedes sagsøgernes advokat Claus Bonnez at tvinge politiet til at fremlægge lydoptagelserne som bevismateriale til brug for ankesagerne. I et spørgsmål til justitsministeren den 14. april 2014 anmodede Retsudvalgets daværende formand Karina Lorentzen ellers uden held om aktindsigt i politiets lydoptagelser efter, at indgrebene mod Tibetaktivister havde været behandlet på hele tre samråd. Efter en usædvanligt lang svartid afslog Københavns Politi den 16. december 2014 at fremsende lydfilerne, selvom svaret til Retsudvalget indeholdt passager, der påviste, at politiet havde interesseret sig for Tibets flag under statsbesøget.
 
Vi vedhæfter en transskription af relevante passager fra lydfilerne. Lydoptagelserne stammer fra to forskellige kommandoborde, bord 4 og 5, der i høj grad overlapper. Optagelserne fra bord 5 er bedst. Vi vedhæfter desuden en forkortet version, hvor kun de vigtigste samtaler er med.
 
Vi har lydoptagelser fra Amalienborg (kl. 10.15-10.30) og Den lille Havfrue (11.00-12.00), hvor Luna Pedersen stod blandt publikum, der ventede på Hu, men hun blev forhindret i at demonstrere, idet hun blev sigtet for narkobesiddelse og tilbageholdt for, at der kunne gennemføres en ransagning af hendes ting. I Kongens Have (14.10-16.00) blev Thomas Götz omringet af op til syv betjente og forhindret i at forlade stedet samt i at vise sit medbragte tibetanske flag. Endelig satte politiet ind mod tibetanske flag foran Christiansborg kl. 19.00-20.20, hvilket også illustreres af en video  der viser, hvordan en betjent river et flag ud af hænderne på Sara Kristine Gløjmar Berthou og skubber hende og Christian Gorm Hansen væk fra pladsen.
 
For en detaljeret oversigt over politiets indgreb mod Tibetaktivister, se denne redegørelse. Da Kinas parlamentsformand Yu Zhengsheng gæstede Danmark i juni 2013, blev yderligere tre danskere forhindret i fredeligt at vise små tibetanske flag frem.
 
Ny retssag
 
Den 15. juni i år stævnede to medlemmer af Støttekomiteen for Tibet's bestyrelse Københavns Politi for at have krænket menneskerettighederne og grundloven ved at forhindre os i at demonstrere synligt og hørbart i forbindelse med det kinesiske statsbesøg, hvor der blev kørt 4 minibusser ind foran vores demonstration på Højbro Plads. Lydoptagelserne bekræfter nu, at politiets afskærmning ikke var begrundet i sikkerhedsmæssige hensyn, men blot havde det formål at afskærme den lovligt anmeldte demonstration og øvrige demonstranter fra at blive set af den kinesiske præsident.
 
Støttekomiteen for Tibet's advokat Claus Bonnez og hans assistent Tobias Stadarfeldt Jensen kan kontaktes for kommentarer på hhv. telefon 2423 5258 og 5356 5539.
 
Med venlig hilsen
 
Anders Højmark Andersen
Formand
Støttekomiteen for Tibet
5055 2842

Bliv aktiv - gør en forskel

Har du lyst til selv at gøre noget for tibetanernes sag? Støttekomiteen for Tibet har altid brug for nye aktive

Læs mere…

Betalingsoplysninger

Bank: reg.nr. 1551, kontonr. 2719134

MobilePay: 85230 (kan ikke anvendes i butikken)

 • Åbent brev om en diplomatisk boykot af OL

  Kære udenrigsminister Jeppe Kofod

  Åbent brev om en diplomatisk boykot af OL i Beijing

  Jeg skriver til dig på vegne af Støttekomiteen for Tibet for at opfordre dig til at iværksætte en diplomatisk boykot af OL i Beijing i februar 2022 i stil med USA, UK, Canada, Australien, New Zealand og Litauen og til at arbejde for, at så mange EU-lande som muligt gør det samme.

  Læs mere…  
 • Danmark bør støtte uighurerne

  Danmark bør støtte uighurerne

  Pressemeddelelse, torsdag den 1. oktober

  Støttekomiteen for Tibet har i dag kl. 14:30 foretræde for Folketingets udenrigsudvalg sammen med den dansk-tyske antropolog og uighurekspert Rune Steenberg. Vi vil informere om masseinterneringen af uighurerne og deres tvangsarbejde på fabrikker, der bl.a. leverer til danske firmaer.

  Folketinget og regeringen bør fordømme Kinas igangværende kulturelle folkemord i Xinjiang og forbyde danske firmaer og institutioner at samarbejde med kinesiske virksomheder eller institutioner, der medvirker til undertrykkelsen. Desuden bør regeringen aktivt støtte og beskytte de landflygtige uighurer, der også i deres eksil er forfulgt af Kina (1).

  Læs mere…  
 • Åbent brev til regeringen om Hong Kong

  Åbent brev til den danske regering

  Kære udenrigsminister Jeppe Kofod

  Den nye sikkerhedsbeslutning, som blev fremlagt i Kinas Folkekongres den 22. maj (1) og vedtaget i dag, er den alvorligste trussel mod Hong Kongs selvstyre, demokrati og menneskerettigheder, som vi hidtil har været vidne til. Enhver med kendskab til Tibet og Østturkestan ved, hvordan det kinesiske styre udnytter love om "national sikkerhed" som et påskud for målrettede indgreb mod kritik af regeringen, initiativer for at styrke etniske identiteter eller sågar ønsker om at måtte benytte sit eget sprog i undervisningen, j.fr. Tashi Wangchuk-sagen (2).

  Læs mere…